Oudere werknemer
Oudere werknemer

Oudere werknemers weinig populair

Hoewel steeds meer werkgevers accepteren dat mensen tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, nemen zij ouderen nauwelijks aan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ruim een op de vijf werkgevers denkt dat de productiviteit van 55-plussers achterblijft bij de loonkosten. Ook vindt 10 procent dat ouderen slechter functioneren dan jongeren. Dat beeld is in het afgelopen decennium nauwelijks veranderd, ondanks stimuleringsmaatregelen van de overheid om meer ouderen aan het werk te krijgen.

Werkgevers besteden wel relatief veel aandacht aan ouderenbeleid. Hiermee willen zij de inzetbaarheid bevorderen en ziekte­verzuim voorkomen. Meestal gaat het dan om extra vrije dagen, een kortere werkweek of taakverlichting. Deze maatregelen maken oudere werknemers wel duurder, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt.

De onderzoekers noemen de kosten van oudere werknemers als mogelijke reden om hen niet aan te nemen. Die hoge kosten komen bijvoorbeeld door relatief hoge salarissen en een groter risico op uitval door langdurige ziekte. Zij voegen daaraan toe dat dit ook op vooroordelen kan berusten. Zo heeft het aannemen van ouderen ook een aantal (financiële) voordelen.

Bron: SCP

Meest gelezen

Whitepapers en online tests