Bedrijfsaansprakelijkheid mkb
Bedrijfsaansprakelijkheid mkb

Bedrijfs­aansprakelijk­heid, 5 vragen en antwoorden

Veel bedrijven hebben personeel en waar mensen werken, gaat weleens iets mis. Daardoor kun je als werkgever te maken krijgen met schadeclaims. Expert Derk Lodiers beantwoordt vijf vragen over bedrijfs­aansprakelijk­heid.

1. Waarom is bedrijfs­aansprakelijk­heid een belangrijk onderwerp?

‘Bedrijfs­aansprakelijk­heid is een belangrijk onderwerp, omdat je van tevoren niet altijd weet hoe hoog een schadeclaim kan uitpakken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gebouw dat je verzekert.

Zo valt vooraf meestal wel te zeggen hoe groot de schade is als een bedrijfspand tot de grond toe afbrandt. Maar bij aansprakelijkheidsclaims kan de schade variëren van enkele honderden euro’s tot in de miljoenen. Dit hangt onder meer af van de grootte van je bedrijf en het soort werkzaamheden.

Claimcultuur

Daar komt bij dat het aantal schadeclaims in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Dit komt doordat de Angelsaksische claimcultuur overwaait naar Nederland.

Bij schade vragen mensen zich nu vaker af op wie zij die kunnen verhalen en advocaten spelen hierop in. Ook geeft wetgeving tegenwoordig uitgebreidere mogelijkheden tot het claimen van een schadeloosstelling. Hierdoor kan het vermogen en de continuïteit van je bedrijf worden aangetast.’

2. Wanneer krijg je met aansprakelijkheid te maken als werkgever?

  • Werknemers die schade aan derden toebrengen

‘In de eerste plaats bij schade die werknemers aan derden toebrengen. Hierbij kun je denken aan een steigerbouwer. Die is een steiger aan het opbouwen en plotseling valt een onderdeel uit zijn handen.

Dit komt tien meter lager terecht op een geparkeerde auto, wat leidt tot materiële schade. De eigenaar van die auto verhaalt de schade vervolgens op de werkgever van de steigerbouwer.

  • Werknemers die schade een elkaar toebrengen

Ten tweede kunnen werknemers elkaar schade toebrengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om twee keukenmedewerkers die soep aan het inschenken zijn. Vanwege een natte vloer glijdt een van de medewerkers uit.

Het gevolg is dat zijn collega kokend hete soep over zich heen krijgt, met ernstige brandwonden tot gevolg. Deze werknemer spreekt daarop zijn werkgever aan.

  • Werknemers die zelf schade oplopen

In de derde plaats kunnen werknemers zelf schade oplopen. Een voorbeeld is een fabrieksmedewerker die een machine schoonmaakt.

In die machine blijft iets steken en hij besluit om dit even met de hand weg te halen. Er gaat echter iets mis en hij moet als gevolg hiervan een aantal vingers missen. Vervolgens doet hij bij zijn werkgever een beroep op een schadevergoeding.’

3. Kun je als werkgever ook aansprakelijk zijn als je geen schuld hebt?

‘Soms kun je er als werkgever niets aan doen, maar word je toch aansprakelijk gesteld. Dat gebeurt regelmatig, omdat mensen bij schade toch op zoek gaan naar een financiële compensatie.

De rechter kan dan oordelen dat de werkgever de sterkere partij is die opdraait voor de schade. Bijvoorbeeld als een medewerker op kantoor van de trap valt en letsel oploopt aan het gebit. Je kunt dan toch aansprakelijk zijn, ook al is de trap gewoon veilig en al honderden keren door hem gebruikt.’

4. Waar moet je op letten bij een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering?

‘Het is goed om te weten dat de bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering een specialistische verzekering is.

Daarbij is afstemming en overleg met een onafhankelijke tussenpersoon essentieel. Zo moet voor een goede dekking altijd duidelijk zijn wat een ondernemer precies doet. Dit wordt ook wel de hoedanigheid genoemd.

Op een verzekeringspolis kan bijvoorbeeld staan dat je tegen aansprakelijkheid verzekerd bent in de hoedanigheid van horecaondernemer. Dan ben je niet automatisch verzekerd in andere hoedanigheden als aannemer of winkelier.

De tussenpersoon vraagt daarom wat voor werk de ondernemer doet, want hieruit blijkt wat hij fout kan doen. Dit is belangrijk voor de eventuele acceptatie door de verzekeraar en de condities die deze stelt.

Bij een lopende verzekering is het belangrijk dat de tussenpersoon en de ondernemer in contact blijven over de daadwerkelijke werkzaamheden. Wij komen daarom zelf ieder jaar bij onze klanten over de vloer.

Aandachtspunten zijn dan bijvoorbeeld activiteiten die de ondernemers erbij zijn gaan doen, inkoopvoorwaarden van hun opdrachtgevers (met bepalingen over aansprakelijkheid) en internationaal zakendoen met partijen in landen als de Verenigde Staten.’

5. Wat kan een onafhankelijke tussenpersoon voor ondernemers betekenen?

‘Een onafhankelijke tussenpersoon is goed thuis op het gebied van bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekeringen. Hij volgt voortdurend de aanbieders in de markt. Daarnaast ondersteunt hij ondernemers door te wijzen op belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Ten slotte helpt hij bijvoorbeeld in samenwerking met de verzekeraar bij het beperken van de bedrijfs­aansprakelijk­heid via de leveringsvoorwaarden.’

Regel je ­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Derk Lodiers

Derk Lodiers werkt als senior adviseur schade­verzekeringen bij BuroPost. Dit is een landelijk werkend, onafhankelijk en innovatief adviesbureau met zo’n twintig medewerkers. De uitdaging is dat zij vanuit hun deskundigheid voor iedere cliënt zoeken naar het best passende advies.

Whitepapers en online tests