Werknemers vitaal houden
Werknemers vitaal houden

Gezond en vitaal personeel in de groothandel

Iedereen moet langer doorwerken. De pensioengerechtigde leeftijd schuift namelijk steeds verder op. Hoe houd je als ondernemer in de groothandel je medewerkers gezond én vitaal? En hoe zorg je ervoor dat ze zo lang mogelijk aan de slag blijven?

Een goede bedrijfsvoering in de groothandel vraagt om gezond personeel. Met alleen een gezonde lunch red je het niet. Als ondernemer met een groothandelsbedrijf wil je graag vitale medewerkers. Wat betekent dat precies?

Vitale medewerkers:

  • hebben een gezond lichaam
  • zijn blij met hun loopbaan
  • blijven leren
  • doen werk dat past bij hun levensfase.

Dit geldt voor iedereen in je bedrijf. Aan de ene kant voor je jongere werknemers aan het begin van hun carrière. En aan de andere kant voor je oudere werknemers die langer moeten doorwerken dan eigenlijk was gepland.

7 voorwaarden gezond personeel groothandel

1. Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is een eerste voorwaarde om vitaal te blijven. Deels is dit de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf, maar ook jij kunt hierin een belangrijke rol spelen.

Stimuleer een gezonde leefstijl door bijvoorbeeld een sportschoolabonnement of een cursus stoppen met roken aan te bieden. Je kunt nog een stap verder gaan en werknemers uit hun stoel krijgen. Bijvoorbeeld door bureaus te introduceren met fietsstoelen of in vergaderruimtes sta-zittafels neer te zetten.

Zorg voor een verantwoorde lunch in de kantine, of bij ploegendiensten voor gezonde maaltijden. Om de vinger aan de pols te houden als het gaat om de gezondheid van je werknemers, kun je ze bijvoorbeeld een periodiek medisch onderzoeK (PMO) aanbieden. 

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

2. Afwezigheid van werkstress

Langdurige werkstress kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van je werknemers. Zorg ervoor dat je signalen van werkstress herkent en tijdig actie onderneemt. Soms gaat het om onduidelijke verantwoordelijkheden, maar de werkdruk kan ook te hoog zijn. Wees ziekte­verzuim als gevolg van werkstress voor en geef na een drukke periode de ruimte om gas terug te nemen.

3. Regelmatige afstemming

Vitale medewerkers doen werk waar ze energie van krijgen en zijn blij met hun loopbaan. Als je zorgt voor regelmatige afstemming met je medewerkers, dan draag je hieraan bij. Je voert bijvoorbeeld gesprekken over de situatie thuis en de gang van zaken in het bedrijf. Doe dat bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek en geef tijdens dit gesprek je volle aandacht.

Maak daarbij voor je werknemers zichtbaar hoe zij bijdragen aan de resultaten van het bedrijf. Dit geeft hun werk betekenis, omdat je laat zien wat het grotere plaatje is. Daarbij kun je ook vragen naar hun eigen drive en waar zij zichzelf zien zitten over twee jaar.

4. Voldoende keuzemogelijkheden

Als je die ruimte hebt, bied dan zoveel mogelijk maatwerk in de arbeidsvoorwaarden. Laat je medewerkers bijvoorbeeld zelf kiezen tussen extra vrije tijd of een budget voor scholing. Dit leidt ertoe dat mensen sneller de regie nemen over hun eigen loopbaan.

Tip De arbeidsvoorwaarden in de groothandel zijn vaak vastgelegd in een cao. Bekijk hier een overzicht van cao's in de groothandel.

5. Prettige werksfeer

Een bron van positieve energie is een prettige werksfeer, waarbij collega's goed samenwerken. Investeer dus in teambuilding, ontmoedig roddel en achterklap en pak pesten op de werkvloer onmiddellijk aan.

6. Uitdagend en afwisselend werk

Het begrip 'vastroesten' heeft niet voor niets een nare bijsmaak. Als je je medewerkers dag in, dag uit en jaar in, jaar uit hetzelfde werk laat doen, dan krijgen ze steeds meer moeite om met verandering om te gaan. Laat staan dat het goed is voor de vitaliteit van je personeel.

Daag je medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen en faciliteer hen hier ook in. Praat erover en zorg dat het onderdeel is van de jaarlijkse gesprekscyclus. Denk eens aan de inzet van jobcrafting of het toebedelen van nieuwe rollen, zoals bijvoorbeeld een mentorfunctie voor seniore medewerkers.

7. Aandacht voor levensfasen

Tijdens hun carrière doorlopen medewerkers verschillende levensfasen. Om je personeel zo lang mogelijk duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat je daar aandacht aan besteedt.

Zorg bijvoorbeeld bij fysiek zwaar werk voor aanpassingen voor je oudere personeel. Soms kan dat heel simpel door bijvoorbeeld krukken neer te zetten op plekken waar zij veel moeten staan. Soms moet je een stap verder gaan en ze met bijvoorbeeld zelfroosteren meer invloed geven op werktijden.

Meer tips voor gezond personeel?

Lees een gratis e-book met 7 initiatieven voor gezonde en fitte medewerkers.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests