Flexibel werken
Flexibel werken

Nieuwe wet moet flexibel werken bevorderen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet flexibel werken. Deze wet moet flexibel werken stimuleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid om vanuit huis of op gunstige tijden te werken.

Het initiatiefwetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Linda Voortman en Eddy van Hijum. Zij dienden het in 2011 in, maar het bleef lange tijd op de plank liggen. Bij verschillende fracties waren namelijk twijfels over het wetsvoorstel. Nadat die waren weggenomen, is het afgelopen week alsnog aangenomen door de Tweede Kamer.

Verzoek indienen

Werknemers kunnen dankzij de Wet flexibel werken bij hun werkgever een schriftelijk verzoek indienen om de arbeidsplaats en werktijd aan te passen. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld thuiswerken, wat kan bijdragen aan de werk-privébalans. Zij verliezen dan geen kostbare arbeidsuren door files en vertragingen.

Het verzoek om flexibel te werken mag je straks niet zomaar weigeren. Dat kan alleen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Volgens het wetsvoorstel gaat het dan om ernstige problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard.

Ander wetsvoorstel

Vorige week stemde de Tweede Kamer ook in met een ander wetsvoorstel met wijzigingen rondom verlof en arbeidstijden. Het gaat dan onder meer om de mogelijkheid om het bevallingsverlof over te dragen aan de partner. Beide wetsvoorstellen wachten nu op goedkeuring door de Eerste Kamer. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Bron: Eerste Kamer / Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests