Elektromonteur
Elektromonteur

Deze vacatures zijn moeilijk te vervullen

272 De Nederlandse economie vertoont een stijgende lijn. Daardoor kan bij sommige beroepen een (groter) tekort aan personeel ontstaan. Welke vacatures zijn moeilijk te vervullen?

Ondernemen is vooruitzien. Dit geldt ook als het gaat om de inzet van personeel. Waar je nu misschien relatief eenvoudig vacatures kunt vervullen, kun je op een later moment wellicht moeilijk goed personeel vinden. Als je met strategische personeels­planning hierop inspeelt, voorkom je dat je in een krappe arbeidsmarkt achter het net vist.

Waar is de arbeidsmarkt op dit moment krap? En waar gaan tekorten ontstaan? Het UWV heeft een overzicht (pdf) samengesteld van zogenoemde krapteberoepen. Bij deze beroepen is er naar verhouding veel vraag naar werknemers in relatie tot het beschikbare aanbod. Hieronder lees je om wat voor beroepen - vooral in de techniek en ICT - het gaat.

Moeilijk vervulbare vacatures

Bouw

Personeel in de bouw is moeilijk te vinden. Vooral vakmensen zijn gewild: van grond-, weg- en waterbouw tot ruwbouw en afbouw. Bijvoorbeeld stratenmakers, metselaars, schilders, timmerlieden, stukadoors en dakdekkers. Ook is er veel vraag naar tekenaars, werkvoorbereiders en uitvoerders.

De komende jaren blijft de werkgelegenheid in de bouw- en installatiesector naar verwachting groeien, schrijft het UWV halverwege 2018. De eerstkomende jaren is er nog sprake van een sterke inhaalvraag na de crisis, maar ook de energietransitie leidt de komende jaren tot extra werk in de bouw. Daarbij moet de sector ook rekening houden met een substantiële vervangingsvraag, omdat werknemers die met pensioen gaan of arbeidsongeschikt raken, moeten worden vervangen.

Industrie

In bepaalde onderdelen van de metaal- en technologische industrie ervaren relatief veel bedrijven tekorten. Met name in de metaalbewerking, consumentenelektronica, gereedschapswerktuigen, reparatie en installatie is er een personeels­tekort.

In de autotechniek is het inmiddels ook speuren naar de juiste mensen. De autohandel en -reparatie ervaart namelijk toenemende tekorten aan personeel.

Personeel aannemen ja of nee

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

ICT

'Zeer krap', zo omschrijft het UWV de arbeidsmarkt voor ict-beroepen. Niet alleen in de eigen sector, maar ook daarbuiten is er een tekort aan ict'ers. Bijvoorbeeld banken, overheid en online-winkels hebben grote moeite om ict-professionals te vinden.

Vooral programmeurs in specifieke talen zijn moeilijk te vinden, bijvoorbeeld java, C# of PHP. Ook voor .NET, sharepoint of cloudtoepassingen is grote behoefte aan developers. De grote vraag komt onder meer voort uit de snelle digitalisering van klantcontacten en het toenemende belang van internet en apps. Daarnaast neemt het belang van cybersecurity toe, maar ook hier zijn mensen met de juiste kennis moeilijk te vinden.

Zorg

Sinds 2016 neemt de werkgelegenheid in de zorg weer toe. Door de extra investeringen en een stijgende zorgvraag groeit het tekort aan personeel. Vooral vacatures voor verzorgend en verplegend personeel zijn moeilijk te vervullen. Het gaat om verzorgenden (mbo-niveau 3), mbo-verpleegkundigen (mbo-4) en hbo-verpleegkundigen. Het tekort wordt gevoeld in de wijkverpleging, verpleeghuizen, kraamzorg, ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en bij ambulancediensten.

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening is er juist een banenkrimp, maar voor bepaalde financiële beroepen zijn vacatures juist moeilijk te vervullen. Assistent-accountants, AA-accountants en registeraccountants zijn moeilijk te vinden. Al een aantal jaren wordt verwacht dat de vraag naar accountants zal afnemen vanwege een toenemende automatisering. Maar dit is voorlopig nog niet te zien.

Horeca
In de horeca wordt met name gezocht naar koks. Vooral ‘gewone’ restaurants en eetcafés schetsen het beeld dat vacatures voor koks moeilijk te vervullen zijn, maar ook in het hogere segment lijkt het probleem groter te worden. Ook leerlingkoks zijn zeer welkom. Het binden en vasthouden van ervaren koks blijkt bovendien een uitdaging. Een deel van hen verlaat de horeca vanwege werktijden, carrièreperspectieven en de combinatie met een gezinsleven. Ook kan het fysiek zwaar werk zijn.

Daarnaast wordt het in alle segmenten steeds lastiger om goede gastheren/gastvrouwen en personeel in de bediening te vinden. Voor deze functies wordt vaak gewerkt met scholieren en studenten die het werk doen als bijbaan. Het verloop onder studenten is groot, en het werk lijkt steeds minder populair te worden.

Oplossingen arbeidstekort

Heb jij ook te maken met een tekort aan personeel? Zijn bepaalde vacatures binnen jouw bedrijf moeilijk te vervullen? Bekijk dan de pdf Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk. Daarin vind je extra mogelijkheden voor werving en selectie, zoals werven van nieuw talent en werven in het buitenland. Ook worden er voorbeelden gegeven van bedrijven die op een slimme manier hun arbeidstekort opvangen.

Bron: UWV

Meest gelezen

Whitepapers en online tests