Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Vakantiegeld personeel berekenen betalen
Vakantiegeld personeel berekenen betalen

Vakantiegeld berekenen, zo doe je dat

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om zijn werknemers jaarlijks vakantiegeld te betalen. Maar hoeveel? En wanneer? Dit zijn de regels over vakantiegeld berekenen en betalen.

Vakantiegeld, de regels

De basisregels zijn:

  • Je betaalt minimaal 8% van het totale bruto jaarsalaris.
  • Dit bruto jaarsalaris wordt berekend over de periode van 1 juni t/m 31 mei.
  • Je moet het vakantiegeld uitbetalen in mei, tenzij je dit schriftelijk anders afspreekt met je werknemer.
  • Als je werknemer uit dienst gaat, bereken je het bedrag waar hij tot op dat moment recht op heeft. Dit bedrag betaal je direct uit, bij zijn laatste salaris (de eindafrekening).
  • Als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon verdient, mag je met hem afspreken dat je alleen vakantiegeld berekent over het bedrag tot 3 keer het minimumloon.

De volledige regels vind je in de Wet minimumvakantiebijslag.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Afwijkende regels in je cao?

De hoogte van het bedrag en de maand van uitbetaling kunnen anders bepaald zijn in een cao.

Controleer dus of in de cao voor jouw bedrijfstak bepalingen zijn opgenomen over vakantiegeld.

Als je bedrijf niet aan een cao is gebonden, mag je zelf afwijkende afspraken maken met je werknemer. Deze leg je vast in de arbeids­overeenkomst of in je personeels­handboek. Maar het minimum van 8% en de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld blijven verplicht.

Vakantiegeld uitstellen?

Je mag de betaling van vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Je mag wel schriftelijk met je werknemer een ander moment van uitbetaling afspreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je (tijdelijk) betalingsproblemen hebt.

Je werknemer moet het nadrukkelijk eens zijn met uitstel van het vakantiegeld.

Je mag een werknemer niet onder druk zetten om akkoord te gaan met je voorstel. Leg het vervolgens schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen.

Ben je in de problemen gekomen door een noodsituatie, zoals de coronacrisis, dan kun je via de overheid compensatie krijgen voor je loonkosten. Lees meer over werktijdverkorting en NOW.

Vakantiegeld berekenen

De standaardberekening voor vakantiegeld is:

Bruto maandsalaris X gewerkte maanden X % vakantiegeld

Hoe werkt dit in de praktijk? Hieronder twee rekenvoorbeelden:

1. Henk

Werknemer Henk heeft een volledig jaar gewerkt. Zijn bruto maandsalaris is 2.500 euro. Voor jouw bedrijf geldt het standaardtarief van 8% aan vakantiegeld.

Berekening vakantiegeld Henk:

2.500 euro X 12 maanden X 0,08 = 2.400 euro

Henk krijgt in de maand mei 2.400 euro aan vakantietoeslag uitbetaald.

2. Lidia (ziek)

Lidia was het hele jaar (vanaf 1 juni) ziek en is na overleg, halverwege het jaar (per 1 december) uit dienst getreden. Ze kreeg tot die tijd haar volledige loon uitbetaald vanwege cao-afspraken.

Ze heeft dus ook recht op 6 maanden aan vakantiegeld. Haar bruto maandsalaris is 2.500 euro.

Berekening vakantiegeld Lidia:

2.500 euro X 6 maanden X 0,08 = 1.200 euro

Lidia krijgt dus in de maand december (bij de eindafrekening) 1.200 euro aan vakantietoeslag.

Vakantiegeld 2020

Hoeveel vakantiegeld betalen werkgevers in 2020? ADP maakte een overzicht op basis van het minimumloon en het modaal brutoloon:

Vakantiegeld 2020 - ADP

Vakantiegeld maandelijks reserveren

Als ondernemer is het slim om het vakantiegeld per werknemer, per maand, te reserveren. Zo voorkom je problemen in mei.

Als je niet op tijd het vakantiegeld uitbetaalt, kun je een boete krijgen. Deze wettelijke verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.

Zorg dat je altijd rekening houdt met het betalen van vakantiegeld. Dit is een vast onderdeel van je totale personeels­kosten.

Vakantiegeld of vakantietoeslag?

De officiële term voor het uitbetalen van een extra geldbedrag voor de vakantie, is vakantietoeslag. Het wordt ook wel vakantiebijslag genoemd.

De term ‘vakantiegeld’ wordt veel gebruikt, maar gaat officieel gezien over iets anders. Namelijk het normale loon dat een werknemer krijgt tijdens zijn vakantie.

Vermeld dus bij de uitbetaling en reservering van dit bedrag op de loonstrook de term ‘vakantietoeslag’ om alle verwarring te voorkomen.

Vragen over vakantietoeslag

Maar hoe zit het met een zieke werknemer, heeft hij ook recht op volledig vakantiegeld? Mag je ook maandelijks vakantiegeld uitbetalen? En wat zijn vakantiebonnen?

Het antwoord op deze en andere vragen, vind je in het artikel Hoeveel vakantietoeslag uitbetalen en wanneer? 

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests