Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Hitteplan personeel tropenrooster
Hitteplan personeel tropenrooster

Hitteplan voor je personeel maken, zo doe je dat

7286 In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

In een hitteplan of hitte­protocol zet je de belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden zodra er sprake is van aanhoudende warmte op de werkplek.

Volgens de Arbowet moet jij zorgen voor een ‘behaaglijk werkklimaat’.

Je kunt allerlei verkoelende maatregelen nemen om je personeel te helpen in de zomer. Bij een hittegolf kun je bijvoorbeeld een tropenrooster in werking stellen. Hieronder een uitleg van de belangrijkste begrippen rondom warmte en handige tips voor je eigen hitteplan.

Nationaal Hitteplan

In Nederland kennen we het Nationaal Hitteplan. Dit plan is met name bedoeld voor bedrijven en instellingen in de zorgsector die te maken hebben met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen en zieken.

Bij een grote kans op aanhoudend warm weer geeft het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een waarschuwing af aan de zorgsector, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden.

Landelijke tips

Op basis van de verwachte risico’s worden dan landelijk tips gegeven zoals: blijf voldoende water drinken, draag dunne kleding, zoek de schaduw op en vermijd inspanning. Je kunt jouw eigen hitteplan laten aansluiten op het Nationaal Hitteplan. 

Veilige werkomgeving personeel

Veilige werkomgeving

Wil je werknemers een veilige werkomgeving bieden en aan de eisen van Arbowet, brandweer, gemeente en verzekeraar voldoen? Regel dan een preventie­abonnement.

Hittegolf

Het Nationaal Hitteplan staat los van de term hittegolf. Er is pas sprake van een officiële hittegolf als het in een periode van minimaal 5 dagen minstens 25 graden is, waarvan op 3 dagen minstens 30 graden (gemeten door het KNMI in De Bilt).

Je kunt de term hittegolf en bijbehorende berekening wel als uitgangspunt nemen voor je eigen hitteplan.

Tropenrooster

Een tropenrooster is een aanpassing van de werktijden vanwege het warme weer. De aangepaste werktijden kun je zelf bepalen in overleg met je personeel.

Pauze

Het is bijvoorbeeld slim om werknemers op het heetst van de dag een lange pauze te geven. Misschien is werken van 8:00 tot 12:00 uur en/of van 16:00 tot 19:00 uur mogelijk.

 

Het is wel goed dit vooraf vast te leggen in je hitteplan en dit te delen met je werknemers. Als de werktijden van het tropenrooster in strijd zijn met de afspraken in je cao of de individuele arbeids­overeenkomst, moeten je werknemers wel tekenen voor akkoord. Als je hen minder laat werken, zullen zij sneller geneigd zijn akkoord te gaan.

Temperatuurgrens voor hitteplan en tropenrooster

Je kunt als bedrijf zelf bepalen wanneer een hitteplan en tropenrooster in werking treden. Zo kun je de term hittegolf als uitgangspunt nemen of een grens bepalen van bijvoorbeeld 30 graden op de werkplek.

Arbowet

In de Arbowet staat dat de temperatuur ‘op de werkplek’ geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van je personeel.

Als je verkoelende maatregelen kunt nemen, bijvoorbeeld via airconditioning, kun je de werkplek altijd behaaglijk houden.

Om uit te zoeken wat per werkplek de grenzen zijn voor een goede gezondheid, kun je een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. Dit is trouwens verplicht voor ieder bedrijf met personeel.

Houd je ook aan de arboregels bij thuiswerken.

Inhoud hitteplan

Maar wat zet je nu precies in het hitteplan? Het is goed allereerst te beschrijven wanneer het hitteplan in werking treedt, bij welke temperaturen of omstandigheden.

Duidelijke regels

Daarna kun je de maatregelen opsommen die er genomen moeten worden zodra dit het geval is. Probeer het niet te lang te maken en bijvoorbeeld 8 tot 10 duidelijke regels op te stellen.

Je kunt kiezen uit de volgende voorbeelden:

  1. Er mag geen zwaar werk gedaan worden. Namelijk: ... (vul in wat van toepassing is binnen jouw bedrijf).
  2. Er moet minimaal om de twee uur gepauzeerd worden. Neem pauzes van minimaal 10 minuten in een koele omgeving (schaduw).
  3. Het tropenrooster treedt in werking. Er mag niet gewerkt worden tussen 12:00 en 16:00 uur.
  4. Er moet genoeg koud drinkwater beschikbaar zijn voor alle werknemers, zeker als zij in de buitenlucht werken. Zorg voor extra flesjes water. Moedig elkaar aan om voldoende te drinken.
  5. Alleen noodzakelijke verlichting en apparaten mogen aangezet worden. Na gebruik direct weer uitzetten om extra warmte te voorkomen.
  6. Draag luchtige kleding. Je hoeft je niet meer te kleden volgens de officiële kledingvoorschriften. Zorg wel dat je kleding veilig, schoon en netjes is. Als er buiten gewerkt wordt, zorg dan voor beschermende kleding, schaduw en zonnebrandcrème.
  7. Ventilatie, zonnewering en/of airco moet goed werken, anders mag er niet gewerkt worden bij deze temperaturen.
  8. Neem bij medische klachten direct contact op met de bedrijfsarts.
  9. Begin geen verhitte discussies met collega's en zeker niet met de baas.
  10. Neem een ijsje :)

Vul het hitteplan aan met bepalingen die binnen jouw bedrijf handig zijn. Probeer de maatregelen in het hitteplan luchtig te houden, maar moedig je personeel aan de regels wel serieus na te leven.

Zorg dat je werknemers op de hoogte zijn van het hitteplan, neem het bijvoorbeeld op in je personeels­handboek en wijs erop zodra het van toepassing is. Dan voldoe je aan de wet en zorg je ervoor dat je werknemers gezond en fit blijven.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests