Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

- bijgewerkt op 13 augustus 2019
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Iedere ondernemer kan een schadeclaim aan zijn broek krijgen. Het is prettig als je dan kunt terugvallen op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke­ring. Lees wat je als ondernemer met personeel aan zo’n verzekering hebt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch kan het slim zijn om deze verzekering te hebben, helemaal als je personeel hebt.

Hoewel de kans op schadeclaims meestal klein is, kan de impact op je bedrijf heel groot zijn als je toch een schadeclaim krijgt. Een fout van jou of een werknemer kan zomaar duizenden euro’s kosten.

Een flinke schadeclaim kan zelfs tot een faillissement leiden. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt dan geen uitkomst. Veel ondernemers hebben daarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die biedt dekking in veel verschillende situaties.

Soorten bedrijfsaansprakelijkheid

In de praktijk wordt uitgegaan van verschillende soorten bedrijfsaansprakelijkheid. De meest voorkomende soorten zijn:

  • Algemene aansprakelijkheid

Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het om schade die jij of je werknemers toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld een klant die uitglijdt over een pas gedweilde vloer, iets breekt en maandenlang in het gips moet doorbrengen. Als je hem vooraf niet duidelijk hebt gewaarschuwd voor de natte vloer, kan hij bij jou aankloppen voor de schade.

  • Werkgeversaansprakelijkheid

Hiermee krijg je te maken wanneer je tekortschiet in je zorgplicht als werkgever. Zo kan een werknemer met zijn arm in een machine terechtkomen en daar ernstig letsel aan overhouden. Wanneer er geen opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer in het spel is, dan ben je als werkgever al snel aansprakelijk.

  • Productaansprakelijkheid

Van productaansprakelijkheid is sprake als een klant of iemand anders buiten je bedrijf schade oploopt door gebreken aan een product van jouw bedrijf. Stel dat je als ondernemer zelf ambachtelijk ijs bereidt en verkoopt in je winkel. Als een klant na het eten van jouw ijs plotseling ziek wordt, dan kan hij jou aansprakelijk stellen.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Gratis whitepaper met:

  • Je eigen risico-checklist
  • Tips van ondernemers
  • Top 5 verzekeringen per branche

Download whitepaper

  • Milieuaansprakelijkheid

Dit houdt in dat derden je aansprakelijk stellen in verband met plotselinge, onverwachte aantasting van het milieu. Dit kan ook gebeuren als je niet met chemische stoffen werkt. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand in je bedrijf, waardoor er schade ontstaat aan het milieu.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een goede manier om je te wapenen tegen aansprakelijkheid. De volgende verzekeringen kun je afsluiten:

  • Algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt meestal meerdere van bovenstaande soorten aansprakelijkheid. Dan gaat het onder meer om schade die door jou als ondernemer of door personeelsleden is veroorzaakt.

Soms heb je ook extra dekking in het kader van goed werkgeverschap. Denk aan schade die een medewerker lijdt vanwege een ongeval in verband met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.

  • Verkeersschadeverzekering

Een verkeersschadeverzekering kun je afsluiten in aanvulling op een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee ben je ook verzekerd als werknemers tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Als de schade wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen, dan biedt de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering namelijk geen dekking.

Kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je betaalt voor deze verzekering een maandelijkse premie. De hoogte van die premie is afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt en de jaaromzet die je draait.

De bedrijfsomzet speelt een belangrijke rol om de premie te bepalen. Hoe groter je omzet, hoe hoger de premie. En als jij onderneemt in een branche waar schadeclaims vaak voorkomen, zal je premie ook hoger zijn.

Exacte kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je kunt samen met een verzekeringsadviseur de exacte kosten berekenen voor een aansprakelijkheidsverzekering naar keuze. Je kunt bij verschillende verzekeraars ook een offerte aanvragen voor jouw bedrijf.

3 tips om schadeclaims te voorkomen

Uiteraard wil je schadeclaims het liefste voorkomen. Met deze 3 tips verklein je de kans dat het zover komt:

1. Bied een veilige en gezonde werkplek

Zorg voor een veilige en gezonde werkplek door goed arbobeleid. Daarvoor moet je onder meer een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opstellen. Ook ben je verplicht om een plan van aanpak te maken. Als dit op de juiste manier gebeurt, verklein je de kans op ongevallen.

2. Zet afspraken duidelijk op papier

Afspraken met klanten die duidelijk op papier staan, voorkomen narigheid achteraf. Dat begint al bij het aannemen van een opdracht. Vraag daarbij door om de verwachtingen van de klant te achterhalen en leg deze vast in een contract. Bij eventuele onenigheid over het afgeleverde werk kun je hierop terugvallen.

3. Gebruik leveringsvoorwaarden

In leveringsvoorwaarden kun je de aansprakelijkheid tot op een zekere hoogte beperken. Dat doe je met bepalingen waarin staat dat de aansprakelijkheid niet verder reikt dan een bepaald bedrag. Laat je leveringsvoorwaarden altijd toetsen door een advocaat of jurist.

Let op

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een derde, dan is een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering interessant. Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld.

Advies over risico's en verzekeringen

Wil je advies over risico's en verzekeringen voor je bedrijf? Een adviseur ondersteunt je daar graag bij. Ontdek welke adviseurs er bij jou in de buurt zijn om je verder te helpen. 

Hoe zorgvuldig je ook werkt, je kunt altijd te maken krijgen met schadeclaims: werknemers krijgen een ongeval of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Beperk je risico

- bijgewerkt op 13 augustus 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist