Vrije dagen rond Pasen, hoe zit dat?

Moet je je werknemers met Pasen nu verplicht vrij geven, of niet? En hoe zit het met Goede Vrijdag? Lees welke regels hiervoor gelden en hoe je voor de dagen rond Pasen een goede personeels­planning maakt.

Met Pasen zijn tal van bedrijven en organisaties gesloten. Zoals overheidsinstellingen, scholen, nutsbedrijven en zakelijke dienstverleners.

Veel Nederlanders brengen de vrije paasdagen door bij familie of vrienden, maar dat is niet voor alle werknemers weggelegd.

Er zijn genoeg bedrijven waar met Pasen wordt doorgewerkt. Soms kan dat niet anders, zoals in de zorg, volcontinu bedrijven of de agrarische sector. Hotels en restaurants blijven juist vrijwillig open, omdat de paasdagen garant staan voor extra inkomsten. Datzelfde geldt voor pretparken en meubelzaken.

Vrij met Pasen in cao geregeld

Eerste en tweede paasdag behoren tot de feestdagen die door de overheid zijn aangewezen als erkende en christelijke feestdagen. Dit is officieel vastgelegd in de Algemene termijnenwet.

Goede vrijdag

Goede Vrijdag is geen officiële feestdag. Daarom zijn winkels en bedrijven op die dag gewoonlijk open. Overheidsinstellingen en scholen zijn op de vrijdag voor Pasen meestal wel gesloten.

Risico horeca ondernemer

Geen standaardrecept

Echte tegenvallers hebben grote impact. Hoe zorg je ervoor dat jouw horecazaak blijft bestaan, juist als het tegenzit?

Dat de paasdagen officiële feestdagen zijn, betekent niet dat je je werknemers op die dagen verplicht vrij moet geven. De wet zegt hier niets over. Het recht op vrijaf tijdens feestdagen moet namelijk in cao’s worden geregeld.

Valt jouw bedrijf onder een verplichte cao? Check daarin dan of je je werknemers met Pasen vrij moet geven of niet. Is er geen cao? Dan mag je zelf bepalen of je werknemers vrij zijn met Pasen. Het is verstandig om dit in de arbeids­overeenkomst vast te leggen.

Zorg voor een goede planning

Mag je jouw werknemers volgens de cao met Pasen laten werken, bijvoorbeeld omdat je een horecaonderneming hebt? Zorg dan voor een goede personeels­planning.

Stel ruim van tevoren een werkrooster op. Houd daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, dat komt de werksfeer ten goede. Probeer bijvoorbeeld eerst het werkrooster in te vullen op basis van vrijwilligheid. Er zijn altijd wel mensen die willen werken op een feestdag, zeker als ze daarvoor een extra beloning krijgen.

Krijg je het rooster niet kloppend, omdat veel werknemers voor de paasdagen verlof aanvragen? Vul de gaten dan op met uitzendkrachten of freelancers. In het uiterste geval kun je een werknemer verplichten om te komen werken. Dat mag alleen als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij een chef-kok die je niet kunt vervangen door een uitzendkracht.

Let op

Werken op feestdagen wordt beschouwd als zondagsarbeid. Voor het werken op zondag en feestdagen gelden speciale regels. Je kunt bijvoorbeeld niet altijd dezelfde werknemers op feestdagen inroosteren.

Hoe zit het met Pasen en loon?

De wet zegt niets over het doorbetalen van loon op vrije feestdagen. Ook dit wordt in cao’s geregeld. In alle cao’s is bepaald dat een werknemer een feestdag krijgt doorbetaald, mits deze valt op een dag waarop de werknemer normaal zou werken.

Als jouw bedrijf zondags gesloten is, komt doorbetaling op eerste paasdag dus nooit aan de orde. Valt je bedrijf niet onder een cao, dan is er niets geregeld en hebben je werknemers formeel geen recht op doorbetaling van loon als zij met Pasen vrij zijn.

Ook voor toeslagen op loon tijdens de feestdagen is wettelijk niets geregeld. Veel cao’s voorzien wel in een toeslag op het normale loon, variërend van 50 tot 100%.

Ondernemers in de horeca moeten werknemers die op feestdagen werken compenseren met extra vrije uren, bovenop hun loon. Heeft je bedrijf geen cao, dan hoef je je werknemers niet meer dan hun gewone loon te betalen.

Hoe zit het met Pasen en vakantiedagen?

Officiële feestdagen staan los van de wettelijke vakantiedagen waar werknemers recht op hebben. Als je werknemers op tweede paasdag vrij zijn, mag je dit dus niet aftrekken van het opgebouwde vakantietegoed. Een werknemer die met Pasen een lang weekend weg wil, levert slechts één vakantiedag in: de Goede Vrijdag.

Hoe zit het met Pasen en parttimers?

Werknemers die parttime bij je in dienst zijn, hebben recht op doorbetaling van loon op officiële vrije feestdagen. Dit geldt uiteraard als de feestdag valt op een dag waarop een parttimer normaal gesproken werkt.

Maar ook als een feestdag valt op een vaste vrije dag van een parttimer, kan hij recht hebben op een gedeeltelijke doorbetaling van het loon. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests