Goede interviewer
Goede interviewer

3 eigenschappen van een goede interviewer

Een goede interviewer beschikt over drie belangrijke eigenschappen. Daarbij is zijn persoonlijkheid niet belangrijk voor een goede beoordeling van sollicitanten. Dat blijkt uit een promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit.

Wetenschappelijke onderzoeken naar personeels­selectie richten zich vaak op de kandidaten. Toch is het ook interessant om naar de kwaliteit van de interviewer te kijken. Psycholoog François De Kock heeft daarom onderzoek gedaan naar de kenmerken van een goede interviewer.

De Kock promoveerde aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift Individual Differences in Judgment Accuracy in Personnel Selection. Een van de bevindingen van de psycholoog is dat de persoonlijkheid van de interviewer geen verschil maakt in het vermogen om kandidaten goed te beoordelen.

Drie eigenschappen

Het is wel belangrijk dat de interviewer beschikt over een aantal eigenschappen. Zo moet de interviewer bepaalde informatie over mensen kunnen begrijpen in een sociale context. Het gaat daarbij om drie eigenschappen:

  1. Herkennen welk gedrag overeenkomt met karaktertrekken: De interviewer moet het vermogen hebben om te herkennen welk gedrag van een sollicitant overeenkomt met algemene karaktertrekken van deze persoon.
  2. Begrip hebben van de samenhang van persoonlijkheidskenmerken: De interviewer moet een goed begrip hebben van de manier waarop persoonlijkheidskenmerken van mensen met elkaar samenhangen. Zo zijn eerlijke mensen meestal ook vrij betrouwbaar.
  3. Kennis bezitten over het al dan niet zichtbaar worden van persoonlijkheidskenmerken: De interviewer moet weten hoe bepaalde situaties ervoor zorgen dat persoonlijkheidskenmerken van kandidaten zichtbaar worden, of juist worden geremd. Het is bijvoorbeeld normaal om gespannen te zijn voor een sollicitatiegesprek. Maar als dit ook in een ontspannen situatie zo is, kan dit betekenen dat een sollicitant over het algemeen angstig is.

De Kock ontdekte dat vooral de laatste twee eigenschappen belangrijk zijn. Interviewers die hier goed op scoren, zijn bijzonder nauwkeurig in hun oordeel over een sollicitant. De psycholoog legt in een toelichting op radiozender BNR uit dat dit niet eenvoudig is aan te leren. Dit vraagt namelijk om een bepaald soort intelligentie die van nature aanwezig is.

Bron: Erasmus Universiteit, BNR

Meest gelezen

Whitepapers en online tests