Jongere werknemer
Jongere werknemer

Bedrijven gaan investeren in jongeren

Een groep bedrijven gaat investeren in jongeren. De bedrijven vergroten de kansen op werk onder meer met vacatures voor starters, extra leerbanen en stages. Dit moet bijdragen aan de aanpak van jeugdwerkloosheid.

De toezegging werd gedaan tijdens de WerkWeek. Dat is een week met activiteiten rondom jeugdwerkloosheid. Die vindt plaats in september, omdat in deze maand veel jongeren op zoek gaan naar werk. Zij komen bij bedrijven vaak voor een dichte deur te staan, omdat zij onvoldoende werkervaring hebben.

Het Jongerenakkoord moet hier verandering in brengen. Een ‘voorhoedegroep’ van 26 bedrijven heeft daar een handtekening onder gezet. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Werkgeversorganisatie MKB Limburg stelt via de deelnemende bedrijven vacatures voor jongeren beschikbaar. Andere werkgevers stellen leerbanen beschikbaar op basis van een sectorplan, zoals zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Het is de bedoeling dat andere bedrijven dit voorbeeld navolgen.

Bron: SZW

Meest gelezen

Stappenplan sollicitatieprocedure

14782 Van een functieprofiel opstellen tot het tekenen van het contract. Welke stappen neem je tijdens een sollicitatieprocedure? In 8 stappen een nieuwe werknemer aannemen.

Whitepapers en online tests