Wat kost horeca­personeel?

horecapersoneel

Krijg direct inzicht in kosten van horeca­personeel.

Werktijdverkorting horeca aanvragen
Werktijdverkorting horeca aanvragen

Werktijdverkorting en NOW voor de horeca

3844 Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers in de horeca. Hoe kun je de financiële impact verkleinen? Een van de opties is het Noodfonds Overbrugging voor de Werkgelegenheid (NOW), dat tijdelijk in de plaats komt van de werktijdverkorting.

Heb je tijdelijk minder werk door bijzondere omstandigheden? Dan kun je voor je personeel NOW aanvragen. Hoe werkt dat precies? En wat zijn de aandachtspunten in de horeca?

Noodfonds NOW

Het Noodfonds Overbrugging voor het behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een tijdelijke noodmaatregel en wordt tijdens de coronacrisis ingezet in plaats van Werktijdverkorting.

Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 85 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies. NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten.

Loonkosten vergoeden

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van je omzetverlies. Zo ontvang je een vergoeding voor maximaal 85 procent van je loonkosten.

Je kunt NOW direct benutten voor een periode van drie maanden. Daarna kun je eenmalig verlengen voor opnieuw drie maanden. Je mag dan in deze periode je personeel niet zomaar ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet de lonen gewoon doorbetalen.

NOW aanvragen

Je kunt NOW aanvragen via de website van het UWV.

NOW in 2021

Ook in 2021 kunnen getroffen werkgevers gebruikmaken van de steun van de overheid. Tot en met september 2021 kun je compensatie krijgen zodat je het loon van je werknemers kunt doorbetalen.

Voor de zesde aanvraagperiode, van 5 juli t/m 30 september 2021, gelden de volgende regels:

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent hebt.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat het UWV uit van de loonsom van februari 2021.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover je omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85 procent van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om je werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin je NOW ontvangt, heb je ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doe je dit niet, dan wordt je definitieve tegemoetkoming met 5 procent verlaagd.

Naast NOW is er ook een nieuwe regeling voor tegemoetkoming in vaste lasten. Lees meer over TVL.

Werktijdverkorting in de horeca

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van je werknemers. Het moet gaan om 'buitengewone omstandigheden' die niet tot het normale ondernemersrisico behoren.

Sommige calamiteiten vallen buiten het reguliere ondernemersrisico, denk hierbij aan een natuurbrand, oorlog of een overstroming. Of de uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus.

Compensatie voor de loonkosten

Als jij met zo'n situatie te maken hebt, kun je voor je werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV voor de uren die zij niet werken. (Tijdelijk dus niet beschikbaar ivm het coronavirus. Je kunt een aanvraag doen voor het noodfonds NOW)

Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade voor je bedrijf. Je werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering hun volledige loon doorbetaald.

Werktijdverkorting horeca aanvragen?

Als je bedrijf getroffen wordt door bijzondere omstandigheden, kunnen je werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen.

Je vraagt dan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting (Tijdelijk dus niet beschikbaar ivm het coronavirus. Je kunt een aanvraag doen voor het noodfonds NOW).

Voor werktijdverkorting gelden twee voorwaarden:

 1. Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
 2. Je verwacht minstens 20 procent minder omzet door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken.

Let op:

 • Je moet de aanvraag goed onderbouwen: maak duidelijk waarom er geen of minder werk is voor de specifieke werknemer.
 • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
 • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden. 

Wat kost horecapersoneel?

Wat kost horeca­personeel?

Lees het gratis whitepaper met daarin de personeels­kosten op een rij voor horeca en tips om slim te besparen.

Aanmelden UWV

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent en je deze hebt ontvangen, geef je dit direct door aan het UWV. Wordt je vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW? Dan hoef je dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Tijdelijke WW-uitkering aanvragen?

Duurt de periode van omzetschade langer dan zes weken? Dan kun je na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) ook een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen voor je werknemer(s).

Dit doe je dus in de zevende week nadat je de vergunning hebt gekregen. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Let op: dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt.

Voor oproepkrachten met een nulurencontract, payrollkrachen en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Loon doorbetalen bij werktijdverkorting?

Bij werktijdverkorting betaal je het volledige loon gewoon door aan je werknemers. Het UWV keert de WW-uitkering aan jou uit. Je hebt daardoor dus tijdelijk minder loonkosten.

Bekijk vooraf goed of er in je cao of arbeids­overeenkomst afspraken over werktijdverkorting zijn opgenomen. In de horeca-cao staan geen afwijkende regels over werktijdverkorting.

Op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vind je meer informatie over werktijdverkorting in de horeca.

Werktijdverkorting, gevolgen voor je personeel?

Financieel merken je werknemers er niets van, je betaalt het loon gewoon door. Wel zijn je medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV.

Dat houdt in dat werknemers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten.

Tips

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim in de horeca

Struikelt je gastvrouw of snijdt je chef-kok zich en raakt hij of zij daarbij ernstig gewond? Het kan zijn dat jouw medewerker voorlopig niet kan werken

Meest gelezen

Minimumloon in de horeca, zo werkt het

75399 Wat is het minimumloon in de horeca? En wat betaal je als een horecawerknemer nog maar 16, 17, 18, 19 of 20 jaar is? Alles over het minimumloon en minimumjeugdloon in de horeca.

Uurloon in de horeca, hoe zit het precies?

36497 In de horeca wordt vaak gewerkt met een uurloon. Hoe bereken je het uurloon? Wat is het minimumuurloon in de horeca? En betaal je een hoger uurloon op feestdagen en zondagen?

Whitepapers en online tests