Reiskosten en verblijfskosten vergoeden
Reiskosten en verblijfskosten vergoeden

Reiskostenvergoeding 2022, dit zijn de regels

Je werknemer reist voor het werk naar Groningen en weer terug. Hij vraagt om een vergoeding. Wat nu? Hoe ga je om met reiskosten en verblijfkosten van werknemers? Tips voor ondernemers met personeel.

Zakelijke reiskosten en verblijfkosten

Is je werknemer op pad voor jouw bedrijf, dan heeft hij waarschijnlijk reiskosten. Denk aan: benzinekosten voor de auto of kosten voor een trein- of busreis. Gaat hij naar het buitenland? Dan is er misschien geld nodig voor een vliegticket en waarschijnlijk een taxi of huurauto.

Zo kunnen werknemers allerlei zakelijke reiskosten maken. Maar wie betaalt dit? Het is logisch dat je als werkgever zorgt voor een reiskostenvergoeding. Wat zijn je opties?

Reiskostenvergoeding

Je kunt werknemers een vergoeding geven als compensatie voor kosten die ze hebben gemaakt bij het uitoefenen van hun functie.

Werknemers krijgen de vergoeding nadat ze een declaratie hebben ingediend. Na goedkeuring wordt de reiskostenvergoeding meestal uitbetaald bij het eerstvolgende loon.

Reist je werknemer regelmatig? Dan kun je ook kiezen voor een creditcard, tankpas of ov-kaart met een bepaald reisbudget.

Vergoeding woon-werkverkeer

Je mag werknemers ook een vergoeding geven voor woon-werkverkeer. Dus de reis die ze maken om vanuit huis op de werkplek te komen en weer terug. Hiervoor gelden dezelfde fiscale regels als voor andere zakelijke reiskosten.

Spreek bijvoorbeeld af dat werknemers die buiten een straal van 10 kilometer van je bedrijf wonen een vergoeding kunnen krijgen.

Reiskosten personeelVergoeding verblijfkosten

Het kan ook zijn dat je werknemer ergens moet overnachten in verband met een zakelijke afspraak. In dat geval kun je zorgen voor een vergoeding van zijn verblijfkosten. Bijvoorbeeld de overnachting in een hotel en het ontbijt.

Je kunt zelf bepalen of je een werknemer de vrije hand geeft in het kiezen van een reisorganisatie, hotels en restaurants of dat je er afspraken over maakt. Een vaste vergoeding per reisdag of per maand is ook mogelijk.

Houd een vinger aan de pols bij de boekingen van een reis en het verblijf. Zo voorkom je torenhoge verblijfkosten en mogelijke arbeidsconflicten.

Zorg bij de sollicitatieprocedure al voor duidelijkheid over reis- en verblijfkosten. Dit kunnen belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor een sollicitant.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Belasting over reiskostenvergoeding

Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten gelden in principe als indirecte loonkosten. Het zijn kosten die niet bij het vaste loon van je werknemers horen. Vaak weet je de exacte kosten pas achteraf.

De meeste vergoedingen worden voor de belasting niet tot het loon gerekend. Je betaalt er dus geen loonbelasting over. Het gaat onder meer om:

 • Zakelijke reiskosten
 • Tijdelijke verblijfkosten
 • Kosten van 'maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter' 

Reiskostenvergoeding 2022

Je mag voor reiskosten in 2022 maximaal € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden. Het maakt daarbij niet uit welk vervoermiddel wordt gebruikt.

Reiskostenvergoeding 2023 en 2024

In 2023 mag je 21 cent per kilometer onbelast vergoeden.

Vanaf 2024 is dit 23 cent per kilometer.

 
Jaar Belastingvrije vergoeding
2022 0,19 euro per kilometer
2023 0,21 euro per kilometer
2024 0,23 euro per kilometer

Lees meer over de reiskostenvergoeding 2023 en de reiskostenvergoeding 2024.

Gerichte vrijstellingen WKR

De meeste vergoedingen vallen onder de zogenoemde gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling (WKR). Dit betekent dat ze niet meetellen bij het belastbaar inkomen van de werknemer.

Geef je werknemers meer dan € 0,19 per kilometer? Dan geldt het deel daarboven als loon. Je moet over dat deel wel loonheffingen betalen.

Voorkom naheffing met goede declaraties

Zorg dat je werknemers reis- en verblijfkosten correct declareren. Daarmee kun je onnodige kosten voorkomen. De Belastingdienst kan bij een foutieve declaratie een flinke correctie doorvoeren.

Vraag bij een declaratie om een bonnetje of een digitaal afschrift van de transactie. Dan weet je precies welke kosten er zijn gemaakt en waarvoor.

Door onkostendeclaraties goed op orde te hebben, voorkom je bovendien dat werknemers (per ongeluk) fraude kunnen plegen. Bijvoorbeeld doordat ze een vergoeding aanvragen voor niet-gemaakte kosten of persoonlijke uitgaven, of doordat ze fouten maken bij het doorgeven van de kosten.

Woon-werkverkeer in 2022

Sinds oktober 2021 mag je woon-werkverkeer onbelast blijven vergoeden. Je moet dan wel alle dagen waarop er daadwerkelijk woon-werkverkeer is geweest registreren. Alleen de werkelijk gereden kilometers mogen onbelast worden vergoed.

Bespaar op personeels­kosten

Hoe kun je de kosten in de hand houden? Lees het whitepaper Krijg grip op personeels­kosten.

5 tips voor declaratie reis- en verblijfkosten

Omdat er bij het declareren van onkosten nogal wat fout kan gaan, is het belangrijk heldere regels op te stellen over wat werknemers wel en niet mogen declareren en over de manier waarop ze dit moeten doen. Een paar tips:

 1. Wees duidelijk over de manier waarop werknemers hun declaraties moeten aanleveren.
 2. Stel een declaratietermijn vast. Bijvoorbeeld dat werknemers kosten moeten declareren binnen een maand nadat ze zijn gemaakt.
 3. Controleer de declaratie direct en geef verkeerd ingevulde declaraties meteen terug.
 4. Maak duidelijk dat onjuist declareren niet wordt geaccepteerd.
 5. Laat werknemers weten op welke manier declaraties worden gecontroleerd.

Je kunt de bedrijfsregels voor declaraties opnemen in een personeels­handboek. Verwijs er in je arbeidscontracten naar. Dan sta je sterken bij eventuele arbeidsconflicten.

Vaste onkostenvergoeding

Je kunt ervoor kiezen een vaste onkostenvergoeding te geven om zo in één keer meerdere kosten te dekken. Dit is vooral handig als een werknemer elke maand bepaalde zakelijke kosten maakt.

Kies je voor een vaste onkostenvergoeding, dan moet je kunnen aantonen dat er een redelijke verhouding bestaat tussen de kosten die worden vergoed en de kosten die de werknemer daadwerkelijk maakt.

Controleer regelmatig of de vaste vergoeding niet te hoog of te laag is.

Een vaste onkostenvergoeding is gebonden aan de functie die een werknemer op dat moment vervult. Krijgt hij een andere functie, ga dan na of de vaste vergoeding nog steeds van toepassing is.

Als er in jouw branche een cao van kracht is, dan kunnen daar regels in staan over vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.

Vaste reiskostenvergoeding bij ziekte?

Wanneer een werknemer door ziekte tijdelijk niet werkt, zal hij de kosten waarvoor hij een vaste vergoeding krijgt ook niet (of slechts gedeeltelijk) maken.

Je mag de vaste vergoeding stopzetten als er geen reis- en verblijfkosten meer worden gemaakt. Maar dat hoeft niet. Pas als een werknemer langdurig ziek is, moet de vergoeding worden stopgezet.

Je mag de vaste vergoeding een maand doorbetalen. Doe je dit langer? Dan betaal je er loonheffingen over.

De vergoeding mag doorlopen in de maand van ziekmelding en de maand daarna. Is je werknemer weer beter? Dan betaal je de afgesproken vergoeding weer vanaf de maand die volgt op de herstelmelding.

Niet in combinatie met thuiswerkvergoeding

Sinds 2022 mag je werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. Als werkgever moet je wel kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding.

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan bepaal je als werkgever of je voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding (2 euro per dag).

Je kunt je werknemers ook zelf laten kiezen welke vergoeding ze liever willen. Als ze bijvoorbeeld ver van de werkplek wonen, zullen ze eerder kiezen voor de reiskostenvergoeding. Per werknemer kan dit anders uitvallen.

Thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding?

Hoe pas je de vergoedingen precies toe? Bekijk 3 voorbeelden in een factsheet van het ministerie van Financiën.

Langdurig ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Vragen over reiskostenvergoeding

 • Wat zijn reiskosten?

  Onder reiskosten vallen alle kosten die je werknemers maken om te reizen voor de uitoefening van hun functie. Denk aan benzinekosten, kosten voor het openbaar vervoer en eventuele vliegtickets. Het kan hierbij ook gaan om woon-werkverkeer: de dagelijkse reis van huis naar kantoor en weer terug.

 • Wat zijn verblijfkosten?

  Verblijfkosten zijn de kosten die je werknemers maken om ergens te verblijven in het kader van een zakelijke afspraak. Bijvoorbeeld een hotelovernachting met ontbijt.

 • Hoe zit het met de vergoeding woon-werkverkeer?

  Woon-werkverkeer mag je onbelast blijven vergoeden. Je moet dan wel alle dagen waarop er daadwerkelijk woon-werkverkeer is geweest per werknemer registreren. Alleen de werkelijk gereden kilometers mogen onbelast worden vergoed.

 • Wanneer is een cao bepalend?

  In een collectieve arbeids­overeenkomst (cao) kunnen bepalingen staan over reiskosten en verblijfkosten. Controleer dus je cao. Je bent gebonden aan die afspraken zolang de cao van kracht is. Als er geen cao van toepassing is, mag je zelf met je werknemers afspraken maken over reis- en verblijfkosten.

 • Hoe kun je besparen op personeels­kosten?

  Er zijn slimme manieren om te besparen op de kosten van personeel. Maak bijvoorbeeld gebruik van subsidies, geef een prestatieloon en beperk onnodige personeels­kosten met de juiste verzekeringen. Lees meer over slim besparen in ons gratis whitepaper over personeels­kosten.

 • Wanneer is een reiskostenvergoeding belastingvrij?

  Je mag voor reiskosten maximaal 19 cent per kilometer vergoeden, zonder dat je hierover belasting betaalt. In 2023 is dat 21 cent per kilometer en in 2024 zelfs 22 cent per kilometer. Het maakt daarbij niet uit welk vervoermiddel wordt gebruikt door je werknemer. Betaal je meer? Dan moet je over het meerdere wel loonheffingen betalen. Let op: deze vergoeding is alleen belastingvrij als je geen belastingvrije thuiswerkvergoeding geeft.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 juli 2024 is het minimumloon 13,68 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat betaal je voor jongere werknemers? Bekijk de tabel minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests