Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Werktijdverkorting horeca aanvragen
Werktijdverkorting horeca aanvragen

Werktijdverkorting en NOW voor de horeca

3590 Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers in de horeca. Hoe kun je de financiële impact verkleinen? Een van de opties is het Noodfonds Overbrugging voor de Werkgelegenheid (NOW), dat tijdelijk in de plaats komt van de werktijdverkorting.

Heb je tijdelijk minder werk door bijzondere omstandigheden? Dan kun je voor je personeel NOW aanvragen. Hoe werkt dat precies? En wat zijn de aandachtspunten in de horeca?

Noodfonds NOW

Het Noodfonds Overbrugging voor het behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een tijdelijke noodmaatregel en wordt tijdens de coronacrisis ingezet in plaats van Werktijdverkorting.

Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies. NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten.

Loonkosten vergoeden

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van je omzetverlies. Zo ontvang je bij 100 procent omzetverlies, 90 procent van je loonkosten. Heb je 50 procent omzetverlies, dan krijg je een tegemoetkoming van 45 procent van de loonsom.

Je kunt NOW direct benutten voor een periode van drie maanden. Daarna kun je eenmalig verlengen voor opnieuw drie maanden. Je mag dan in deze periode geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet de lonen gewoon doorbetalen.

NOW aanvragen

NOW 2.0

Met NOW 2.0 kun je compensatie krijgen voor je loonkosten tot 1 oktober 2020. NOW 2.0 kun je aanvragen vanaf 6 juli via de website van het UWV. De voorwaarden voor NOW 2.0 zijn anders, namelijk: 

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, dit was in de eerste regeling januari 2020.
 • De opslag voor andere kosten dan het salaris (bijvoorbeeld vakantiegeld) wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • Je bedrijf mag tijdens de NOW-periode geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete geldt alleen nog bij ontslag van meer dan 20 werknemers. Het moet daarbij gaan om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en zonder akkoord van de vakbond of personeels­vertegenwoordiging.
 • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet je verklaren dat je werknemers helpt met bij- en omscholing.

NOW 3.0 en 4.0

Ook in 2021 kun je gebruikmaken van de steun van de overheid. Tot 1 juli 2021 kun je compensatie krijgen, zodat je het loon van je werknemers kunt doorbetalen. De maximale vergoeding van de loonsom is 85 procent, maar daarvan gaat tien procentpunt naar scholing.

 • In deze periode geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de extra voorwaarden voldoen.
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) niet worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Naast NOW is er ook een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten. Lees meer over TVL.

Werktijdverkorting in de horeca

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van je werknemers. Het moet gaan om 'buitengewone omstandigheden' die niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

Sommige calamiteiten vallen buiten het reguliere ondernemersrisico, denk hierbij aan een natuurbrand, oorlog of een overstroming. Of de uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus.

Compensatie voor de loonkosten

Als jij met zo'n situatie te maken hebt, kun je voor je werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV voor de uren die zij niet werken. (Tijdelijk dus niet beschikbaar ivm het coronavirus. Je kunt een aanvraag doen voor het noodfonds NOW)

Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade voor je bedrijf. Je werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering hun volledige loon doorbetaald.

Werktijdverkorting horeca aanvragen?

Als je bedrijf getroffen wordt door bijzondere omstandigheden, kunnen je werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen.

Je vraagt dan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting (Tijdelijk dus niet beschikbaar ivm het coronavirus. Je kunt een aanvraag doen voor het noodfonds NOW).

Voor werktijdverkorting gelden twee voorwaarden:

 1. Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
 2. Je verwacht minstens 20 procent minder omzet door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken.

Let op:

 • Je moet de aanvraag goed onderbouwen: maak duidelijk waarom er geen of minder werk is voor de specifieke werknemer.
 • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
 • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden. 

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Aanmelden UWV

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent en je deze hebt ontvangen, geef je dit direct door aan het UWV. Wordt je vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW? Dan hoef je dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Tijdelijke WW-uitkering aanvragen?

Duurt de periode van omzetschade langer dan zes weken? Dan kun je na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) ook een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen voor je werknemer(s).

Dit doe je dus in de zevende week nadat je de vergunning hebt gekregen. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Let op: dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt.

Voor oproepkrachten met een nulurencontract, payrollkrachen en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Loon doorbetalen bij werktijdverkorting?

Bij werktijdverkorting betaal je het volledige loon gewoon door aan je werknemers. Het UWV keert de WW-uitkering aan jou uit. Je hebt daardoor dus tijdelijk minder loonkosten.

Bekijk vooraf goed of er in je cao of arbeids­overeenkomst afspraken over werktijdverkorting zijn opgenomen. In de horeca-cao staan geen afwijkende regels over werktijdverkorting.

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vind je meer informatie over werktijdverkorting in de horeca.

Werktijdverkorting, gevolgen voor je personeel?

Financieel merken je werknemers er niets van, je betaalt het loon gewoon door. Wel zijn je medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV.

Dat houdt in dat werknemers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten.

Tips

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim in de horeca

Struikelt je gastvrouw of snijdt je chef-kok zich en raakt hij of zij daarbij ernstig gewond? Het kan zijn dat jouw medewerker voorlopig niet kan werken

Meest gelezen

Whitepapers en online tests