Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Verzuim zieke medewerker corona
Verzuim zieke medewerker corona

Verzuim in coronatijd, wanneer is mijn medewerker ziek?

Is je medewerker zelf besmet, is zijn partner besmet of is hij bang om het virus op de werkvloer op te lopen? Wanneer is nu officieel sprake van ziekte? En ook niet onbelangrijk: moet je het loon doorbetalen? Expert Sharon van Dansik geeft antwoorden op verzuim­vragen in coronatijd.

De coronacrisis is nog altijd in volle gang. De verzuim­cijfers leken even af te nemen, maar zijn inmiddels (helaas) aan een inhaalslag begonnen. Als werkgever heb je in deze coronatijd wellicht regelmatig te maken met een medewerker die zich ziek meldt. Hoe ga je daarmee om?

Moet mijn medewerker melden dat hij corona heeft?

Meldt een medewerker zich ziek, dan dien je deze ziekmelding serieus te nemen. Als werkgever mag je bij een ziekmelding niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Medische gegevens niet bijhouden in personeels­dossier

De aard en oorzaak zijn privé en deze informatie hoeft de medewerker niet aan jou als werkgever te verstrekken. Medische gegevens mag je dan ook niet bij te houden in het personeels­dossier

Dit is in coronatijd niet anders. Een medewerker hoeft dus ook niet aan te geven dat hij het coronavirus heeft.

Regels bij ziek melden

Welke stappen moet je volgen bij een ziekmelding? Werk met een verzuim­protocol dat voldoet aan de Wet verbetering poortwachter.

Toch is het voor jou belangrijk om te weten of het coronavirus heerst binnen je bedrijf. Wanneer een medewerker zich ziek meldt en je vermoedt dat hij besmet is met het coronavirus, meld hem dan ook direct ziek bij de arboarts.

De arboarts zal bij een positieve coronatest contact opnemen met de GGD. Wanneer er door contacten van medewerkers kans op besmetting is op de werkplek, treedt een protocol van de GGD in werking. Er zal dan contact met je worden opgenomen en het protocol bepaalt vervolgens welke maatregelen genomen moeten worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer corona heeft, heb je te maken met de regels voor loondoorbetaling bij ziekte.

Wat als mijn medewerker zich ziek meldt uit angst voor corona?

Het kan ook voorkomen dat een medewerker bang is om het coronavirus op te lopen en daarom niet wil komen werken (al dan niet in verband met verhoogde kwetsbaarheid). In zo’n geval is geen sprake van ziekte.

Soorten verzuim

Als een medewerker niet echt ziek is, spreek je van zwart verzuim. Daarnaast heb je ook wit, grijs en roze verzuim. Lees meer over de verschillende soorten verzuim.

 

De medewerker moet in principe naar de werkplek komen als het niet anders kan. Daar staat tegenover dat je als werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkplek. Zo moetje een goede hygiëne zo veel mogelijk te faciliteren. Hetzelfde geldt voor de naleving van de andere coronamaatregelen.

Passende oplossing en loon doorbetalen

Als de medewerker echt niet wil komen, ga dan in overleg op zoek naar een passende oplossing. Misschien kan thuiswerken gefaciliteerd worden of kan de medewerker vakantie-uren opnemen of minuren opbouwen.

Ben je niet in staat om een veilige werkplek te bieden? Dan heeft de medewerker toch recht op doorbetaling van zijn loon. In dat geval komt de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever. 

Omdat je werknemer niet echt ziek is, mag je de werknemer niet ziek melden bij je arbodienst en/of je verzuim­verzekeraar.

Wat als mijn medewerker een ziek gezinslid heeft?

Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker niet komt werken omdat een gezinslid mogelijk besmet is met het virus. De medewerker heeft zelf geen medische beperking, maar mag niet komen werken volgens de overheidsmaatregelen.

Er is geen sprake van ziekte. Indien mogelijk kan de medewerker thuis werken. Is dit niet mogelijk, dan heeft de medewerker toch recht op doorbetaling van zijn loon omdat de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

Zorgverlof geven?

Als je werknemer voor een ziek gezinslid moet zorgen kun je hem zorgverlof geven.

Sharon van Dansik

Sharon van Dansik werkt als jurist arbeidsrecht bij Horeca Maatwerk (onderdeel van KHN). Haar jarenlange ervaring in en passie voor de horeca zorgt ervoor dat zij zich verbonden voelt met haar cliënten. Haar horeca achtergrond gebruikt zij dan ook in combinatie met haar juridische kennis bij het adviseren, begeleiden en trainen van horecawerkgevers. Daarbij streeft zij altijd naar het beste resultaat voor haar cliënten.

Whitepapers en online tests