Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

rol preventiemedewerker
rol preventiemedewerker

Grotere rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker speelt per 1 juli 2017 een belangrijkere rol. Welke taken krijgt hij volgens de vernieuwde Arbowet? En hoe regel je dat binnen je bedrijf? Expert Michel van Weely van ArboNed legt het uit.

Volgens de nieuwe Arbowet moeten bedrijven extra aandacht besteden aan preventie: het voorkomen van ongevallen en ziekte. De preventiemedewerker gaat hierin een belangrijke rol spelen. Hij krijgt meer zeggenschap en houvast bij de uitoefening van zijn taken.

Preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf inzet om ongevallen en verzuim te voorkomen. Hij let op de veiligheid op en rondom de werkplek en kijkt of de arbeidsomstandigheden voor alle werknemers goed en gezond zijn. Meestal doet hij dit naast zijn ‘gewone’ functie binnen het bedrijf.

Elk bedrijf moet minimaal 1 preventiemedewerker aanstellen. Als je niet meer dan 25 werknemers hebt, mag je als eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op je nemen.

Positieve gevolgen Arbowet

De vernieuwde Arbowet is positief voor ondernemers. Als ondernemer wil je er natuurlijk voor zorgen dat je werknemers zo lang mogelijk gezond en veilig kunnen werken. Daar zal deze wetswijziging absoluut een goede bijdrage aan leveren. De preventiemedewerker krijgt meer houvast om zijn taken goed uit te voeren. Hij gaat er samen met specialisten, zoals de bedrijfsarts en arbodienst alles aan doen om te voorkomen dat mensen op hun werk gezondheidsschade oplopen.

Maar de grotere nadruk op preventie betekent óók dat je als preventiemedewerker nog beter voorbereid moet zijn.

Rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker is idealiter de voorpost voor een effectieve verzuim­preventie. Een aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid binnen je bedrijf. Met de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker de armslag en rugdekking die nodig is om die rol optimaal te vervullen.

Zo kan hij op meer draagvlak rekenen binnen de organisatie, omdat werknemers nu instemming moeten geven voor zijn benoeming en daardoor medeverantwoordelijk zijn voor zijn functioneren.

Daarnaast moet de preventiemedewerker per 1 juli 2017 nauw samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Die samenwerking zal de duurzame inzetbaarheid van werknemers zeker ten goede komen.

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en overlegt bij de signalering en aanpak van gezondheidsrisico’s met de preventiemedewerker. Dat kan alleen maar positief uitpakken.

Preventiemedewerker kiezen

Naast een adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen. Bij het voordragen van een preventiemedewerker aan je personeel moet je nagaan wie geschikt zou zijn om deze belangrijke rol te vervullen.

De prominentere rol vraagt wel om een stevige persoonlijkheid. Om als ‘spin in het web’ te werken, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Het is slim om de gekozen kandidaat of kandidaten een training of cursus preventiemedewerker te laten volgen. Een goed getrainde preventiemedewerker kan je bedrijf veel opleveren.

Meer weten over de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker per 1 juli 2017? Bekijk dan ook de veelgestelde vragen en antwoorden op de Website van ArboNed.

Michel van Weely

Michel is werkzaam als hoger veiligheidskundige en werkt sinds 1994 bij ArboNed. Naast het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies op zijn vakgebied, biedt Michel ondersteuning aan organisaties om arbeidsrisico’s te verlagen en de beheersing ervan te verbeteren. Michel beschikt over brede ervaring in allerlei branches zoals zware industrie, bouwsector, transport en logistiek, productie- en metaalbedrijven, retail, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, automotive, groothandel en horeca. Daarnaast ontwikkelt en geeft hij trainingen op het gebied van arbeidsveiligheid en preventie.

Whitepapers en online tests