Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

loonheffingskorting personeel toepassen berekenen formulier loonheffing
loonheffingskorting personeel toepassen berekenen formulier loonheffing

Loonheffingskorting en arbeidskorting berekenen

Volgens de wet hebben jouw werknemers recht op loonheffingskorting. Wat is dat precies? Hoe bereken je de algemene korting en hoeveel arbeidskorting moet je geven? Een uitleg en praktische tips.

Iedere werknemer die in Nederland in loondienst werkt, moet over het verdiende loon belasting betalen aan de overheid. De te betalen belasting bestaat uit de loonbelasting en enkele verplichte premies. Deze worden samen ook wel aangeduid met het begrip loonheffingen.

Als werkgever ben je verplicht de loonheffingen in te houden op het loon van je werknemers en maandelijks af te dragen aan de Belastingdienst. Je mag de loonheffingen verminderen met de zogenoemde loonheffingskorting.

Loonheffingskorting, wat is dat?

De loonheffingskorting is een korting op de belasting die de overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag overhouden om van te leven.

Door de loonheffingskorting hoeven werknemers over een bepaald deel van hun inkomen namelijk geen belasting te betalen. Zo houden zij meer geld over voor bijvoorbeeld huur, eten en onderwijs voor hun kinderen.

Onderdelen heffingskorting

De loonheffingskorting is eigenlijk een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen. Als werkgever heb je meestal met twee daarvan te maken:

 • Algemene heffingskorting: Dit is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volks­verzekeringen. Iedere belastingplichtige krijgt deze korting.
 • Arbeidskorting: Dit is een korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Deze korting geldt voor iedereen die werkt.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Loonheffingskorting toepassen

Alle werknemers hebben standaard recht op loonheffingskorting. Sommige bedrijven passen de korting daarom al automatisch toe bij de maandelijkse afdracht van loonheffingen aan de belastingdienst. Maar dat is niet verplicht.

Formulier loonheffingskorting

De wet zegt dat een werknemer zelf een verzoek voor loonheffingskorting bij zijn werkgever in moet dienen. Hiervoor kan hij het aanvraagformulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.

Je werknemer kan dit formulier zelf downloaden van de website van de Belastingdienst. Maar vaak is het zo dat hij zijn verzoek om korting bij jou indient en dat jij hem het formulier toestuurt.

Tip: Regel zelf de loonheffingskorting voor je nieuwe werknemer. Dit wordt gewaardeerd. Je kunt het zien als een onderdeel van goed werkgeverschap.

Vraagt je werknemer de loonheffingskorting niet (op tijd) bij je aan? Geen nood. Loonheffingkorting is een recht: de Belastingdienst zal de korting bij de eerstvolgende belastingaangifte alsnog verrekenen.

Je werknemer loopt zijn geld dus niet mis, hij moet er alleen iets langer op wachten. Wijs hem er wel op dat hij hiervoor belastingaangifte moet doen. Pas na de aangifte wordt de korting verrekend.

Loonheffing korting berekenen loonheffingskortingLoonheffingskorting berekenen

Voor het bepalen van de juiste loonheffingskorting zul je per werknemer de verschillende onderdelen van de korting afzonderlijk moeten berekenen.

1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Bij een salaris tot € 24.814 is de korting maximaal, namelijk € 3.362 in 2024.

In 2023 was dat € 3.070 bij een salaris tot € 22.661 in 2023. Dit is gelijk aan het bedrag aan inkomstenbelasting plus de premie volks­verzekeringen.

Algemene heffingskorting 2024 berekenen

Naarmate het loon hoger is, neemt de korting af. Het afbouwpercentage bedraagt 6,63% in 2024 (dat was 6,095% in 2023). Bij een loon van € 75.518 of hoger vervalt het recht op korting. Voor alle lonen tussen de € 24.814 en € 75.518 geldt deze rekensom: € 3.362 - 6,63% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 24.814).

De exacte loonbedragen en korting vind je in de Tabel algemene heffingskorting per jaar.

2. Arbeidskorting

De arbeidskorting is het tweede onderdeel van de loonheffingskorting. De arbeidskorting wordt gebaseerd op het arbeidsinkomen. De berekening is wat ingewikkelder dan bij de algemene heffingskorting.

Hoeveel arbeidskorting krijgt jouw werknemer? Bereken het aan de hand van de Tabel arbeidskorting per jaar.

In de zogenoemde 'witte tabellen' staat in de kolom 'verrekende arbeidskorting' met welk bedrag aan arbeidskorting rekening is gehouden bij het bepalen van de loonheffingen. Dit bedrag moet je apart in je loonadministratie vastleggen, omdat je dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van je werknemer moet vermelden.

Arbeidskorting 2024 berekenen

De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en het inkomen van de werknemer. Als het totale inkomen lager is dan 39.957 euro in 2024 (37.691 euro in 2023), dan krijgt je werknemer minimaal de volledige arbeidskorting die jij hebt toegepast op het loon, maar maximaal het bedrag dat volgens de tabel arbeidskorting bij zijn geboortejaar hoort.

Tabel arbeidskorting 2024

Als je werknemer in 2024 nog niet de AOW-leeftijd van 67 jaar bereikt, dan kun je de arbeidskorting berekenen met deze tabel van de Belastingdienst:

ArbeidsinkomenArbeidskorting
tot € 11.4918,425% x arbeidsinkomen
vanaf € 11.491 tot € 24.821€ 968 + 31,433% x (arbeidsinkomen - € 11.490)
vanaf € 24.821 tot € 39.958€ 5.158 + 2,471% x (arbeidsinkomen - € 24.820)
vanaf € 39.958 tot € 124.935€ 5.532 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 39.957)
vanaf € 124.935€ 0

Als je werknemer in 2024 wel de AOW-leeftijd van 67 jaar bereikt of al boven de 67 jaar is, dan krijg je te maken met een aangepast belastingtarief. Lees meer over de berekening voor AOW'ers.

Tabel zoeken? Gebruik een handig hulpmiddel van de Belastingdienst om de juiste loonbelastingtabel te vinden.

Voorbeeld berekening arbeidskorting 2024

Stel, je werknemer heeft een arbeidsinkomen van 28.000 euro. Hij is 31 jaar, dus nog lang niet toe aan zijn AOW. In bovenstaande tabel zie je dat de basis voor de arbeidskorting 5.158 euro is. Daar mag je nog iets bij optellen. Namelijk 2,471 procent van de uitkomst van de volgende rekensom: 28.000 - 24.820. Dat is 3.180. 

Je krijgt dus de volgende berekening: 3.180 : 100 X 2,471 = 78,5778. Afgerond 78,58. 5.158 + 78,58 = 5.236,58. Afgerond 5.237 euro. Dat is de arbeidskorting die je werknemer mag toepassen over het jaar 2024.

Snel de arbeidskorting berekenen? Gebruik deze rekentool arbeidskorting van BerekenHet.nl

Let op met loonheffingskorting

Ga je loonheffingskorting toepassen? Houd dan rekening met deze twee aandachtspunten voor werkgevers:

 1. Loonheffingskorting bij 1 werkgever

  Je werknemers hebben maar bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Wie de korting dubbel ontvangt, loopt het risico van een naheffing van de Belastingdienst. Vraag daarom altijd of een werknemer tegelijkertijd ook bij een andere werkgever in dienst is. Meestal zal hij de korting aanvragen bij de werkgever van wie hij het meeste loon ontvangt.

 2. Werknemers in het buitenland

  Heb je werknemers in dienst die in het buitenland wonen? Dan gelden er andere regels. Sinds 1 januari 2019 en 1 januari 2020 zijn er enkele veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland. Bekijk de regels voor werknemers die in het buitenland wonen.

Besparen op loonbelasting

Je kunt op een aantal manieren besparen op de loonbelasting of slim gebruikmaken van fiscale mogelijkheden om werknemers belastingvrij te belonen. Bijvoorbeeld via de werkkostenregeling en loonkostenvoordelen.

Werkkostenregeling

Over veel uitgaven die je doet vanwege je personeel, hoef je geen loonbelasting te betalen. Het gaat dan om vergoedingen aan werknemers, cadeaus en investeringen in werkmiddelen. Deze kosten vallen onder de werkkostenregeling (WKR).

Aftrekposten loonbelasting

Voor bepaalde werknemers, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten, kun je een subsidie of loonkostenvoordeel krijgen. Dit zijn meestal aftrekposten voor de loonbelasting. Daarmee kun je flink wat geld besparen via je aangiftes en zo je totale personeels­kosten omlaag brengen.

Welke subsidies zijn er precies? Lees er meer over in het overzicht van subsidies voor personeel

Vragen over loonheffingskorting

 • Wat zijn loonheffingen?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Welke premies zijn er?

  Er zijn een aantal premies waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

 • Wanneer krijgt je werknemer loonheffingskorting?

  Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffing korting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.

 • Wie betaalt loonbelasting?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op loonheffing?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.

 • Welke personeels­kosten zijn er?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een handig overzicht van personeels­kosten.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 juli 2024 is het minimumloon 13,68 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat betaal je voor jongere werknemers? Bekijk de tabel minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests