Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

loonheffingskorting personeel toepassen berekenen formulier loonheffing
loonheffingskorting personeel toepassen berekenen formulier loonheffing

Loonheffingskorting toepassen, tips en tools

8126 Volgens de wet hebben jouw werknemers recht op loonheffingskorting. Wat is dat precies? Hoe bereken je deze korting en wanneer moet je hem toepassen? Een uitleg en praktische tips.

Iedere werknemer die in Nederland arbeid in loondienst verricht, moet over het verdiende loon belasting betalen aan de overheid.

De te betalen belasting bestaat uit de loonbelasting en enkele verplichte premies. Deze worden samen ook wel aangeduid met het begrip loonheffingen.

Als werkgever ben je verplicht de loonheffingen in te houden op het loon van je werknemers en maandelijks af te dragen aan de Belastingdienst. Je mag de loonheffingen verminderen met de zogenoemde loonheffingskorting.

Loonheffingskorting, wat is dat?

De loonheffingskorting is een korting op de belasting die de overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te leven.

Door de loonheffingskorting hoeven werknemers over een bepaald deel van hun inkomen namelijk geen belasting te betalen. Zo houden zij meer geld over voor bijvoorbeeld huur, eten en onderwijs voor hun kinderen.

Onderdelen heffingskorting

De loonheffingskorting is eigenlijk een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen. Als werkgever heb je meestal met twee daarvan te maken:

 • Algemene heffingskorting: Dit is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volks­verzekeringen. Iedere belastingplichtige krijgt deze korting.
 • Arbeidskorting: Dit is een korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Deze korting geldt voor iedereen die werkt.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Loonheffingskorting toepassen

Alle werknemers hebben standaard recht op loonheffingskorting. Sommige bedrijven passen de korting daarom al automatisch toe bij de maandelijkse afdracht van loonheffingen aan de belastingdienst. Maar dat is niet verplicht.

Formulier loonheffingskorting

De wet zegt dat een werknemer zelf een verzoek voor loonheffingskorting bij zijn werkgever in moet dienen. Hiervoor kan hij het aanvraagformulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.

Je werknemer kan dit formulier zelf downloaden van de website van de Belastingdienst. Maar vaak is het zo dat hij zijn verzoek om korting bij jou indient en dat jij hem het formulier toestuurt.

Regel zelf de loonheffingskorting voor je nieuwe werknemer. Dit wordt gewaardeerd. Je kunt het zien als een onderdeel van goed werkgeverschap.

Vraagt je werknemer de loonheffingskorting niet bij je aan? Geen nood. Loonheffingkorting is een recht: de Belastingdienst zal de korting bij de eerstvolgende belastingaangifte alsnog verrekenen.

Je werknemer loopt zijn geld dus niet mis, hij moet er alleen iets langer op wachten. Wijs hem er wel op dat hij hiervoor belastingaangifte moet doen.

Loonheffing korting berekenen loonheffingskortingLoonheffingskorting berekenen

Voor het bepalen van de juiste loonheffingskorting zul je per werknemer de verschillende onderdelen van de korting afzonderlijk moeten berekenen.

1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Bij een salaris tot € 22.661 is de korting maximaal, namelijk € 3.070 (in 2023). Dit is gelijk aan het bedrag aan inkomstenbelasting plus de premie volks­verzekeringen.

Naarmate het loon hoger is, neemt de korting af. Bij een loon van € 73.031 of hoger vervalt het recht op korting. Voor alle lonen tussen de € 22.661 en € 73.031 geldt deze rekensom: € 3.070 - 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660).

De exacte loonbedragen en korting vind je in de Tabel algemene heffingskorting per jaar.

2. Arbeidskorting

De arbeidskorting is het tweede onderdeel van de loonheffingskorting. De arbeidskorting wordt gebaseerd op het arbeidsinkomen. De berekening is wat ingewikkelder dan bij de algemene heffingskorting.

Hoeveel arbeidskorting krijgt jouw werknemer? Bereken het aan de hand van de Tabel arbeidskorting per jaar.

In de zogenoemde 'witte tabellen' staat in de kolom 'verrekende arbeidskorting' met welk bedrag aan arbeidskorting rekening is gehouden bij het bepalen van de loonheffingen. Dit bedrag moet je apart in je loonadministratie vastleggen, omdat je dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van je werknemer moet vermelden.

Gebruik een handige tool van de Belastingdienst om de juiste loonbelastingtabel te vinden.

Let op met loonheffingskorting

Ga je loonheffingskorting toepassen? Houd dan rekening met deze twee aandachtspunten voor werkgevers:

 1. Loonheffingskorting bij 1 werkgever

  Je werknemers hebben maar bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Wie de korting dubbel ontvangt, loopt het risico van een naheffing van de Belastingdienst. Vraag daarom altijd of een werknemer tegelijkertijd ook bij een andere werkgever in dienst is. Meestal zal hij de korting aanvragen bij de werkgever van wie hij het meeste loon ontvangt.
 2. Werknemers in het buitenland

  Heb je werknemers in dienst die in het buitenland wonen? Dan gelden er andere regels. Sinds 1 januari 2019 en 1 januari 2020 zijn er enkele veranderingen in de loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland. Bekijk de regels voor werknemers die in het buitenland wonen.

Besparen op loonbelasting

Je kunt op een aantal manieren besparen op de loonbelasting of slim gebruikmaken van fiscale mogelijkheden om werknemers belastingvrij te belonen. Bijvoorbeeld via de werkkostenregeling en loonkostenvoordelen.

Werkkostenregeling

Over veel uitgaven die je doet vanwege je personeel, hoef je geen loonbelasting te betalen. Het gaat dan om vergoedingen aan werknemers, cadeaus en investeringen in werkmiddelen. Deze kosten vallen onder de werkkostenregeling (WKR).

Aftrekposten loonbelasting

Voor bepaalde werknemers, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten, kun je een subsidie of loonkostenvoordeel krijgen. Dit zijn meestal aftrekposten voor de loonbelasting. Daarmee kun je flink wat geld besparen via je aangiftes en zo je totale personeels­kosten omlaag brengen.

Welke subsidies zijn er precies? Lees er meer over in het overzicht van subsidies voor personeel

Vragen over loonheffingskorting

 • Wat zijn loonheffingen?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
 • Welke premies zijn er?Er zijn een aantal premies waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.
 • Wanneer krijgt je werknemer loonheffingskorting?Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffing korting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.
 • Wie betaalt loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
 • Hoe kun je besparen op loonheffing?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
 • Welke personeels­kosten zijn er?Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een handig overzicht van personeels­kosten.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests