Quotumwet
Quotumwet

Wat je moet weten over de Quotumwet

De Quotumwet is sinds kort een feit. Ben je hierdoor straks verplicht om arbeidsbeperkten aan te nemen? Lees wat deze wet betekent voor ondernemers met personeel.

De Eerste Kamer stemde onlangs in met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze wet wordt ook wel aangeduid als de Quotumwet. Het doel is om hiermee extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij staan in de huidige arbeidsmarkt vaak nog aan de kant.

In eerste instantie gaat de overheid uit van de zogenaamde banenafspraak. Dat is een vrijwillige afspraak uit het sociaal akkoord. Daarin staat dat werkgevers jaarlijks duizenden banen beschikbaar stellen voor arbeidsbeperkten. In 2025 moet het uiteindelijk gaan om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Wettelijke quotumregeling

De overheid houdt een stok achter de deur voor het geval dat niet lukt. Als werkgevers in de marktsector onvoldoende banen realiseren, dan treedt namelijk een wettelijke quotumregeling in werking. Dit zal gebeuren na overleg met de sociale partners. Op grond daarvan neemt het kabinet een besluit dat eerst wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Het eerste beoordelingsmoment vindt plaats in 2016. Daarbij wordt gekeken of het afgesproken aantal banen over 2015 is gehaald. Is dat niet het geval, dan kan de quotumregeling vanaf 1 januari 2017 worden geactiveerd. Dat kan echter ook in de daaropvolgende jaren als dat dan pas nodig blijkt.

Doelgroep banenafspraak

Voor de banenafspraak tellen alleen werknemers in een bepaalde doelgroep mee. Daarbij gaat het onder meer om mensen in de Wajong die kunnen werken. Je kunt bij het UWV navragen of een (potentiële) werknemer tot de doelgroep behoort. De instantie checkt dan of de werknemer is opgenomen in het doelgroepregister.

personeel in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Boete voor werkgevers

Mocht het komen tot een wettelijke quotumregeling, dan wordt een quotumheffing ingevoerd. Dit is een boete waarmee de overheid werkgevers van een bepaalde grootte kan verplichten om arbeidsbeperkten aan te nemen. De boete kan oplopen tot 5000 euro per niet-vervulde (volledige) arbeidsplaats voor iemand uit de doelgroep.

Uit de gegevens van je loonaangifte blijkt straks of je valt onder het quotum. Dit gebeurt aan de hand van het aantal verloonde uren in het afgelopen jaar. Je bent quotumplichtig vanaf 40.575 verloonde uren per jaar. Dit aantal is gebaseerd op 25 keer het gemiddelde aantal in Nederland verloonde uren op jaarbasis (1623 uur per werknemer).

Arbeidsbeperkten aannemen

Als je nu al arbeidsbeperkten wilt aannemen, dan heb je meerdere mogelijkheden. Bij een vacature kun je bijvoorbeeld zoeken naar een passende kandidaat uit de doelgroep. Ook kun je met behulp van jobcarving taken op een andere manier verdelen en banen creëren voor arbeidsbeperkten.

De overheid biedt daarbij ondersteuning. Zo kun je met behulp van allerlei subsidies en proefplaatsingen arbeidsbeperkten met minder risico's aannemen. Bij een WerkgeversServicepunt in de buurt kun je terecht met vragen hierover. Daarnaast kunnen zij je in contact brengen met kandidaten.

Bron: Ministerie van SZW

Meest gelezen

Whitepapers en online tests