Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet

5934 Als ondernemer draag jij voor je werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet af. Waarom? Om welke bedragen en percentages gaat het? En wat zijn de regels? Lees hier de antwoorden.

Het zorg­verzekeringsstelsel in Nederland rust op twee pijlers. Een van die pijlers is de verplichte basis­verzekering die iedere Nederlander in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.

De andere pijler is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (Zvw). Deze geldt alleen voor mensen met een inkomen. Dat kan een salaris in loondienst zijn, maar ook winst uit onderneming of een WW- of bijstandsuitkering. Mensen met een hoger inkomen moeten meer bijdragen dan mensen met een lager inkomen.

Werkgever betaalt bijdrage Zvw

In Nederland is het zo geregeld, dat mensen die in loondienst zijn de bijdrage Zvw niet zelf hoeven te betalen. Dat moet de werkgever namelijk doen. Heb jij werknemers in loondienst, dan ben jij dus verplicht om de werkgeversheffing of bijdrage Zvw voor hen te betalen.

Deze bijdrage Zvw maakt deel uit van de verplichte loonheffingen die jij als werkgever aan de Belastingdienst moet afdragen. Daarnaast betaal je premies volks­verzekeringen en premies werknemers­verzekeringen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

De regel is dat jij de bijdrage Zvw voor je werknemers betaalt (werkgeversheffing). Maar er zijn uitzonderingen, waarbij de werknemer de bijdrage Zvw zelf betaalt. Jij houdt de bijdrage in op het loon (of de uitkering) en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Hoe bereken je de bijdrage Zvw?

Per werknemer draag je per loontijdvak een vast percentage van het belastbare inkomen af als inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit percentage wordt door de overheid vastgesteld en kan ieder jaar iets verschillen. Voor werknemers in loondienst geldt een iets hoger percentage dan voor bijvoorbeeld ondernemers, AOW’ers en pensioengerechtigden.

Verder is er een maximum gesteld aan het inkomen waarover je de bijdrage Zvw moet berekenen. Dit is het zogeheten maximum-bijdrage-inkomen. Je vindt de actuele percentages en het maximum-bijdrage-inkomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Het handboek geeft ook een aantal voorbeeldberekeningen.

Let op

Voor werknemers met een afwijkend loontijdvak die vakantie(toeslag)bonnen krijgen – of daarmee overeenkomende aanspraken – kan een ander maximum-bijdrage-inkomen gelden. Zie hiervoor de wijziging Regeling zorg­verzekering.

Tip

Bereken de bijdrage Zvw altijd over het loontijdvak dat je ook voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen hanteert. Gebruik je bijvoorbeeld de maandtabel voor de loonbelasting/premie volks­verzekeringen, ga daar dan ook van uit voor de berekening van de bijdrage Zvw.

Houd grip op je personeels­kosten

Als je de kosten van je personeel wilt berekenen, is het niet voldoende om alleen naar het salaris van je werknemers te kijken. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris namelijk zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris aan extra kosten. Denk daarbij aan vakantiegeld, loonbelasting, facilitaire kosten en bijvoorbeeld ook de werkgeversheffing Zvw.

Wil je een totaaloverzicht van alle directe en indirecte personeels­kosten hebben, om te kunnen berekenen hoeveel jij precies kwijt bent? Download dan het gratis whitepaper Wat zijn de kosten van personeel? 

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

14065 Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie? Een handig overzicht.

Whitepapers en online tests