Wet pensioenstelsel pensioen personeel
Wet pensioenstelsel pensioen personeel

Nieuw pensioenstelsel 2023, dit moeten werkgevers weten

In 2023 gaat het nieuwe pensioenstelsel in: een grondige herziening van onze nationale spaarpot voor de oude dag. Wat moet je weten? En belangrijker: wat moet je doen met huidige pensioenregelingen?

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Je moet twee belangrijke datums weten:

 • 1 juli 2023
 • 1 januari 2028

Nieuw pensioenstelsel in 2028 definitief

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat iedereen 4,5 jaar de tijd krijgt om de huidige pensioenregelingen aan te passen naar de nieuwe regels. Dat geldt voor pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers en werknemers.

Wat gaat er nog meer veranderen op 1 juli? Bekijk een overzicht van wetswijzigingen 1 juli 2023.

Wat is de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp)?

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is. Veel van het vorige pensioenstelsel blijft behouden. Namelijk:

 • Jij en je werknemer blijven verplicht geld opzij leggen voor later.
 • Je werknemer is zeker van pensioen, ook bij een minder goed draaiende economie en ook bij een hogere leeftijd dan gemiddeld.
 • De AOW blijft bestaan vanaf de pensioenleeftijd.
 • Pensioenfondsen zullen de regelingen uitvoeren.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het oude pensioenstelsel moest op de schop. Waarom? Beloften in de oude regeling konden vaak niet meer worden nagekomen. Pensioenen konden bijna niet geïndexeerd worden en was er zelfs regelmatig sprake van korten.

Redenen daarvoor zijn dat mensen gemiddeld ouder worden, er meer mensen met een pensioenuitkering bijkomen en werknemers vaker van werkgever wisselen. Dat laatste zorgt ervoor dat pensioenen niet lineair maar fragmentarisch worden opgebouwd, bijvoorbeeld omdat er bij verschillende pensioenuitvoerders een bedrag is gespaard.

1500 miljard euro in pensioenpot van Nederland

Zo'n 200 pensioenfondsen beheren enorm veel spaargeld. Ongeveer 6 miljoen werkende mensen sparen voor hun pensioen en ruim 3,6 miljoen mensen ontvangen een pensioenuitkering.

Gevolgen nieuw pensioenstelsel

Wat verandert er met het nieuwe pensioenstelsel? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij:

 1. Premiebedrag staat vast, niet de uitkering
  Het nieuwe pensioenstelsel gaat uit van een vaste inleg. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. In de oude regeling was de premie variabel (afhankelijk van leeftijd), en stond de hoogte van de uitkering vast voor je hele leven. Dat laatste wordt losgelaten, hoewel er wel naar een doel wordt toegewerkt. 

  De hoogte van de premie in het nieuwe pensioenstelsel wordt bepaald door het pensioenfonds, op basis van het verwachte rendement en het deelnemersbestand. Maar de maximale wettelijke premie is vastgelegd op 30 procent van het inkomen van je werknemer.
 2. Hoogte uitkering pensioen wordt flexibeler
  Het rendement op de ingelegde pensioenpremies bepaalt in de toekomst de hoogte van de uitkering. Pensioenfondsen kunnen makkelijker uitkeringen indexeren, omdat ze geen grote buffers meer hoeven aan te houden. Bij een slechter draaiende economie kunnen premies ook makkelijker naar beneden worden bijgesteld.
 3. Meer inzicht en persoonlijker pensioen
  Elke werknemer weet straks hoe vol zijn of haar pensioenpot is en hoeveel rendement daarop is behaald door de pensioenuitvoerder. Daarnaast wordt per leeftijdsgroep anders belegd: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Zo zijn zowel rendement als zekerheid ingebouwd in het nieuwe pensioenstelsel.

Hoger pensioen door nieuw pensioenstelsel

De Nederlandsche Bank berekende dat de pensioenverwachtingen door de nieuwe regels beter zijn dan in het huidige stelsel. De toekomst is natuurlijk nooit zeker, maar door de ingebouwde flexibiliteit kunnen pensioenuitvoerders ook bij minder rooskleurige scenario's behaalde rendementen verrekenen in de uitkeringen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Pensioen voor personeel regelen

Biedt jij een pensioenregeling aan als secundaire arbeidsvoorwaarde, is er een cao van toepassing of ben je verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Wat bepaalt dan of en hoe je overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel?

