Goede Vrijdag Pasen wanneer vrij verplicht werken
Goede Vrijdag Pasen wanneer vrij verplicht werken

Vrije dagen rond Pasen, hoe zit dat?

Moet je je werknemers met Pasen nu verplicht vrij geven, of niet? En hoe zit het met Goede Vrijdag? Lees welke regels hiervoor gelden en hoe je voor de dagen rond Pasen een goede personeels­planning maakt.

Met Pasen zijn tal van bedrijven en organisaties gesloten. Zoals overheidsinstellingen, scholen, nutsbedrijven en zakelijke dienstverleners. Veel Nederlanders brengen de vrije paasdagen door bij familie of vrienden, maar dat is niet voor alle werknemers weggelegd.

Er zijn genoeg bedrijven waar met Pasen wordt doorgewerkt. Soms kan dat niet anders, zoals in de zorg, volcontinu bedrijven of de agrarische sector. Hotels en restaurants blijven juist vrijwillig open, omdat de paasdagen garant staan voor extra inkomsten. Datzelfde geldt voor pretparken en meubelzaken.

Risico horeca ondernemer

Geen standaardrecept

Echte tegenvallers hebben grote impact. Hoe zorg je ervoor dat jouw horecazaak blijft bestaan, juist als het tegenzit?

Vrij met Pasen in cao geregeld

Eerste en tweede paasdag behoren tot de feestdagen die door de overheid zijn aangewezen als erkende en christelijke feestdagen. Dit is officieel vastgelegd in de Algemene termijnenwet

Vrij op Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is geen officiële feestdag. Daarom zijn winkels en bedrijven op die dag gewoonlijk open. Overheidsinstellingen en scholen zijn op de vrijdag voor Pasen meestal wel gesloten.

Vrij met Pasen?

Dat de paasdagen officiële feestdagen zijn, betekent niet dat je je werknemers op die dagen verplicht vrij moet geven. De wet zegt hier niets over. Het recht op vrijaf tijdens feestdagen moet namelijk in cao’s worden geregeld.

Valt jouw bedrijf onder een verplichte cao? Check daarin dan of je je werknemers met Pasen vrij moet geven of niet. Is er geen cao? Dan mag je zelf bepalen of je werknemers vrij zijn met Pasen. Het is verstandig om dit in de arbeids­overeenkomst vast te leggen of in een personeels­handboek.

Goede Vrijdag en Pasen in 2024

Wanneer is het Goede Vrijdag en wanneer is Pasen in 2024? Bekijk het overzicht van feestdagen in 2024.

Werken met Pasen

Mag je jouw werknemers volgens de cao met Pasen laten werken, bijvoorbeeld omdat je een horecaonderneming hebt? Zorg dan voor een goede personeels­planning.

Stel ruim van tevoren een werkrooster op. Houd daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, dat komt de werksfeer ten goede. Probeer bijvoorbeeld eerst het werkrooster in te vullen op basis van vrijwilligheid. Er zijn altijd wel mensen die willen werken op een feestdag, zeker als ze daarvoor een extra beloning krijgen.

Krijg je het rooster niet kloppend, omdat veel werknemers voor de paasdagen verlof aanvragen? Vul de gaten dan op met uitzendkrachten of freelancers. In het uiterste geval kun je een werknemer verplichten om te komen werken. Dat mag alleen als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij een chef-kok die je niet kunt vervangen door een uitzendkracht.

Extra regels voor werken met Pasen

Werken op feestdagen wordt beschouwd als zondagsarbeid. Voor het werken op zondag en feestdagen gelden speciale regels. Je kunt bijvoorbeeld niet altijd dezelfde werknemers op feestdagen inroosteren.

Pasen Goede Vrijdag vrij of werken

Extra loon met Pasen?

De wet zegt niets over het doorbetalen van loon op vrije feestdagen. Ook dit wordt in cao’s geregeld. In alle cao’s is bepaald dat een werknemer een feestdag krijgt doorbetaald, als deze valt op een dag waarop de werknemer normaal zou werken.

Als jouw bedrijf zondags gesloten is, komt doorbetaling op eerste paasdag dus nooit aan de orde. Valt je bedrijf niet onder een cao, dan is er niets geregeld en hebben je werknemers formeel geen recht op doorbetaling van loon als zij vrij zijn op eerste paasdag.

Loontoeslag op feestdag

Ook voor toeslagen op loon tijdens de feestdagen is wettelijk niets geregeld. Veel cao’s voorzien wel in een toeslag op het normale loon, variërend van 50 tot 100%.

Ondernemers in de horeca moeten werknemers die op feestdagen werken compenseren met extra vrije uren, bovenop hun loon. Heeft je bedrijf geen cao, dan hoef je je werknemers niet meer dan hun gewone loon te betalen.

Ontdek wat de horeca cao zegt over werken op feestdagen.

Hoe zit het met Pasen en vakantiedagen?

Officiële feestdagen staan los van de wettelijke vakantiedagen waar werknemers recht op hebben. Als je werknemers op tweede paasdag vrij zijn, mag je dit dus niet aftrekken van het opgebouwde vakantietegoed. Een werknemer die met Pasen een lang weekend weg wil, levert slechts één vakantiedag in: de Goede Vrijdag.

Hoe zit het met Pasen en parttimers?

Werknemers die parttime bij je in dienst zijn, hebben recht op doorbetaling van loon op officiële vrije feestdagen. Dit geldt uiteraard als de feestdag valt op een dag waarop een parttimer normaal gesproken werkt.

Maar ook als een feestdag valt op een vaste vrije dag van een parttimer, kan hij recht hebben op een gedeeltelijke doorbetaling van het loon. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

Registratie van vrije dagen

Zorg dat de regels over feestdagen en vrije dagen helder zijn voor jou en je werknemers. Leg alle regels duidelijk vast in een bedrijfs- of personeels­reglement.

Deel de regels opnieuw met je werknemers voorafgaand aan een periode met feestdagen.

Werknemers willen vaak extra vrije dagen opnemen rondom Pasen en andere feestdagen. Zorg er voor dat je goed bijhoudt hoeveel vakantiedagen je werknemers hebben en wanneer ze vrij hebben genomen. Dit doe je met slimme verlofregistratie.

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Vragen over Pasen en Goede Vrijdag

  • Wat zijn de wettelijke feestdagen?

    In de wet staan een aantal officieel erkende feestdagen, zoals Pasen en Kerstmis. Maar dit betekent niet dat alle Nederlanders vrij zijn op die wettelijke feestdagen. Of jouw bedrijf vrij moet geven is afhankelijk van een eventuele cao of de afspraken in het individuele contract met je werknemer.

  • Op welke feestdagen moet je verplicht vrij geven?

    Als er geen cao van toepassing is, mag je zelf met je werknemer afspraken maken over vrij zijn op feestdagen. Dit leg je vast in de arbeids­overeenkomst met je werknemer. Je kunt ook een lijst met vrije dagen opnemen in een personeels­handboek of reglement van jouw bedrijf.

  • Wanneer is het Pasen in 2024?

    Pasen 2024 valt in maart en april. Eerste Paasdag is op zondag 31 maart en Tweede Paasdag is op maandag 1 april. Vóór Pasen is er ook nog Goede Vrijdag op 29 maart 2024. Dat is ook een algemeen erkende feestdag. Bekijk alle feestdagen en schoolvakanties in 2024.

Meest gelezen

7 vragen en antwoorden over ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kunnen zij meer tijd besteden aan de zorg voor hun gezin. Wat moet je als werkgever hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Whitepapers en online tests