Bouw beoordelingsgesprek formulier
Bouw beoordelingsgesprek formulier

Beoordelingsgesprek in de bouw, 6 stappen

Welke stappen doorloop je voor een goede beoordeling van je personeel? En hoe voer je een goed beoordelingsgesprek? Een stappenplan voor ondernemers in de bouw, inclusief handige beoordelingsformulieren.

Stap 1. Procedure beoordeling bepalen

Bouw aan een manier van beoordelen die past bij je bouwbedrijf en je bouwwerknemers. Denk na over de volgende zaken:

 • Bepaal wie de beoordelingen gaat doen, per werknemer of afdeling. Kies bijvoorbeeld voor een directe leidinggevende die goed zicht heeft op de dagelijkse prestaties van de werknemer(s).
 • Bepaal ook de frequentie van de beoordelingsgesprekken. Vaak worden beoordelingsgesprekken een keer per jaar gehouden, aan het einde van een jaar. Halverwege het jaar is er vaak een functioneringsgesprek en sommige bedrijven doen aan het begin van het jaar ook een planningsgesprek met hun personeel. In de bouw wordt ook weleens gekozen voor een combinatiegesprek. Dat is een beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek in een.
 • Bepaal ook hoe de administratieve afhandeling zal zijn van het beoordelingsgesprek. Waar en door wie worden de beoordelingsformulieren opgeslagen? Het is raadzaam de formulieren altijd op te nemen in het personeels­dossier.
 • Bedenk ook wat de gevolgen zullen zijn van de beoordeling. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een prestatiebeloning, waarbij je een goed presterende werknemer een bonus of loonsverhoging geeft. Denk ook na over een eventueel verbetertraject en scholing om een slecht presterende werknemer vooruit te helpen.

Stap 2. Beoordelingscriteria vaststellen

Waarop ga je een bouwwerknemer precies beoordelen? Je kunt de competenties in de functieomschrijving als uitgangspunt nemen.

Let bijvoorbeeld op enkele algemene competenties zoals: organiseren, plannen, efficiënt werken, klantgericht zijn, flexibel zijn, etc. Maar probeer ook specifieke competenties en doelen te beoordelen.

Een timmerman kun je bijvoorbeeld specifiek beoordelen op de ‘kwaliteit van afgeleverde kozijnen’. Bedenk zo per functie waarop een werknemer eerlijk en objectief beoordeeld kan worden.

Het beste kun je vaste waarden of KPI’s gebruiken (cijfers, aantallen, percentages) om de prestaties van je werknemer te meten. 

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Stap 3. Beoordelingsschalen bepalen

Op welke manier ga je bouw­personeel beoordelen? Je kunt kiezen voor een cijfer- of puntensysteem. Meestal wordt er gekozen voor een simpele 3- of 5-puntsschaal, namelijk:

 • 3-puntsschaal: onvoldoende, voldoende, goed.
 • 5-puntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed, zeer goed.

Probeer te omschrijven en te onderbouwen wat deze termen inhouden, zodat er een concrete beoordeling kan plaatsvinden. Wanneer is iets voldoende, goed of onvoldoende? Als je dit kunt koppelen aan een concreet aantal (bijvoorbeeld afgeleverde klussen / tevreden klanten, etc.) kan er geen twijfel over bestaan.

Zorg ook dat er op het beoordelingsformulier (zie volgende stap) ruimte is voor een toelichting van de gegeven score.

Stap 4. Beoordelingsformulier bouw gebruiken

Om een bouwwerknemer te beoordelen is het handig een beoordelingsformulier te gebruiken. Bekijk en download een algemeen voorbeeld beoordelingsformulier van OndernemenMet­Personeel.nl.

Je kunt ook specifieke beoordelingsformulieren maken per afdeling of type werknemer, zoals een beoordelingsformulier voor een timmerman, meewerkend voorman, UTA-medewerker of bouwplaatsmedewerker.Beoordelingsformulier voorbeeld

Voorbeeld beoordelingsformulieren

De opzet van je beoordelingsformulier hoef je maar één keer te maken. Dit sjabloon beoordelingsformulier - download gratis voorbeeld - kun je vervolgens bij elke beoordeling gebruiken.

In dit bestand vind je afspraken over het resultaat, ontwikkelingen, samenwerkingen en de totale beoordeling. Je kunt ook zelf competenties toevoegen waarop beoordeeld kan worden per type werknemer. 

Zodra je een werknemer gaat beoordelen is het aan de leidinggevende om het formulier zo concreet en duidelijk mogelijk in te vullen. Dit doe je voorafgaand aan het beoordelingsgesprek.

Zorg ervoor dat je hierbij voldoende informatie verzamelt om tot een goede beoordeling te komen.

Stap 5. Beoordelingsgesprek voeren

Een beoordelingsgesprek is grotendeels eenrichtingsverkeer. Jij of een andere leidinggevende vertelt aan je bouwwerknemer wat de beoordeling is over zijn prestaties tijdens de afgelopen periode (vaak een jaar). Je licht de beoordeling toe en vertelt wat de gevolgen ervan zijn.

Inbreng werknemer

Je werknemer krijgt daarna de mogelijkheid te reageren, maar hij heeft in principe geen inbreng meer op de gegeven beoordeling. In een functioneringsgesprek halverwege het jaar heeft je werknemer meer inbreng, daarin kan hij uitgebreid feedback geven op de gang van zaken binnen het bedrijf.

Maar hoe voer je nu een goed beoordelingsgesprek?

Stap 6. Beoordeling afronden

Het is belangrijk dat de beoordeling door jou en je werknemer ondertekend wordt. Jij als leidinggevende tekent in ieder geval voor 'akkoord'. Het liefst doet de werknemer dat ook. Maar als hij dit niet wil, bijvoorbeeld omdat hij het niet eens is met de beoordeling, dan kan hij voor 'gezien' tekenen.

Dan is duidelijk dat hij kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de beoordeling. Dit is belangrijk voor de onderbouwing van een eventueel ontslag in de toekomst, na bijvoorbeeld drie slechte beoordelingen.

Bewaren en opslaan beoordelingsformulier

Bij stap 1 heb je bepaald wat de verdere procedure is omtrent het bewaren en opslaan van de beoordelingsformulieren en de gevolgen van de beoordeling.

Let er op dat dit goed wordt nageleefd binnen je bedrijf. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan over de beoordeling en zullen je werknemers gemotiveerd worden om hun best te blijven doen voor je bedrijf.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over personeel in de bouw


 • Waarom is goed werkgeverschap in de bouw belangrijk?

  Als je voldoet aan de wet over goed werkgeverschap zul je aantrekkelijk worden voor personeel. Je kunt nieuw talent aantrekken en je huidige team langer behouden. Daarmee kun je dus het verschil maken. Lees meer over de 5 bouwstenen van goed werkgeverschap in de bouw.

 • Wat is het minimumloon in de bouw?

  Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw bedrijf. In de bouw gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de horeca en detailhandel.

 • Welke personeels­kosten zijn er in de bouw?

  In de bouw heb je te maken met allerlei personeels­kosten. Naast het loon betaal je verplicht vakantiegeld en loonbelasting. Verder heb je mogelijk te maken met kosten voor gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), opleidingen, werkkleding en verzekeringen voor bouw­personeel.

Meest gelezen

360 graden feedback, wat en hoe?

Zelf je personeel beoordelen, dat is niet eenvoudig. Verzamel meningen van anderen. Dat doe je bijvoorbeeld met 360 graden feedback. Wat is dat precies en hoe werkt het? Een stappenplan voor ondernemers met personeel, inclusief vragenlijst en formulier.

Beoordelingsgesprek voeren, tips voor leidinggevenden

Een beoordelingsgesprek wordt meestal aan het einde van het jaar gehouden. Als je dit gesprek op de juiste manier voert, profiteer je daarna van een werknemer die gemotiveerd is om (nog) beter te functioneren. Hoe pak je het aan? Tien tips voor leidinggevenden.

Whitepapers en online tests