Advies over verzuim­risico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies.

Basiscontract arbodienst Arbowet
Basiscontract arbodienst Arbowet

Basiscontract arbodienst, 4 aandachtspunten

Voldoen jouw contracten met arbodienstverleners al aan de eisen van het basiscontract? Expert Pauline Oberink noemt 4 aandachtspunten voor ondernemers met personeel.

In 2018 zijn de laatste wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking getreden. Toch zijn nog veel ondernemers in het MKB nog niet goed op de hoogte van de vernieuwde Arbowet, zo blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Terwijl die laatste wijzigingen uit 2017 helemaal niet zo spannend zijn. Zo werkt elke gecertificeerde arbodienstverlener bijvoorbeeld met een basiscontract. Dat is een wettelijke verplichting.

Basiscontract, 4 aandachtspunten 

Werk jij nog niet met een gecertificeerde arbodienstverlener of heb je nog geen basiscontract? Let dan op deze vier punten:

1. Preventiemedewerker

Volgens de Arbowet moet je een preventiemedewerker aanstellen binnen je bedrijf. Bij bedrijven tot 25 medewerkers kun je als directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Je moet dit dan wel vastleggen.

In het basiscontract met de arbodienstverlener staat dan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en eventueel de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Een nauwe samenwerking tussen deze deskundigen is namelijk verplicht.

2. Bedrijfsarts

Volgens de Arbowet en Wet verbetering poortwachter moet je je als werkgever laten bijstaan door een bedrijfsarts. Let op, dit is geen arboarts.

Een bedrijfsarts is een beschermde titel en zo'n arts is de enige die bevoegd is volgens de wet. In het basiscontract moeten een aantal belangrijke dingen benoemd zijn rondom de bedrijfsarts, namelijk:

  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is.
  • Dat de bedrijfsarts je bedrijf preventief kan bezoeken.
  • Hoe de bedrijfsarts jou adviseert over preventie.

Is jouw werknemer het niet eens met de bedrijfsarts? Dan kan hij of zij een second opinion aanvragen. Hoe deze second opinion verloopt, staat ook beschreven in het basiscontract. Als werkgever kun je geen second opinion aanvragen, wel een deskundigenoordeel van het UWV.

3. Klachtenprocedure

Vind je dat jouw arbodienstverlener onvolledige of ondeugdelijke diensten levert? Dan moet je een klacht kunnen indienen. Elke arbodienstverlener moet daarvoor een duidelijke klachtenprocedure hebben en deze bekendmaken. Daarom is de klachtenprocedure ook in het basiscontract opgenomen.

4. Taakverdeling

Het belangrijkste in een basiscontract is de omschrijving van de taken. Dus hoe de arbodienstverlener jou precies ondersteunt. De kerntaak is: werkgever en werknemers ondersteunen bij het opstellen van arbobeleid en verzuim­beleid.

Dit gebeurt door ten minste vier kerndeskundigen: een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeids- en organisatiedeskundige. Deze deskundigen voeren taken uit in het kader van:

Hoe kom je aan een basiscontract?

Alle gecertificeerde arbodienstverleners hadden per 1 juli 2018 een basiscontract. Heb jij nog geen contract dat voldoet aan de eisen? Dan riskeer je een boete van de Inspectie SZW.

Als je klant wordt bij een gecertificeerde arbodienstverlener, kom je direct in het bezit van een basiscontract.

Let op

Je personeels­vertegenwoordiging of ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

Arbowet toepassen

Naast het basiscontract dien je, zoals gezegd, te beschikken over een preventiemedewerker.

Daarnaast moeten je werknemers weten dat ze de bedrijfsarts kunnen bezoeken voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk, ook als er nog geen sprake is van verzuim of klachten. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Je dient ze hierover te informeren.

Tip

Pas jij de gewijzigde Arbowet al volledig toe? Gebruik bijvoorbeeld de checklist van ArboNed om dit te controleren.

Pauline Oberink

Pauline Oberink is bedrijfsjurist bij ArboNed. Ze is expert op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en verzorgt als docent/trainer vanuit de ArboNed Academy diverse interne trainingen over wetgeving. Als projectleider brengt zij binnen ArboNed in kaart wat alle wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 voor werkgevers betekenen.

Whitepapers en online tests