Modelovereenkomst zzp'er
Modelovereenkomst zzp'er

Van VAR naar modelcontract, hoe zit het?

Modelovereenkomsten zijn in de plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit moet duidelijkheid scheppen voor opdrachtgevers en zzp’ers. Tegelijk krijgt de eerste groep meer verantwoordelijkheid bij een verkapt dienstverband.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft begin 2015 een alternatief voor de VAR gepresenteerd. Dat bestaat uit modelovereenkomsten die opdrachtgevers en zzp'ers kunnen invullen.

Zij kunnen hiermee duidelijkheid krijgen of er loonheffingen moeten worden afgedragen. Daarvoor moeten zij werken volgens deze modelovereenkomst.

Het is ook mogelijk dat opdrachtgevers en zzp’ers zelf contracten voorleggen. De Belastingdienst kan die vervolgens beoordelen aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Het oordeel dat daaruit rolt, kan de opdrachtgever eveneens meer zekerheid geven of loonheffingen moeten worden afgedragen.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Modelcontracten

De modelcontracten zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Ook heeft de fiscus de Handreiking DBA gepubliceerd. Daarin staat waar de Belastingdienst op let bij het beoordelen van voorgelegde contracten. Dat gebeurt aan de hand van de kenmerken van een (fictieve) dienstbetrekking.

Meer verantwoordelijkheid

Een wijziging ten opzichte van de VAR is dat de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid krijgt bij een verkapt dienstverband. De Belastingdienst zal namelijk gaan controleren of de zzp’er werkt volgens de overeenkomst.

Als dat niet het geval is, dan kan naast de zzp'er straks ook de opdrachtgever de rekening gepresenteerd krijgen.

Bij een opdrachtgever die toch loonheffingen moet afdragen, kan de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen. Of de instantie daarbij ook de mogelijkheid heeft om een boete op te leggen, zal afhankelijk zijn van de omstandigheden.

Overgangsregeling

De maatregelen staan in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is ingegaan op 1 mei 2016. Sindsdien is het voor zzp’ers niet meer mogelijk om een VAR aan te vragen. Zij kunnen voortaan de nieuwe modelovereenkomsten gebruiken.

Voor opdrachtgevers en zzp'ers geldt een overgangsregeling. Die moet van 1 mei 2016 tot 1 mei 2018 zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe regels.

Daarbij zal de Belastingdienst terughoudend handhaven en zich vooral richten op voorlichting over de nieuwe wet.

Wat moet ik doen als opdrachtgever?

Als je momenteel zzp’ers inhuurt, dan is er werk aan de winkel. Tijdens de overgangsregeling geldt namelijk een inspanningsverplichting.

Volgens de Belastingdienst moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers dan actief bezig zijn om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

Op de website van de Belastingdienst staat hoe het precies werkt voor opdrachtgevers en zzp'ers. Je kunt bijvoorbeeld samen bekijken of een modelcontract wel nodig is.

In sommige gevallen is het namelijk duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Als dat niet het geval is, dan kun je gebruikmaken van een modelcontract.

Bron: Belastingdienst

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests