Wet betaald ouderschapsverlof personeel
Wet betaald ouderschapsverlof personeel

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. Voorheen was ouderschapsverlof nog onbetaald.

De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat lidstaten moeten zorgen voor twee maanden betaald ouderschapsverlof. Landen krijgen drie jaar de tijd om dit te regelen.

Betaald ouderschapsverlof 2024

In Nederland is de wet betaald ouderschapsverlof ingegaan op 2 augustus 2022. Het wetsvoorstel werd in april 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en in oktober 2021 door de Eerste Kamer.

De wet gaat feitelijk over een wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken, waarin de regels voor ouderschapsverlof staan. Sinds augustus 2022 hebben alle werknemers recht op betaald verlof voor ouders. Ook in 2024 wordt ouderschapsverlof betaald.

9 weken betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70 procent van hun dagloon en is maximaal 70 procent van het maximum dagloon.

Om de uitkering te ontvangen moet je werknemer de 9 weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Na de negen weken betaald verlof door het UWV mag je werknemer nog zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit mag ook op een later moment, maar vóór het kind acht jaar is.

Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof. Het kan wel zijn dat er in de cao voor jouw branche andere regels staan. Als werkgever kun je er ook zelf voor kiezen het loon aan te vullen tot 100 procent.

Betaald verlof bij adoptie

Ook bij het adopteren van een kind kunnen werknemers betaald verlof krijgen. Het gaat om negen weken tijdens het eerste jaar na adoptie. Dit geldt alleen als het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

Doel Wet betaald ouderschapsverlof

Het doel van de Wet betaald ouderschapsverlof is gezinnen meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe situatie. En om ouders in staat te stellen om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Tijdens het ouderschapsverlof mag je de arbeidsverhouding met je werknemer niet aanpassen. Die behoudt dus de functie en alle rechten die hij of zij had vóór het verlof. Je mag een werknemer dus niet benadelen vanwege zijn of haar verlof.

Betaald ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via jou als werkgever. Op de website van het UWV kun je sinds augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof. Ook in 2024 kun je ouderschapsverlof aanvragen voor je werknemers.

Betaald ouderschapsverlof vakantiedagen

Het opnemen van betaald ouderschapsverlof heeft geen effect op de vakantiedagen van je werknemer. De opgenomen periode gaat dus niet af van zijn saldo aan wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Tijdens betaald ouderschapsverlof bouwt je werknemer ook nieuwe vakantiedagen op. Het gaat in ieder geval om de wettelijke vakantiedagen. Over bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Bij onbetaald ouderschapsverlof bouwt je werknemer geen vakantie op.

Bekijk meer vragen en antwoorden over vakantie en personeel.

Betaald ouderschapsverlof hoeveel weken

Overzicht verlof voor ouders

De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind.

Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar nog eens het aanvullend geboorteverlof bij.

Wat is nu de situatie? Welke vormen van verlof zijn (en komen) er voor ouders? En wie betaalt het loon tijdens dit verlof? Een overzicht:

1. Zwangerschapsverlof

Voor de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren. Voor meerlingen is dit maximaal tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof (zie 3).

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

2. Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens het calamiteitenverlof moet je het loon volledig doorbetalen.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

3. Bevallingsverlof

Na haar bevalling heeft je werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als je werknemer nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze de overgebleven dagen inzetten als extra bevallingsverlof.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

4. Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

 • Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof

Nadat de week betaald geboorteverlof mag de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat om maximaal vijf weken. Je werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

 • Loondoorbetaling: 70% door UWV.

6. Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Ouderschapsverlof was tot augustus 2022 onbetaald, behalve als er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken stonden.

Sinds augustus 2022 is er een uitkering van het UWV voor de eerste negen weken van het ouderschapsverlof, als ze opgenomen worden in het eerste jaar na de geboorte. De uitkering bedraagt 70 procent van het loon.

 • Loondoorbetaling: 70% door UWV in de eerste 9 weken.

Vragen over betaald ouderschapsverlof

 • Wat is betaald ouderschapsverlof?

  Betaald ouderschapsverlof is er sinds augustus 2022. Beide ouders kunnen de eerste negen weken van ouderschapsverlof een uitkering krijgen. Het gaat om minimaal 70 procent van hun loon. De uitkering wordt betaald door het UWV. Het verlof moet dan wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

 • Hoeveel weken betaald ouderschapsverlof?

  Ouders kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Om een uitkering te ontvangen moeten de 9 weken verlof opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind. Na de 9 weken betaald verlof, mag je werknemer nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit mag ook op een later moment, maar vóór het kind acht jaar is.

 • Bouw je vakantiedagen op tijdens betaald ouderschapsverlof?

  Ja, tijdens betaald ouderschapsverlof loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Het gaat in ieder geval om de wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden, volgens de cao of arbeids­overeenkomst. Bij onbetaald ouderschapsverlof bouwt je werknemer geen vakantie op.

 • Wanneer krijgt een werknemer geboorteverlof?

  Je werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan geboorteverlof. Je werknemer mag dit verlof ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling.

 • Hoeveel weken aanvullend geboorteverlof geven?

  In de eerste zes maanden na de geboorte mag je werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Je werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

 • Hoe bereken je het dagloon?

  Het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het verdiende loon van je werknemer in het jaar voor de aanvraag. Het maximum dagloon is een grensbedrag voor uitkeringen van het UWV. Bij betaald ouderschapsverlof krijgt je werknemer dus nooit meer dan 70 procent van het maximum dagloon.

 • Is geboorteverlof betaald?

  Ja, geboorteverlof is betaald verlof. Je moet dus het volledige loon doorbetalen. Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests