Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E
Risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E

7 vragen over het maken van een RI&E

2750 Een RI&E helpt bij de aanpak van risico's in je bedrijf. Dit is verplichte kost voor iedere werkgever. In het kader van de Week van de RI&E beantwoorden we zeven vragen voor ondernemers.

1. Wat is een RI&E?

RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Dit is een belangrijk hulpmiddel om risico's in je bedrijf in kaart te brengen en op te lossen. Je gaat daarbij eerst op zoek naar alle veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Vervolgens beschrijf je in een plan van aanpak welke maatregelen je neemt om die risico's aan te pakken. Ten slotte voer je dit plan van aanpak uit en houd je de RI&E actueel. Hiermee draag je bij aan goed arbobeleid.

Bekijk een luchtige introductie op de RI&E van het Steunpunt RI&E:

2. Is een RI&E verplicht?

Een RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel. De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan deze verplichting houden. Meestal gebeurt dat met een onaangekondigde controle in je bedrijf, waarbij de inspecteur onder meer zal vragen naar een RI&E.

In de Week van de RI&E wordt ook schriftelijk en telefonisch gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E. Als blijkt dat je geen of geen goede RI&E hebt, dan krijg je meestal de kans om dit te herstellen. 

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

3. Wat levert dit op voor mij als ondernemer?

Een RI&E is niet alleen belangrijk vanwege de wettelijke verplichting. Het voordeel is ook dat je hiermee bijdraagt aan veilig en gezond werken in je bedrijf.

Dit zorgt voor minder ongevallen en meer tevreden medewerkers, wat resulteert in een hogere productiviteit en een betere positie op de arbeidsmarkt.

In de praktijk blijkt verder dat bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken andere processen ook vaak beter op de rit hebben.

4. Wie is betrokken bij het maken van een RI&E?

Een preventiemedewerker ondersteunt je bij het opstellen van een RI&E. Hij werkt hierbij samen met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging. Als je die niet hebt, dan moet je werknemers in ieder geval in de gelegenheid stellen om advies te geven over de RI&E.

Elk jaar overlijden ongeveer 4100 werknemers door arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zorg met een RI&E voor meer veiligheid.

5. Moet ik een RI&E laten toetsen?

Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een RI&E altijd laten toetsen. Een gecertificeerde arbodienst of deskundige bekijkt dan of deze voldoet aan de richtlijnen van de wet.

Toetsingsvrijstelling

Bij maximaal 25 werknemers krijg je een toetsingsvrijstelling als je gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument.

Als je maximaal 40 uur per week aan personeel hebt, dan kun je gebruikmaken van de zogenaamde Checklist Personeels­risico's, waarbij toetsing niet nodig is.

6. Wat zijn de kosten van een RI&E?

Het uitvoeren van een RI&E vraagt vooral om een tijdsinvestering. Zo moet een preventiemedewerker hiervoor voldoende tijd vrijmaken. Als je verplicht bent om de RI&E vervolgens te laten toetsen, dan heb je wel te maken met directe kosten.

Je moet hiervoor namelijk een gecertificeerde arbodienst of deskundige inschakelen. Sommige verzekeraars bieden bij een verzuim­verzekering of ongevallen­verzekering ondersteuning op het gebied van de RI&E.

7. Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Steunpunt RI&E. Deze organisatie is opgezet vanuit de Stichting van de Arbeid en tot stand gekomen met steun van het ministerie van SZW.

Brancheorganisaties geven daarnaast ook informatie over de RI&E. Zij kunnen je bijvoorbeeld meer vertellen over RI&E-instrumenten die bestaan voor je branche.

Het Steunpunt RI&E-instrumenten heeft een handleiding (pdf) gemaakt voor ondernemers. Hiermee ga je stap voor stap aan de slag met het aanpakken van risico's in je bedrijf.

Ziekteverzuimverzekering personeel

Ziekte­verzuim­verzekering

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuim­verzekering, ontdek wat dit voor jouw onderneming kan betekenen.

Bron: Steunpunt RI&E

Meest gelezen

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

5663 Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten?

7 bouwstenen van goed arbobeleid

5387 Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet schrijft dit voor aan iedere ondernemer met personeel. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed arbobeleid.

Whitepapers en online tests