Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

16 april 2018
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Als ondernemer draag jij voor je werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af. Waarom? Om welke bedragen en percentages gaat het? En wat zijn de regels? Lees hier de antwoorden.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Het zorgverzekeringsstelsel in Nederland rust op twee pijlers. Een van die pijlers is de verplichte basisverzekering die iedere Nederlander in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.

De andere pijler is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze geldt alleen voor mensen met een inkomen. Dat kan een salaris in loondienst zijn, maar ook winst uit onderneming of een WW- of bijstandsuitkering. Mensen met een hoger inkomen moeten meer bijdragen dan mensen met een lager inkomen.

Werkgever betaalt bijdrage Zvw

In Nederland is het zo geregeld, dat mensen die in loondienst zijn de bijdrage Zvw niet zelf hoeven te betalen. Dat moet de werkgever namelijk doen. Heb jij werknemers in loondienst, dan ben jij dus verplicht om de bijdrage Zvw voor hen te betalen.

Deze zogeheten werkgeversheffing Zvw maakt deel uit van de verplichte loonheffingen die jij als werkgever aan de Belastingdienst moet afdragen, samen met de premies volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Krijg grip op personeelskosten

Lees het gratis whitepaper met daarin:

  • De waarde van personeel
  • Personeelskosten op een rij
  • 5 manieren om te besparen

Download whitepaper

Let op

De regel is dat jij de bijdrage Zvw voor je werknemers betaalt (werkgeversheffing). Maar er zijn uitzonderingen, waarbij de werknemer de bijdrage Zvw zelf betaalt. Jij houdt de bijdrage in op het loon (of de uitkering) en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Hoe bereken je de bijdrage Zvw?

Per werknemer draag je per loontijdvak een vast percentage van het belastbare inkomen af als inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld en kan ieder jaar iets verschillen. Voor werknemers in loondienst geldt een iets hoger percentage dan voor bijvoorbeeld ondernemers, AOW’ers en pensioengerechtigden.

Verder is er een maximum gesteld aan het inkomen waarover je de bijdrage Zvw moet berekenen. Dit is het zogeheten maximum-bijdrage-inkomen. Je vindt de actuele percentages en het maximum-bijdrage-inkomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Het handboek geeft ook een aantal voorbeeldberekeningen.

Let op

Voor werknemers met een afwijkend loontijdvak die vakantie(toeslag)bonnen krijgen – of daarmee overeenkomende aanspraken – kan een ander maximum-bijdrage-inkomen gelden. Zie hiervoor de wijziging Regeling zorgverzekering.

Tip

Bereken de bijdrage Zvw altijd over het loontijdvak dat je ook voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen hanteert. Gebruik je bijvoorbeeld de maandtabel voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, ga daar dan ook van uit voor de berekening van de bijdrage Zvw.

Houd grip op je personeelskosten

Als je de kosten van je personeel wilt berekenen, is het niet voldoende om alleen naar het salaris van je werknemers te kijken. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris namelijk zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten. Denk daarbij aan vakantiegeld, loonbelasting, facilitaire kosten en bijvoorbeeld ook de werkgeversheffing Zvw.

Wil je een totaaloverzicht van alle directe en indirecte personeelskosten hebben, om te kunnen berekenen hoeveel jij precies kwijt bent? Download dan het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? 

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

16 april 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist