Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Werknemersverzekeringen premies afdragen
Werknemersverzekeringen premies afdragen

Premies werknemers­verzekeringen, hoe werkt het?

De Belastingdienst vraagt je om premies voor werknemers­verzekeringen te betalen. Wat zijn dat voor verzekeringen? Hoe bereken je de premies? Een handig overzicht.

Werknemers­verzekeringen beschermen mensen tegen inkomensverlies. Als je werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen.

Naast werknemers­verzekeringen heb je ook volks­verzekeringen die hiervoor zorgen. De premies voor al deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.

Voor welke werknemers­verzekeringen draag je premies af?

Werknemers­verzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Zoals al blijkt uit de benaming, geldt die verplichting alleen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 was het zo dat werkgever en werknemer beiden een deel van de premie betaalden.

Tegenwoordig draag je die kosten alleen. Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen. Dat zijn:

 • Werkloosheidswet (WW)

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos raken, kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen. Deze tijdelijke uitkering is bedoeld om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Lees meer over de nieuwe WW-premie.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als een van je werknemers langer dan twee jaar ziek is, heeft hij mogelijk recht op een uitkering op basis van de WIA. Voorwaarde is wel dat hij voor minstens 35 procent arbeidsongeschikt is.

De WIA kent twee varianten: de WGA, voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, en de IVA, voor volledig arbeidsongeschikten. 

 • Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO)

De WAO is de voorloper van de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2006 al in de WAO zaten, kunnen aanspraak maken op een WAO-uitkering. 

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

 • Ziektewet (ZW)

Als werkgever moet je het loon van een zieke werknemer gewoon doorbetalen tot hij weer beter is. In een aantal bijzondere gevallen hoeft dit niet. Je werknemer kan dan een ziektewetuitkering krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als een werknemer onder de no-riskpolis valt of ziek wordt tijdens haar zwangerschap.

Premies

Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies:

 1. premie WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
 2. sectorpremie
 3. Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid)
 4. basispremie WAO/IVA/WGA
 5. gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas)

Vanaf 2020 betaal je een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

Premies werknemers­verzekeringen berekenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee keer per jaar (in januari en juli) de hoogte van het premiepercentage vast. De actuele percentages zijn te vinden in het Handboek Loonheffingen.

Voor bepaalde werknemers kun je een premiekorting of premievrijstelling krijgen. Daarmee kun je flink wat geld besparen.

Zelf het risico van WGA of ZW dragen?

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of de ZW. Dit betekent dat je zelf de uitkeringen en de kosten van re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers betaalt, of je hiertegen verzekert.

Het eigenrisicodragerschap brengt ook (administratieve) kosten met zich mee. Weeg de kosten en baten dus goed af voordat je eigenrisicodrager wordt.

Verschil volks­verzekeringen

Naast premies voor werknemers­verzekeringen betaal je als werkgever ook premies volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz). Deze bedragen mag je inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht.

Bij de premies voor werknemers­verzekeringen ligt dit anders. Deze komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Jij betaalt dus zelf de premies namens je werknemers, je mag deze niet inhouden op het loon.

Premies afdragen aan de Belastingdienst

Zowel de premies voor werknemers­verzekeringen als volks­verzekeringen moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen. De verplichte premies voor al deze verzekeringen zijn een belangrijk onderdeel van de totale kosten van je personeel.

Vragen over werknemers­verzekeringen

 • Wat is een werknemers­verzekering?Werknemers­verzekeringen beschermen mensen tegen inkomensverlies. Als je werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan hij terugvallen op deze sociale verzekeringen. Naast werknemers­verzekeringen heb je ook volks­verzekeringen die hiervoor zorgen. De premies voor al deze verzekeringen draag je af aan de Belastingdienst.
 • Wanneer is een werknemers­verzekering verplicht?Werknemers­verzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor mensen die in loondienst werken. Tot 2009 was het zo dat werkgever en werknemer beiden een deel van de premie betaalden. Tegenwoordig draag je die kosten alleen. Je betaalt per werknemer een premie voor vier werknemers­verzekeringen.
 • Welke werknemers­verzekeringen zijn er?Er zijn vier werknemers­verzekeringen: de Werkeloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en de Ziektewet (ZW).
 • Welke premies betaal je voor deze werknemers­verzekeringen?Als werkgever betaal je voor deze verzekeringen de volgende premies: de premie WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds), de sectorpremie, de Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid), de basispremie WAO/IVA/WGA en de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).
 • Wat is het verschil tussen een werknemers­verzekering en een volks­verzekering?De premies volks­verzekeringen (AOW, Anw, Wlz) mag je inhouden op het loon dat je aan je werknemers betaalt. De werknemer betaalt dus feitelijk de premie, jij zorgt alleen voor de maandelijkse afdracht. De premies voor werknemers­verzekeringen komen helemaal voor rekening van jou als werkgever. Jij betaalt dus zelf de premies namens je werknemers, je mag deze niet inhouden op het loon.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests