Premies werknemersverzekeringen, hoe werkt het?

- bijgewerkt op 10 december 2019
Werknemersverzekeringen premies afdragen

De Belastingdienst vraagt je om premies voor werknemersverzekeringen te betalen. Wat zijn dat voor verzekeringen? Hoe bereken je de premies? Een handig overzicht.

Werknemersverzekeringen premies afdragen

Werknemersverzekeringen beschermen mensen tegen inkomensverlies. Als je werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen.

Naast werknemersverzekeringen heb je ook volksverzekeringen die hiervoor zorgen. De premies voor al deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.

Voor welke werknemersverzekeringen draag je premies af?

Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Zoals al blijkt uit de benaming, geldt die verplichting alleen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 was het zo dat werkgever en werknemer beiden een deel van de premie betaalden.

Tegenwoordig draag je die kosten alleen. Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemersverzekeringen. Dat zijn:

 • Werkloosheidswet (WW)

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos raken, kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze tijdelijke uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Tip: Lees meer over de nieuwe WW-premie.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als een van je werknemers langer dan twee jaar ziek is, heeft hij mogelijk recht op een uitkering op basis van de WIA. Voorwaarde is wel dat hij voor minstens 35 procent arbeidsongeschikt is.

De WIA kent twee varianten: de WGA, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, en de IVA, voor volledig arbeidsongeschikten.

 • Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO)

De WAO is de voorloper van de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2006 al in de WAO zaten, kunnen aanspraak maken op een WAO-uitkering.

 • Ziektewet (ZW)

Als werkgever moet je het loon van een zieke werknemer gewoon doorbetalen tot hij weer beter is. In een aantal bijzondere gevallen hoeft dit niet. Je werknemer kan dan een ziektewetuitkering krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als een werknemer onder de no-riskpolis valt of ziek wordt tijdens haar zwangerschap. 

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Gratis whitepaper met:

 • Je eigen risico-checklist
 • Tips van ondernemers
 • Top 5 verzekeringen per branche

Download whitepaper

Premies

Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies:

 1. premie WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
 2. sectorpremie
 3. Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid)
 4. basispremie WAO/IVA/WGA
 5. gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)

Let op

Vanaf 2020 betaal je een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. De WW-premie wordt dus gedifferentieerd naar de aard van het contract in plaats van je sector.

Premies werknemersverzekeringen berekenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee keer per jaar (in januari en juli) de hoogte van het premiepercentage vast. De actuele percentages zijn te vinden in het Handboek Loonheffingen.

Tip

Voor bepaalde werknemers kun je een premiekorting of premievrijstelling krijgen. Daarmee kun je flink wat geld besparen.

Zelf het risico van WGA of ZW dragen?

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of de ZW. Dit betekent dat je zelf de uitkeringen en de kosten van re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaalt, of je hiertegen verzekert.

Let op

Het eigenrisicodragerschap brengt ook (administratieve) kosten met zich mee. Weeg de kosten en baten dus goed af voordat je eigenrisicodrager wordt.

Verschil volksverzekeringen

Naast premies voor werknemersverzekeringen betaal je als werkgever ook premies volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz). Deze bedragen mag je inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

Bij de premies voor werknemersverzekeringen ligt dit anders. Deze komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Jij betaalt dus zelf de premies namens je werknemers, je mag deze niet inhouden op het loon.

Premies afdragen aan de Belastingdienst

Zowel de premies voor werknemersverzekeringen als volksverzekeringen moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen. De verplichte premies voor al deze verzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van de totale kosten van je personeel.

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

- bijgewerkt op 10 december 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist