Arbeidsbeperking
Arbeidsbeperking

MKB bereid om arbeidsbeperkten aan te nemen

Ondernemers in het MKB zijn bereid om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Maar ze moeten daarbij wel op een passende manier worden ondersteund. Dat stelt onderzoeksbureau Panteia.

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het is de bedoeling dat werkgevers dan extra banen gaan scheppen voor arbeidsbeperkten. Naar aanleiding hiervan publiceerde Panteia een rapport over hun bereidheid om hen in dienst te nemen. Dat gebeurde na literatuuronderzoek en interviews met ondernemers.

Volgens Panteia zijn er qua bereidheid drie typen ondernemers te onderscheiden. De 'voorlopers' zoeken proactief naar mogelijkheden om hun ideële of commerciële doelen te bereiken. Daarnaast worden 'volgers' pas door hun omgeving over de streep getrokken. Ten slotte zien 'achterblijvers' veelal drempels in plaats van kansen.

Bereidheid vergroten

De opstellers van het rapport zien mogelijkheden om de bereidheid van ondernemers te vergroten. Daarvoor moet verder worden gekeken dan de huidige instrumenten, die zij omschrijven als 'de preek, de wortel en de stok'. Oftewel het informeren, (financieel) compenseren en dwingen van ondernemers om arbeidsbeperkten aan te nemen.

Deze instrumenten blijken ondernemers in de praktijk onvoldoende te ondersteunen. Zo heeft het informeren van ondernemers onvoldoende effect op de 'volgers' en 'achterblijvers'. Deze ondernemers zijn namelijk niet actief op zoek naar informatie over het aannemen van arbeidsbeperkten. Daardoor komen zij hier minder snel mee in aanraking.

Directe omgeving

Het zou in plaats daarvan beter werken als ook aandacht wordt besteed aan de gewoontes van ondernemers. Bijvoorbeeld door hen te vragen naar hun keuze om geen arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Daardoor worden zij zich bewuster van hun keuzeproces en gaan zij erover nadenken om dit voortaan wel te doen.

Een andere stimulans komt uit de directe omgeving van ondernemers. Door de positieve ervaringen van de 'voorlopers' te delen, worden andere ondernemers sneller enthousiast om arbeidsbeperkten aan te nemen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al via de website van het ondernemersnetwerk De Normaalste Zaak.

Bron: Panteia

Meest gelezen

Whitepapers en online tests