Personeel retail werkgever
Personeel retail werkgever

Do's en don'ts voor werkgevers in de retail

Vanaf het moment dat je start als werkgever in de detailhandel, verandert je takenpakket ingrijpend. Voortaan ben je ook een manager die de inzet van het retail­personeel in goede banen moet leiden. Wat moet je wel doen en wat kun je beter laten?

Do’s bij personeel retail

1. Begin met professioneel personeels­beleid

Professioneel personeels­beleid bepaalt voor een belangrijk deel het succes van je bedrijf. Het is daarom verstandig om er vanaf je eerste retailwerknemer mee te beginnen.

Spreek bijvoorbeeld doelstellingen af met werknemers en houd functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Ook neem je verslagen van die gesprekken op in het personeels­dossier.

Ten slotte houdt professioneel personeels­beleid in dat je werknemers direct aanspreekt bij disfunctioneren. Daarmee sta je steviger in je schoenen als het later mocht komen tot ontslag.

2. Houd rekening met het arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht bestaat uit een groot aantal wetten en regels. Als je iemand in dienst neemt, moet je daarvan op de hoogte zijn. Het begint al bij het vastleggen van afspraken in een goede arbeids­overeenkomst.

Zo kun je een proeftijd alleen maar schriftelijk afspreken en mag deze niet langer duren dan wettelijk toegestaan. Bij het beëindigen van het dienstverband moet je rekening houden met kostbare ontslagfouten, zoals een onterecht ontslag op staande voet.

Retailondernemer loopt risico

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

3. Laat je personeel meedenken

Werknemers raken gemotiveerd als je ze laat meedenken over de oplossing van een probleem. Geef ze de ruimte door niet meteen met oplossingen te komen en te vertellen hoe ze iets moeten doen. Dit prikkelt werknemers om zelf na te denken over zaken die eventueel beter kunnen.

Ook leg je hiermee de verantwoordelijkheid neer bij de werknemer, omdat zij met oplossingen voor het probleem komen.

Don’ts bij personeel retail

1. Iemand aannemen waarover je twijfelt

Het aannemen van de verkeerde persoon kan je bedrijf veel geld kosten. Naast de eventuele kosten die met het ontslag gemoeid zijn, moet je opnieuw investeren in een kostbare werving- en selectieprocedure.

Als je niet zeker bent over een kandidaat, is het daarom beter om hem niet aan te nemen. Zorg er intussen wel voor dat je duidelijk voor ogen hebt naar wie je wel op zoek bent. Dat doe je met een heldere functieomschrijving.

2. Te veel werkzaamheden zelf blijven doen

Zodra je bedrijf groeit, moet je steeds meer de touwtjes uit handen geven. Dit is voor veel ondernemers lastig. Vanaf de start ben je immers betrokken bij een groot aantal zaken.

Daarbij kan het lastig zijn om afscheid te nemen van werkzaamheden die je altijd graag deed. Toch is het belangrijk om verantwoordelijkheden te delegeren naar je medewerkers. Dit voorkomt dat je uiteindelijk bedolven raakt onder het werk en je krijgt hierdoor meer ruimte om te zorgen dat alles efficiënt verloopt.

3. Risico’s onvoldoende afdekken

Het aannemen van personeel brengt extra risico’s met zich mee. Als ondernemer kun je een deel van die risico’s beperken. Het risico op het aannemen van de verkeerde persoon verklein je bijvoorbeeld door te werken met flexibele contracten.

Voor grote (financiële) risico’s als ziekte­verzuim en werkgeversaansprakelijkheid is het vaak verstandig om verzekeringen af te sluiten. Daarmee ben je ervan verzekerd dat je bedrijf kan doorgaan als een belangrijke retailwerknemer onverwachts uitvalt of een ongeval krijgt.

Winkel dicht door schade

Je winkel sluiten door schade?

Een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Beperk dit soort risico's met een verzekeringspakket op maat voor de detailhandel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests