Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag het aan een adviseur.

Preventiemedewerker RI&E RIE MKB Arboned
Preventiemedewerker RI&E RIE MKB Arboned

Welke rol speelt preventiemedewerker bij RI&E?

Heb jij ze al? Een preventiemedewerker en een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Beide zijn verplicht binnen ieder bedrijf. Zo regel je dat.

Preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te voorkomen. Elk bedrijf moet een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen.

Preventiemedewerker en RI&E

Het is belangrijk dat het niveau van deskundigheid van de preventiemedewerker aansluit bij de risico’s in het bedrijf. De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) maakt die risico’s inzichtelijk.

Als een preventiemedewerker goed op de hoogte en getraind is en de RI&E is uitgevoerd, is hij maximaal zes uur per maand bezig met zijn taken als preventiemedewerker.

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers mag jij als werkgever de rol van preventiemedewerker op je nemen. Toch zie je ook bij bedrijven met minder dan 25 werknemers dat iemand anders – naast zijn eigen functie – wordt aangesteld. De taken zijn namelijk zo specifiek en belangrijk dat het goed is om deze te neer te leggen bij iemand die er tijd en aandacht aan kan besteden.

Preventiemedewerker en arbobeleid

De preventiemedewerker is zo de spin in het web voor het arbeidsomstandighedenbeleid binnen je bedrijf. Hij documenteert en is de vraagbaak voor collega’s en directie over arbozaken.

Hij is niet persé de persoon die de ziekmeldingen doorgeeft aan de arbodienst, maar hij zorgt er wel voor dat de kans dat mensen zich ziek moeten melden door hun werkzaamheden, voorkomen kan worden.

RI&E uitvoeren

De preventiemedewerker gaat na of de huidige RI&E compleet en actueel is. Hij is ervoor verantwoordelijk dat er - waar nodig - een actuele RI&E komt. Dat betekent niet dat de preventiemedewerker die RI&E helemaal zelf moet maken.

Sterker nog, het is verstandig om dit met meerdere mensen samen te doen. Dat kan ook met professionals buiten je eigen bedrijf. Als de preventiemedewerker goed op de hoogte en getraind is, weet hij sneller met wie en waarover hij moet schakelen. Dit betekent dat hij effectiever kan werken.

Plan van aanpak

De preventiemedewerker start met het Plan van aanpak waarin staat hoe de RI&E uitgevoerd wordt; met welk instrument, met welke deskundigen en met welke werknemers.

Als je de RI&E moet toetsen, bespreekt een externe arbodeskundige met de preventiemedewerker of de inventarisatie in het Plan van aanpak goed is. Als de preventiemedewerker opgeleid is, is de externe deskundige een echte sparringpartner en een adviseur in plaats van iemand die hem vertelt wat hij moet doen. 

Blije werknemers

De preventiemedewerker rapporteert over de voortgang van de RI&E aan de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging en de werkgever.

De uitvoering van de verbetermaatregelen en het adviseren van werknemers hoort hier ook bij. Want de preventiemedewerker en de RI&E zijn niet alleen voor de werkgever. Juist voor de werknemers zorgt het voor veiligheid in het bedrijf.

En als de werknemer veiliger zijn werk kan doen, is de kans op ongelukken en de kans op ziekte­verzuim een stuk kleiner en gaat hij blijer naar zijn werk. En iedereen weet; een gelukkige werknemer is een productieve werknemer die minder snel van baan wisselt.

Ad van Zundert

Ad van Zundert is al geruime tijd als veiligheidskundige werkzaam in de arbozorg en sinds 2007 werkzaam bij ArboNed. Als veiligheidskundige en consultant voert hij naast veiligheidskundige werkzaamheden ook de RI&E uit, vaak samen met zijn klanten. Daarnaast verzorgt Ad als trainer de cursus preventiemedewerker.

Whitepapers en online tests