Arbowet 1 juli taken werkgever ondernemer
Arbowet 1 juli taken werkgever ondernemer

Nieuwe Arbowet, 5 to do’s voor werkgevers

Help, de nieuwe Arbowet komt eraan! Paniek bij ondernemers met personeel. Voor 1 juli 2018 moet alles geregeld zijn. Gelukkig valt het best mee. Pauline Oberink van ArboNed zet de 5 belangrijkste to do’s voor werkgevers op een rij.

Nieuwe arbowet per 1 juli

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Er is met name meer aandacht voor preventie van (langdurige) ziekte. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol.

5 to-do’s voor werkgevers

Als ondernemer met personeel moet je enkele zaken regelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet. Namelijk:

1. Pas contracten aan

Zorg ervoor dat je contract met je arbodienst of bedrijfsarts wordt aangepast volgens de nieuwe Arbowet. Bekijk de eisen volgens het basiscontract. Pak je oude contract erbij en pas aan waar nodig, in overleg met je arbodienst en/of bedrijfsarts. Je hebt tot 1 juli 2018 de tijd om je contracten aan te passen. Wacht niet tot het te laat is. Plan het in en ga ermee aan de slag. Als je het niet voor 1 juli 2018 hebt aangepast, kan de inspectie SZW je een boete opleggen.

Tip

Zorg dat je volledig voldoet aan de nieuwe regels. Gebruik de handige checklist Wijzigingen Arbowet van ArboNed. Met deze checklist kun je afvinken wat je (nog) moet doen om te voldoen aan de Arbowet.

2. Informeer je werknemers

Veel bedrijven vergeten hun werknemers te informeren als er een contract is afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts. Zorg ervoor dat dit bekend is. Vertel dat werknemers een arts of andere deskundige kunnen raadplegen en hoe ze dat kunnen doen. Verzorg bijvoorbeeld regelmatig een open spreekuur, waarbij je werknemers op eigen initiatief een bedrijfsarts kunnen spreken.

In de nieuwe wet wordt een paar keer gesproken over ‘overleg met de ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging’. Maar wat als je die niet hebt? Binnen veel kleine bedrijven is immers geen OR of personeels­vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld als er minder dan 10 werknemers zijn. Ga, in dat geval, gewoon in overleg met al je werknemers. Bespreek het arbobeleid bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg.

3. Geef de arts de ruimte

Volgens de nieuwe Arbowet moet je de arbodienst of bedrijfsarts meer ruimte geven om goede zorg te leveren. De arts of specialist moet toegang krijgen tot de werkvloer. Hij heeft nu het recht om de werkplek te bezoeken van iedere werknemer. Ook mag de deskundige in overleg gaan met je personeel. Geef hem dus die ruimte.

4. Vraag de arts naar de klachtenprocedure

De arts krijgt meer rechten, maar je mag nu ook over hem klagen. In de wet zijn eisen gesteld aan de dienstverlening van de arbodienst / bedrijfsarts. Als de specialist zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kun jij of je werknemer dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet dit mogelijk maken. Vraag hem hoe dit is geregeld en zorg dat je werknemers ook op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

5. Verkiezingen preventiemedewerker

Ieder bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Volgens de nieuwe Arbowet mag je personeel nu mede bepalen wie de preventiemedewerker moet zijn. Dat kan via een OR of personeels­vertegenwoordiging. De preventiemedewerker heeft als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Als je minder dan 25 werknemers hebt, mag je als ondernemer / directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren.

Aan de slag met de nieuwe Arbowet

Zorg dat je deze 5 to do’s gaat afwerken de komende periode, zodat ook jouw bedrijf voldoet aan de nieuwe Arbowet. Heb je meer vragen over de nieuwe Arbowet? Bekijk dan de veel gestelde vragen op de website van ArboNed. Succes!

Pauline Oberink

Pauline Oberink is bedrijfsjurist bij ArboNed. Ze is expert op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en verzorgt als docent/trainer vanuit de ArboNed Academy diverse interne trainingen over wetgeving. Als projectleider brengt zij binnen ArboNed in kaart wat alle wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 voor werkgevers betekenen.

Whitepapers en online tests