Arbowet wijziging regels basiscontract 2017
Arbowet wijziging regels basiscontract 2017

Arbowet, wijzigingen per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. Je moet nu gaan werken met een basiscontract. Ook hebben je werknemers meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen. De wijzigingen op een rij.

De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en jouw rol als werkgever. Het doel van de gewijzigde Arbowet is: werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid.

Het basiscontract

De overheid heeft in de Arbowet nu regels opgesteld voor contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Het zogeheten 'basiscontract' moet misverstanden rondom de zorg voor personeel voorkomen.

Rechten en plichten

In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Er staat duidelijk in bij welke taken jij als werkgever ondersteund moet worden door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Het gaat om enkele taken die al bekend waren, aangevuld met de bepalingen uit de vernieuwde Arbowet (zie hieronder).

Naast de basisafspraken kun je zelf extra maatwerkafspraken vastleggen in een contract met de bedrijfsarts of arbodienst. Meer weten over het basiscontract? Bekijk een animatievideo over het basiscontract op Aboportaal.nl en/of download de factsheet basiscontract.

Second opinion bedrijfsarts

Een werknemer heeft nu het recht om de bedrijfsarts te spreken. Als hij twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, mag de werknemer ook om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen.

Jij als werkgever moet dit mogelijk maken en betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inloopspreekuur op een handige locatie, waarbij je werknemers makkelijk de bedrijfsarts kunnen opzoeken.

Onafhankelijke klachtenregeling

In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Als de arbodienst of bedrijfsarts zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kun jij of je werknemer dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet jou hierop wijzen. 

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meer ruimte voor arbodienst

De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om goede zorg te leveren. De arts of specialist krijgt het recht om de werkplek te bezoeken van iedere werknemer. Ook mag de deskundige in overleg gaan met een personeels­vertegenwoordiger of de ondernemingsraad. De arts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Inspectie SZW controleert

In de nieuwe Arbowet staat dat de Inspectie SZW een grotere rol krijgt. Als je als werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW jou een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kun je als werkgever en/of arbodienst een boete krijgen.

Personeel kiest preventiemedewerker

Je personeel krijgt (via de ondernemingsraad of de personeels­vertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. Je werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Richtlijnen contract arbodienst

Maak dus een nieuw contract met je bedrijfsarts of arbodienst. Verwerk daarin in ieder geval de volgende punten, volgens de vernieuwde Arbowet:

 • Toegang tot bedrijfsarts
  In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld.
 • Overleg met OR en preventiemedewerker
  Omschrijf hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 • Bezoek van de werkplek
  De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion
  De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
 • Klachtenprocedure
  Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
 • Melden beroepsziekten
  Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie
  De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Tip

Zorg dat je volledig voldoet aan de nieuwe regels. Gebruik de handige checklist Wijzigingen Arbowet van ArboNed. Met deze checklist kun je afvinken wat je (nog) moet doen om te voldoen aan de Arbowet.

Bron: Arboportaal.nl

bouw risicomanagement

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests