Beschut werk participatiewet
Beschut werk participatiewet

Participatiewet en beschut werk, tips voor werkgevers

Als werkgever kun je te maken krijgen met de Participatiewet en beschut werken. Met name als je werknemers met een arbeidsbeperking in gaat zetten is het belangrijk deze begrippen te kennen. Een uitleg.

Participatiewet, hoe werkt het?

De Participatiewet is in het leven geroepen om personen te ondersteunen die op eigen kracht moeilijk aan een baan kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een vorm van arbeidsbeperking. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat zij makkelijker werk kunnen vinden.

Banenafspraak 2026

Onder de Participatiewet valt de banenafspraak. Dat is een afspraak die de Nederlandse regering gemaakt heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten zo veel mogelijk bij ‘gewone’ werkgevers in dienst komen.

Begin 2026 moeten er in het bedrijfsleven in totaal 100.000 banen bijgekomen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Bonus: persoonlijke rapport

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Quotumregeling

Jaarlijks moeten werkgevers zorgen voor een bepaald percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat de quotumregeling in. Als jouw bedrijf niet voldoet aan het percentage van dit quotum kun je als werkgever een boete krijgen.

De quotumregeling geldt (nog) niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Toch verwacht het kabinet ook van deze kleine bedrijven dat zij bijdragen aan de banenafspraak.

Nieuwe wet banenafspraak

De wet over de banenafspraak en de quotumregeling worden waarschijnlijk aangepast. Het is de bedoeling dat de wijzigingen vanaf 2025 ingaan. Zo moet het loonkostenvoordeel voor gehandicapte werknemers uitgebreid worden van 'maximaal 3 jaar' naar 'zolang de werknemer in dienst is'. Als werkgever hoef je daarvoor ook geen speciale verklaring bij het UWV meer aan te vragen.

Daarnaast komt er op termijn 1 banenafspraak voor overheid en werkgevers. Grote werkgevers gaan via de loonaangifte een inclusiviteitstoeslag betalen, maar kleinere bedrijven niet. En je krijgt een banenafspraakbonus voor elke nieuwe baan voor arbeidsgehandicapten.

De bonus bedraagt 5.000 euro per gerealiseerde baan van gemiddeld 25,5 uur per week en is beschikbaar voor alle bedrijven, groot en klein.

Blijf op de hoogte van deze wet en andere wetswijzigingen voor werkgevers. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.

Beschut werk, wat is dat?

In de Participatiewet (artikel 10b) wordt gesproken over beschut werk. Beschut werk is werk in een beschermende werkomgeving onder aangepaste omstandigheden.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking extra begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

De gemeente en het UWV bepalen samen of iemand wel het vermogen heeft om te werken (beoordeling arbeidsvermogen) en of de persoon in aanmerking komt voor beschut werk. Als dit zo is, zorgt de gemeente ervoor dat iemand op een beschut werkplek in de regio wordt geplaatst.

Beoordeling arbeidsvermogen

Iemand heeft arbeidsvermogen als hij/zij:
 • Een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand misschien niet alle taken aankan die horen bij een baan, maar wel een taak kan uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
 • Basale werknemersvaardigheden heeft.
  Hiermee wordt onder andere bedoeld dat iemand zich kan houden aan afspraken.
 • Ten minste 1 uur aaneengesloten kan werken.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand minimaal 1 uur zijn aandacht bij het werk kan houden, zonder dat hij hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
 • Ten minste 4 uur per dag belastbaar is.
  Hiermee wordt bedoeld dat iemand minimaal 4 uur per werkdag moet kunnen werken.

Beschut werk in jouw bedrijf?

In samenspraak met de gemeente kun jij mogelijk ook een 'beschut werkgever' worden. Misschien moet je daarvoor wat aanpassingen doen aan de werkplek en de functie-indeling binnen je bedrijf. Dit wordt ook wel jobcarving genoemd. In veel gevallen moet je (samen met de gemeente) ook zorgen voor extra begeleiding van de werknemer(s).

Personen die in aanmerking komen voor beschut werk worden vaak eerst via detachering ingezet door de gemeente. Je kunt ook, direct of later, besluiten de medewerker(s) zelf in dienst te nemen. Dan stel je een arbeidscontract op. Bij beschut werk gelden gewoon de regels van het arbeidsrecht.

Bekijk in de video hieronder hoe Gregory in dienst kwam bij een bakkerij.

Subsidies beschut werk

Voor de financiering van een 'beschut werkplek' heeft de gemeente ieder jaar verschillende middelen (subsidies) beschikbaar. Zo kun je als werkgever mogelijk profiteren van loonkostensubsidie, het Lage Inkomens Voordeel (LIV) en een bonus voor beschut werk.

Vraag bij je gemeente of een werkgeversservicepunt van het UWV naar de mogelijkheden.

Personeel met een arbeidsbeperking?

Misschien heb je een bepaald beeld bij personeel met een arbeidsbeperking. Toch zijn er veel verschillende vormen van arbeidsbeperkingen. Vaak zitten er in deze brede doelgroep genoeg mensen die prima aansluiten bij jouw bedrijf. Misschien is het wel dé oplossing voor je personeels­tekort.

Het loont zeker de moeite om je te verdiepen in de mogelijkheden. Naast beschut werk aanbieden, zijn er ook manieren om personen met een lichte arbeidsbeperking direct en zonder extra begeleiding in dienst te nemen.

Personeel met een beperking vinden

Waar vind je werknemers met een arbeidsbeperking? Enkele opties voor werkgevers:

1. Kandidatenverkenner
Op Werk.nl (een website van het UWV en gemeenten) kun je vacatures indienen. Je kunt er ook zelf zoeken in de Kandidatenverkenner banenafspraak - een online personeels­bank met circa 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

2. Doelgroepregister
In het doelgroepregister van het UWV kun je controleren of jouw sollicitant of (toekomstige) werknemer onder de banenafspraak valt.

3. Op naar de 100.000 banen

Het platform Op naar de 100.000 banen geeft veel nuttige informatie over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Onder het tabblad Hoe vind ik een geschikte kandidaat staat een overzicht van gecertificeerde uitzendbureaus, re-integratiebureaus en andere relevante organisaties.

Wil je meer weten over het werven van personeel met een beperking, de aandachtspunten en ervaringen uit de praktijk? Lees dan het artikel Personeel met een arbeidsbeperking aannemen, zo werkt het.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests