5 tips voor ontslag bij disfunctioneren

- bijgewerkt op 12 januari 2017
Ontslaan van slecht functionerende werknemer

Een werknemer die ondermaats presteert, kun je onder voorwaarden ontslaan wegens disfunctioneren. Een goede onderbouwing van het disfunctioneren vergroot de kans van slagen. Vijf tips om goed beslagen ten ijs te komen.

Ontslaan van slecht functionerende werknemer

1. Stel duidelijke functie-eisen op

Disfunctioneren betekent dat een werknemer onvoldoende voldoet aan de gestelde functie-eisen. Om dat vast te stellen, moet wel duidelijk zijn wat die eisen precies zijn. Daarvoor moet je beschikken over een eenduidige functieomschrijving met bijbehorende functie-eisen. Denk aan opleidingseisen, een omschrijving van het takenpakket en productie- en kwaliteitseisen. Deze functie-eisen moet je duidelijk aan de werknemer kenbaar maken als je de arbeidsovereenkomst aangaat of een functiewijziging doorvoert.

Welke risico's loop ik?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Vraag het een adviseur

2. Leg een goed personeelsdossier aan

Bij ontslag wegens disfunctioneren ligt de bewijslast bij de werkgever. Dat wil zeggen dat je bij het UWV of de rechter het disfunctioneren aannemelijk moet kunnen maken met concrete informatie. Dergelijke informatie vind je onder meer in het personeelsdossier. Het gaat bijvoorbeeld om correspondentie met de werknemer, gespreksverslagen, een functieomschrijving, de arbeidsovereenkomst en verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Begin op tijd met het opbouwen van het dossier, zodat je voldoende overtuigende informatie hebt tegen de tijd dat je de ontslagaanvraag indient.

3. Houd functionerings- en beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken dragen bij aan de prestaties van je medewerkers. Het is daarom verstandig om deze gesprekken met regelmaat te houden, naast de gebruikelijke werkoverleggen. Daarbij geef je in de beoordeling een duidelijke waardering van het functioneren, zoals onvoldoende, voldoende of goed. Deze beoordeling onderbouw je met concrete voorbeelden. Na afloop krijgt de werknemer een kopie van het gespreksverslag en/of beoordelingsformulier. Dat laat je na afloop door de werknemer voor akkoord tekenen, waarna je het opneemt in het personeelsdossier.

4. Signaleer problemen op tijd

Veel werkgevers laten disfunctionerende werknemers nogal eens doormodderen. Als plotseling de maat vol is, ‘overvallen’ ze de werknemer met zijn disfunctioneren. Het is beter om verbeterpunten direct terug te koppelen aan een medewerker. Leg deze opmerkingen vast door bijvoorbeeld de werknemer daarover een e-mail te sturen.

5. Bied een verbetertraject aan

Als een werknemer ondermaats blijft presteren, moet je eerst een poging doen om het functioneren te verbeteren. Dat doe je met een verbetertraject. Daarvoor bestaat geen vaste werkwijze, maar het kan bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van de werknemer bij verbeterpunten, het voeren van corrigerende gesprekken, het aanbieden van opleidingen, het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden en het aanbieden van een alternatieve functie. Als de werknemer langer in dienst is, worden zwaardere eisen gesteld aan het verbetertraject. Zo moet je daar in die gevallen meer tijd voor uittrekken.

Risico's zoals brand in de keuken of een lekkage van drankinstallaties kun je verzekeren in één pakket, speciaal voor de horeca.

Bekijk horeca verzekeringen

- bijgewerkt op 12 januari 2017

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.