Vorstverlet
Vorstverlet

Kritiek op vorstverletregeling kabinet

De Sociaal-Economische Raad (SER) is kritisch op plannen van het kabinet om te komen tot een uniforme vorstverletregeling. Het adviesorgaan vindt dat branches dit zelf moeten blijven regelen in cao’s.

Vorstverlet is een vorm van betaald verlof die ingaat bij onwerkbaar weer, meestal tijdens een strenge winter. Daarbij zijn werkgevers verplicht om het salaris van hun personeel voor een bepaalde periode door te betalen. De periode waarin niet kan worden gewerkt, heet ook wel de vorstverletperiode.

Op dit moment is vorstverlet geregeld in cao’s. Daarin maken werkgevers en werknemers afspraken die aansluiten bij hun branche. Als gevolg hiervan kunnen afspraken over vorstverlet verschillen. Zo is in sommige branches sprake van een wachttijd voor vorstverlet, terwijl dit in andere branches juist niet het geval is.

Het kabinet is echter van plan om een uniforme regeling in te voeren die geldt voor alle branches. De SER adviseert nu om hiervan af te zien, omdat deze geen recht doet aan de verscheidenheid tussen en eigenheid van branches. Daarom moeten werkgevers en werknemers dit volgens haar zelf blijven regelen.

Bron: SER

Meest gelezen

Whitepapers en online tests