Grip op verzuim WOMEN Inc
Grip op verzuim WOMEN Inc

Grip op verzuim door stress

Er is niets mis met hard werken, en het ervaren van kortdurende stress kan daar bij horen. Het wordt problematisch én ongezond als stress langdurig aanhoudt. Hoe kun je daar als ondernemer met personeel grip op krijgen? Expert Suzan Steeman noemt 3 stappen.

Werkstress is al jaren beroepsziekte nummer 1. Een kwart van het langdurende verzuim (langer dan 6 weken) is stressgerelateerd.

Steeds vaker hebben werknemers te maken met burn-outs. Dit is in de eerste plaats schadelijk voor de medewerkers die de stress ervaren. Maar er zijn ook grote gevolgen voor organisaties.

Preventie van verzuim levert winst op

De kosten van stressgerelateerd verzuim lopen in Nederland op tot zo’n 2,8 miljard euro per jaar. Daarbovenop komen nog het productiviteitsverlies, verlies aan continuïteit en de extra werkdruk voor collega’s. Kortom: een zeer belangrijk thema om mee aan de slag te gaan op de werkvloer.

Wim Wijnholds, directeur van Persperctief, legt uit dat werkgevers preventie niet moeten zien als kostenpost of noodzakelijk kwaad:

“Het management moet écht geloven in het belang hiervan en het niet alleen zien als een politiek correct vakje om af te vinken. Dat is ook doodzonde. Als je het mij vraagt, is de vitaliteit van je medewerkers verbeteren de beste investering die je kunt doen. Maar het moet wél van binnenuit komen en oprecht zijn.”

Grip op stress in 3 stappen

Door onderzoek onder vrouwen die hebben verzuim­d door stress, gesprekken met experts en interviews met werkgevers die voorlopen op het thema heeft WOMEN Inc. drie belangrijke stappen ontdekt om grip op verzuim door stress te krijgen:

 1. Voorkom verzuim door stress tijdig te signaleren

  Het voorkomen van verzuim door stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Veel werkgevers komen echter pas in actie als verzuim zich voordoet, terwijl ze ook een rol kunnen spelen bij preventie.

  Tijdige signalering en continu vinger aan de pols houden is essentieel. Daarbij is het belangrijk dat werknemers proactief zijn en stress bespreken met hun leidinggevende.

  De rol van leidinggevenden is hierbij natuurlijk ook van belang: zij moeten hun medewerkers de veiligheid bieden om in gesprek te gaan. Er bestaan goede tools die helpen bij het in kaart brengen van stress in jouw organisatie.
 2. Onderzoek de oorzaken van stress in jouw onderneming

  In 8 van de 10 gevallen heeft verzuim door stress een duidelijke oorzaak. Dit kan werkgerelateerd zijn maar ook te maken hebben met het privéleven van medewerkers.

  Onderzoek of de oorzaken van stress in jouw organisatie individueel of structureel zijn. Pas daarnaast op voor symptoombestrijding en zoek juist naar oplossingen voor de oorzaken van stress.

  Gebruik hierbij altijd de menselijke maat: jouw medewerkers hebben ook een privéleven en dat laten ze niet bij de voordeur achter. Dit is door de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Gebruik instrumenten die je kunnen helpen om inzicht in de oorzaken te krijgen.
 3. Betrek je medewerkers bij de oplossingen

  Er zijn veel oplossingen te bedenken voor werkstress. Het is echter van belang dat de oplossingen die je biedt, aansluiten bij de wensen van medewerkers.

  Betrek jouw medewerkers direct bij het bedenken van de oplossingen, ook om meer draagvlak te creëren. Zo kunnen de combinatie van werk en zorg en financiële problemen voor veel stress zorgen.

  Hierbij kun je als werkgevers structurele oplossingen bieden, zoals 100% betaald verlof of een budgetcoach.  

Wil je meer weten over deze stappen en de concrete tools die erbij horen? In het ‘Zo werkt het’ magazine van WOMEN Inc.! vind je meer informatie, de tools en ook tips van experts en de ervaringen van grote organisaties als Aegon, PostNL en ABN AMRO.

Checklist verzuim voorkomen

Hoe kun je stress en verzuim voorkomen binnen jouw bedrijf? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Foto boven: Peter Verduin, Foto onder: Kiddo van der Veen

Suzan Steeman

Suzan Steeman werkt bij WOMEN Inc. als expert arbeidsmarkt en woordvoerder. Ze is gespecialiseerd in thema's als de werk-zorgbalans, loonkloof en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. WOMEN Inc. versterkt de financiële positie van vrouwen en adviseert overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Whitepapers en online tests