Advies over personeels­risico's nodig?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag advies

uitzendkracht bouw personeel uitzendbureau inhuren
uitzendkracht bouw personeel uitzendbureau inhuren

Uitzendkrachten in de bouw

In de bouw is het heel gebruikelijk om uitzendkrachten in te zetten. Vooral bij grote projecten zijn deze tijdelijke krachten onmisbaar. Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet je op letten als je zakendoet met een uitzendbureau?

Als bouwondernemer heb je vrijwel altijd te maken met projectwerk. Een klein project kun je prima aan met je vaste krachten, maar voor een wat groter project is het vaak nodig flexibel personeel in te huren.

Dan kun je onder andere een beroep doen op een enorm reservoir aan uitzendkrachten. Naar schatting telt de bouw zo’n 25 tot 30 duizend uitzendkrachten.

Uitzendkrachten, wat zijn dat?

Uitzendkrachten zijn werknemers die in dienst zijn van een externe organisatie, meestal een uitzendbureau of een detacheringsbureau. Als werkgever kun je bij zo’n bureau terecht voor het inhuren van een uitzendkracht, voor kortere of langere tijd.

Je sluit hiervoor een contract af met het bureau, niet met de uitzendkracht zelf. De uitzendkracht blijft dus in dienst van het bureau.

Uitzendkrachten in de bouw, 6 voordelen

Het inhuren van uitzendkrachten in de bouw biedt jou als ondernemer een aantal aantrekkelijke voordelen.

1. Kwaliteit

Uitzendbureaus kennen de markt en kunnen putten uit een grote pool van vakbekwame bouwlieden. Vaak bieden zij hun personeel ook nog trainingen aan.

2. Tijdwinst

Een uitzendbureau kan op zeer korte termijn personeel leveren. Jij hoeft je zelf niet bezig te houden met de werving van bouw­personeel

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

3. Gemak

Het uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. Jij hebt dus geen administratieve rompslomp. Bovendien hoef je geen loonheffingen af te dragen en geen vakantietoeslagen of reiskosten te betalen.

4. Overzicht

Voor een uitzendkracht betaal je één vast bedrag. Daarmee zijn alle personeels­kosten afgedekt.

5. Flexibiliteit

Je huurt een uitzendkracht in zolang je werk voor hem hebt. Je kunt op elk moment afscheid nemen.

6. Besparing

Als een uitzendkracht ziek wordt, is dit voor rekening van het uitzendbureau. Je hebt dus niet te maken met loondoorbetaling bij ziekte.

Uitzendkrachten in de bouw, 2 nadelen

Er zitten ook een paar nadelen aan het inhuren van uitzendkrachten.

1. Hogere loonkosten

Uitzendkrachten zijn relatief duur. Om te beginnen betaal je het brutoloon van de werknemer. Volgens de Bouw-cao moet het loon voor uitzendkrachten even hoog zijn als dat voor werknemers in vaste dienst. Je ziet dat in deze video:

Bovenop het loon betaal je ook nog een vaste fee voor de bemiddeling door het uitzendbureau. De hoogte daarvan varieert per bureau, dus het loont de moeite om meerdere offertes op te vragen. In het algemeen komen de totale kosten voor een uitzendkracht uit op twee tot drie keer het brutoloon.

2. Flexibiliteit

Het voordeel van een flexibel uitzendcontract heeft ook een schaduwzijde. Jij kunt afscheid nemen van een uitzendkracht, maar dat geldt andersom ook. Het staat een uitzendkracht namelijk altijd vrij om op elk gewenst moment op te stappen. En dat kan voor jou precies het verkeerde moment zijn.

Uitzendkrachten in de bouw, waar vind ik die?

Sinds het aantrekken van de economie, een aantal jaren geleden, is de uitzendbranche flink gegroeid. Nederland telt inmiddels honderden uitzendbureaus en -bureautjes die zich bezighouden met de arbeidsbemiddeling van uitzendkrachten.

  • Uitzendbureau algemeen
    Sommige uitzendbureaus zijn heel breed georiënteerd en bieden personeel aan voor elke sector, inclusief de bouw. Denk bijvoorbeeld aan Randstad, Manpower, Tempo-Team en Unique.

  • Uitzendbureau bouw
    Andere bureaus hebben zich gespecialiseerd in een specifieke branche, bijvoorbeeld de bouw. Voorbeelden zijn: Teambouw, VNOM en Prima­Personeel.
  • Uitzendbureaus vergelijken
    Tot slot kun je ook personeel vinden via vergelijkingssites, zoals Vergelijk Uitzendbureaus en Uitzendbureau.nl.

Maar er zit veel kaf tussen het koren: niet alle uitzendbureaus zijn even goed of betrouwbaar. Doe daarom alleen zaken met uitzendbureaus die lid zijn van de ABU of de NBBU, de twee werkgeversorganisaties voor uitzendbureaus. Zij moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Check ook of het uitzendbureau een SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid heeft. Dan weet je zeker dat het bureau de verplichte loonheffingen afdraagt aan de Belastingdienst.

Uitzendkrachten in de bouw, 5 aandachtspunten

Heb je een bouwproject op stapel staan en overweeg je daarvoor uitzendkrachten in te huren? In de onderstaande checklist zie je met welke aandachtspunten je dan verder nog rekening moet houden.

1. Inlenersbeloning

Voor een uitzendkracht in de bouw geldt een inlenersbeloning. Dit betekent dat hij hetzelfde loon en dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet krijgen als je eigen werknemers. Verder moet je hem dezelfde voorzieningen bieden, zoals het gebruik van de kantine, bedrijfsvervoer en kinderopvang. Ook moet hij de mogelijkheid krijgen om te solliciteren op functies binnen je bedrijf.

2. Vergewisplicht

Artikel 6 van de huidige Bouw-cao bevat een zogeheten vergewisverplichting. Deze verplichting houdt in dat jij als inlener het uitzendbureau moet verzoeken de relevante bepalingen van de Bouw-cao over uitzendwerk in het inlenerscontract vast te leggen.

Doe je dit niet, dan ben je juridisch ‘in gebreke’. Uitzendbureaus die lid zijn van de ABU of de NBBU mogen dit verzoek overigens naast zich neerleggen. Zij zijn namelijk in eerste instantie gebonden aan hun eigen uitzend-cao.

3. Ketenregeling

Op uitzendwerk kan de zogeheten ‘ketenregeling’ van toepassing zijn, die ook bij andere soorten arbeidscontracten geldt. Dit houdt in dat als een uitzendkracht twee jaar achter elkaar bij jouw bedrijf werkzaam is, je verplicht bent om hem een vast contract aan te bieden. Houd dit dus goed in de gaten. Maar let op: de ketenregeling geldt niet bij een contract met uitzendbeding (zie punt 4).

4. Uitzendbeding

Check of er een zogeheten uitzendbeding in het uitzendcontract is opgenomen. Is dat het geval, dan kunnen jij en de uitzendkracht de arbeids­overeenkomst op elk gewenst moment zonder gevolgen opzeggen.

De wettelijk toegestane termijn voor een uitzendbeding is 26 weken, met uitloop tot maximaal 78 weken. Pas daarna gaat het dienstverband meetellen voor de ketenregeling; de uitzendkracht komt dus pas na 3,5 jaar in vaste dienst.

5. Arbeidsomstandigheden

Een uitzendkracht is niet bij jou in dienst, maar jij moet wel zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden.

Als een uitzendkracht een bedrijfsongeval krijgt of veroorzaakt, ben jij aansprakelijk. Controleer dus of je aansprakelijkheids­verzekering ook geldt voor uitzendkrachten.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies? En wat zijn de lonen op dit moment? Een overzicht.

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies? En hoe kom je eraan?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt. Wat wordt in een cao eigenlijk geregeld en wat moet je er als ondernemer met personeel over weten? Je leest het hier.

Whitepapers en online tests