Uitgesteld Wet DBA gevolgen
Uitgesteld Wet DBA gevolgen

Wet DBA uitgesteld, wat zijn de gevolgen?

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld. Het nieuwe pakket aan regels over het inschakelen van zzp’ers staat onder druk. En nu? Wat betekent dit voor ondernemers?

De wet DBA ging per 1 mei 2016 al in en verving daarmee de VAR-verklaring. Per 1 mei 2017 zou er ook gecontroleerd gaan worden of zzp’ers en opdrachtgevers zich wel aan de wet DBA houden. Die handhaving is uitgesteld omdat veel zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers in de knel kwamen.

Dat betekent dat er ‘in principe’ geen boetes uitgedeeld worden. Ook aan de uitleg en exacte toepassing van de wet zal nog gesleuteld gaan worden.

Waarom is de wet DBA bedacht?

Met de wet DBA moet de arbeidsrelatie tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers duidelijker worden. Daarmee wil de regering zogenoemde schijnconstructies tegengaan, waarbij een ingehuurde zzp’er eigenlijk een verkapte werknemer is die normaal gesproken in loondienst zou moeten werken. Tot nu toe leverde de nieuwe wet juist onduidelijkheid en paniek op.

Gevolgen werkgevers

Door het uitstellen van de handhaving volgens de wet DBA krijgen bedrijven en eenpitters in ieder geval meer tijd om de wet goed toe te passen. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes belooft ook dat ‘de knelpunten van de wet worden opgelost’. Zo wordt de definitie van 'loondienst' die uit 1907 stamt nog aangepast door het volgende kabinet.

Tips voor werkgevers

Zorg dat je als werkgever op tijd duidelijke keuzes maakt in het aannemen van personeel of het inschakelen van zzp’ers. Er zijn ook oplossingen waardoor jij als werkgever minder risico loopt. Denk aan mankracht inschakelen via een uitzendbureau of payrolling. Als je ervoor kiest om zzp’ers in te huren zorg dan dat je dit alvast doet volgens de wet DBA. Hoe?

Drie aandachtspunten:

  1. Gebruik bij het opstellen van een overeenkomst het beoordelingskader zzp-contracten.
  2. Het is niet verplicht om met een modelovereenkomst te werken. Als er geen twijfels zijn over de werkrelatie tussen de opdrachtgever en zzp'er, is het niet nodig.
  3. De modelovereenkomsten zijn vijf jaar geldig. Dat betekent ook dat de Belastingdienst tot vijf jaar na de ingangsdatum kan naheffen, als blijkt dat niet volgens het contract is gewerkt.

Moet jij iemand in dienst nemen? Test het met de webmodule inhuur zzp.

Beoordelingskader zzp-contracten

et is sinds vorig jaar mogelijk dat opdrachtgevers en zzp’ers contracten voorleggen. De Belastingdienst beoordeelt dan of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Door de Handreiking DBA is nu duidelijk waar de fiscus op let bij de beoordeling van voorgelegde contracten.

Vier stappen bij beoordeling

Volgens de handreiking is bij de beoordeling sprake van vier stappen:

  1. Beoordelen gezagsverhouding
  2. Beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid
  3. Beoordelen verplichting om loon te betalen
  4. Fictieve dienstbetrekking en gageregelingen

De eerste drie stappen richten zich op de kenmerken van een ‘echte’ dienstbetrekking. De vierde stap richt zich op de fictieve dienstbetrekking, waarbij je kunt denken aan aannemers van werk en leerlingen en stagiairs.

Aanpassing Wet DBA

De Wet DBA wordt verder aangescherpt aan de hand van uitspraken die rechters al hebben gedaan op dit gebied. Zo komt er meer duidelijkheid of een werkende in loondienst is of niet. Er wordt vooral gekeken naar het antwoord op drie vragen:

  • Worden er instructies gegeven en wordt er toezicht gehouden op het werk? (ook wel 'materieel gezag' genoemd)
  • Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgever?
  • Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie?

Wanneer aanpassing Wet DBA?

De aanpassing van de Wet DBA zal verder uitgewerkt worden. In de zomer van 2023 staat het wetsvoorstel open voor internetconsultatie. Begin 2024 zullen de uitgewerkte wijzigingen naar de Tweede Kamer gaan. Daarna zal het wetsvoorstel officieel ingediend worden. Wanneer de nieuwe wet precies ingaat is nog onbekend.

In oktober 2023 werd er een nieuw wetsvoorstel ingediend om duidelijk te maken wanneer iemand als zelfstandige mag werken. Ook daar was veel kritiek op. Nieuwe wetgeving zal waarschijnlijk pas in 2026 ingaan. Voor platformwerkers, zoals bezorgers, is er inmiddels een EU-akkoord.

Controle Belastingdienst op schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer meer controles uitvoeren op schijnzelfstandigheid. Met name opdrachtgevers kunnen dan sneller een boete krijgen.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Bron: Belastingdienst

Meest gelezen

Nulurencontract, 10 vragen en antwoorden

Met een nulurencontract heb je een grote mate van flexibiliteit, maar tegelijk loop je het risico dat een vaste arbeids­overeenkomst ontstaat. 10 vragen en antwoorden over de juiste toepassing van nulurencontracten.

Vast contract, wat zijn de regels?

Een vast contract sluit je af als je een werknemer langdurig aan je bedrijf wil binden. Maar wat houdt zo’n arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd in, wanneer sluit je dit contract en hoe beëindig je het?

Hoe werkt detachering van personeel?

Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Hoe werkt detachering precies?

Kan een eenmanszaak personeel aannemen?

De term eenmanszaak roept soms vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je dan ook personeel kunt inhuren. Lees meer over de mogelijkheden die je hebt als ondernemer met een eenmanszaak.

Whitepapers en online tests