Nieuw pensioenstelsel en de cao

Als je bedrijf onder een cao valt, dan worden de plannen voor de overstap gemaakt door de sociale partners als het UWV en de vakbonden (CNV, FNV, Novag, De Unie). De werkgeversvereniging neemt in dit geval het werk dus van je over.

Pensioenfondsen en de nieuwe regels

Bij ingang van de wet bepalen pensioenfondsen zelf hoe ze omgaan met de huidige spaarders en personen die een uitkering krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat huidige uitkeringen al worden overgezet naar het nieuwe systeem. Anderen doen dat bij alleen nieuwe spaarders. Ook wordt bepaald of er een compensatie komt voor deelnemers die erop achteruit gaan als ze gaan deelnemen in een nieuwe regeling.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Als je verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan worden er ook centraal afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren. Dan hoef je als werkgever niet veel zelf te regelen. De afspraken worden gemaakt in samenspraak met sociale partners.

Pensioen verplicht?

Er zijn meerdere sectoren met een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Bijvoorbeeld in de bouw.

Pensioenverzekeraar of PPI? Kom in actie Nieuw pensioenstelsel aangepast pensioenregeling personeel

Het zit wat anders als je bent aangesloten bij een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI). Dan moeten er keuzes gemaakt worden over de bestaande regeling en hoe die overgaat in een nieuwe.

Zo kan het opgebouwde pensioenbedrag van werknemers 'vastgezet' worden en kunnen uitkeringen blijven zoals die waren afgesproken. Daarnaast wordt er dan op de nieuwe manier gespaard, oftewel met vastgestelde premies per leeftijdsgroep. Maar er zijn ook andere opties mogelijk. Ook moeten er keuzes gemaakt worden op het gebied van o.a. nabestaandenpensioen.

Neem dus bij ingang van het nieuwe pensioenstelsel contact op met de huidige pensioenuitvoerder. Informeer jezelf over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, zodat je je personeel op tijd kunt informeren. De meeste verzekeraars bieden je proactief hulp in de transitie.

Betrek de OR of PVT

Als bij jouw onderneming sprake is van een ondernemingsraad (OR) of personeels­vertegenwoordiging (PVT), neem hen dan mee in alle ontwikkelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Zo kunnen ze tijdig input krijgen van hun achterban.

Meer over pensioenregelingen

 • Als je nu geen pensioenregeling aanbiedt, dan verandert er niets. Wil je meer weten over pensioen regelen voor je personeel? Lees wat je moet weten over pensioen.
 • Wat zijn naast pensioen nog meer belangrijker personeels­kosten? In dit whitepaper staan alle personeels­kosten van 2023 in het mkb voor je op een rij.
 • Wat gaat er dit jaar nog meer veranderen? Check de overige nieuwe wetten voor werkgevers in 2023.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Vragen over pensioen en kosten van personeel

 • Waarom een pensioenregeling invoeren?

  In sommige gevallen is een pensioenregeling verplicht. Bijvoorbeeld als dat in de cao voor jouw branche staat. In andere gevallen kun je zelf kiezen om pensioen te geven. Dit kan een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn voor personeel. Zo kun je nieuw personeel aantrekken en je huidige team langer behouden.

 • Welke soorten personeels­kosten zijn er?

  Personeels­kosten kun je verdelen in vier categorieën: Je hebt (1) directe loonkosten, zoals het salaris en vakantiegeld, (2) indirecte loonkosten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, (3) verplichte premies en bijdragen, ook wel loonheffingen genoemd en (4) overige personeels­kosten, zoals kosten voor de werkplek en werkkleding.

 • Hoe beïnvloedt een cao mijn personeels­kosten?

  Directe loonkosten vallen meestal hoger uit als er een cao van toepassing is voor jouw werknemer. In de cao staat vaak een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon. In een cao kunnen ook bepalingen staan over indirecte loonkosten (secundaire arbeidsvoorwaarden) en andere personeels­kosten.

 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?

  Er zijn slimme manieren om te besparen op de kosten van personeel. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, geef een prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in een gratis whitepaper over personeels­kosten.

Meest gelezen

Overeenkomst van opdracht, tips en een voorbeeld

Als je een zzp’er of freelancer inschakelt, is het van belang om alle werkafspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een overeenkomst van opdracht (OVO). Wat is dat precies? En waar moet je op letten bij het maken van zo’n overeenkomst?

Voorbeelden van een arbeidscontract

Arbeidscontracten heb je in verschillende vormen, maar ze bevatten vaak een aantal vaste onderdelen. Bekijk voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Whitepapers en online tests