Aof premie 2023 berekenen tabel MKB
Aof premie 2023 berekenen tabel MKB

Aof-premie, hoeveel betaal je in 2024?

De maandelijkse loonheffing die je betaalt voor je personeel bestaat uit verschillende premies. De Aof-premie is daar één van. Wat is de Aof? Wat zijn de tarieven in 2024 en 2023 en welk tarief moet jij betalen? Een uitleg voor kleine werkgevers.

Aof-premie, wat is dat?

Aof-premie, ook wel bekend als de premie WIA/WAO, is een loonheffing die je maandelijks betaalt voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Uit het Aof worden verschillende uitkeringen betaald waardoor werknemers verzekerd zijn van inkomen. De Aof-premie is een verplichte premie en de hoogte wordt vastgesteld door de Belastingdienst.

De Aof-premie bestaat uit 2 elementen:

 1. Tarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds
 2. Opslag voor de Wet kinderopvang (Wko)

Met de kinderopvangtoeslag betaal je als werkgever mee aan alle Nederlandse werknemers die een beroep doen op kinderopvang. De werkgeversbijdrage is ook een verplicht deel van de loonheffingen en wordt dus bepaald door de hoogte van de Aof-premie.

Wat is het Arbeidsongeschiktheidsfonds? Wat is Aof-premie bepalen kleine werkgever

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is een nationale spaarpot waarmee inkomen wordt gefinancierd als werknemers arbeidsongeschikt worden.

Dit inkomen is verzekerd via de Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekeringen (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is bekend van de WGA- en IVA-uitkeringen.

Ook worden vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds de zogenaamde vangnetters met werkgever betaald. Dat zijn werknemers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of die ziek zijn geworden terwijl ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (binnen 5 jaar na de indienstdatum). Uitbetaling gebeurt via de Ziektewet (ZW).

Verschil Aof-premie en AOV-premie

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor werknemers. Werkgevers betalen daar de Aof-premie voor. Een AOV-premie is iets anders: daarmee betaal je een bedrag voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering. De AOV is bedoeld voor ondernemers of zelfstandigen die zich niet kunnen verzekeren via het Aof.

Aof-premie en loonheffingen

De Aof-premie maakt deel uit van de loonheffingen. Loonheffing is het totaal van loonbelastingen en premies die je namens je werknemer betaalt aan de Belastingdienst. Loonheffing bestaat uit:

De Aof-premie betaal je als onderdeel van de premies werknemers­verzekeringen. Overige premies die daaronder vallen zijn:

 • Premie AWF (ook bekend als de WW-premie)
 • Ufo-premie
 • Gedifferentieerde premie Whk

Hoeveel Aof-premie betalen?

Tot en met 2021 werd de Aof-premie bepaald door een basistarief. Elke werkgever betaalde hetzelfde premiepercentage. Dat hield in dat kleine werkgevers dezelfde lasten en verplichtingen bij ziekte hadden als grote werkgevers, terwijl ze daar relatief meer kosten voor maken. Om dit eerlijker te verdelen is de basispremie Aof sinds 2022 vervangen door de gedifferentieerde Aof-premie.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Gedifferentieerde Aof-premie: hoog en laag tarief

Als je medewerker uitvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid heb je behoorlijk wat verplichtingen onder de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Je moet ervoor zorgen dat je medeweker re-integreert en zijn loon wordt doorbetaald (loondoorbetalingsverplichting).

Omdat grotere werkgevers meer mensen en middelen hebben om deze lasten te dragen dan kleine werkgevers, is er sinds 2022 onderscheid gemaakt in de Aof-premie.

Het geld wat beschikbaar komt door het lagere tarief voor kleine werkgevers kunnen ze gebruiken voor loondoorbetaling en het verzekeren van arbeidsongeschiktheid.

Soms betaal je alleen het hoge Aof-tarief

De lage premie is alleen van toepassing op loon. Maar als je uitkeringen betaalt namens het UWV, zoals WAO, WIA, ZW en WW, of als je eigenrisicodrager bent moet je altijd de hoge premie afdragen. Dit geldt ook voor WAZO-uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof.

Ook betaal je het hoge Aof-tarief bij toeslagen onder de Toeslagenwet, bij loon uit WSW-dienstbetrekking en bij wachtgeld dat wordt uitbetaald op basis van de regeling voor 2001.

Wanneer ben je een kleine werkgever?

Om dat te kunnen bepalen moet je weten wat de premieplichtige loonsom is (sv-loon) van 2 jaar geleden (jaar t-2). Als dat bedrag lager is dan 25x het gemiddelde premieplichtig loon, word je aangemerkt als kleine werkgever. In 2022 is het gemiddelde premieplichtig loon door het UWV vastgesteld op 35.300 euro. Onderstaande tabel maakt het duidelijk:

 

Premieplichtige loonsom (t-2)

Kleine werkgever

< € 882.500

Middelgrote werkgever

€ 882.500 t/m € 3.530.000

Grote werkgever

> € 3.530.000

Ben je een startende werkgever? Dan word je de eerste 2 jaar aangemerkt als kleine werkgever.

Elk jaar krijg je de Whk-beschikking (Werkhervattingskas). Daarop staat aangegeven in welke klasse je bent ingedeeld: kleine, middelgrote of grote werkgever. Voor de Aof-premie wordt dezelfde indeling gebruikt.

Aof-premie 2024

Het lage tarief van de Aof-premie is in 2024 iets omhoog gegaan. De voorlopige tarieven zijn als volgt:

Indeling

Aof-premie 2024

Kleine werkgever

6,18%

Middelgrote of grote werkgever

7,49%

Aof-premie 2023

Indeling

Aof-premie 2023

Kleine werkgever

5,82%

Middelgrote of grote werkgever

7,11%

In 2023 is het gemiddelde premieloon vastgesteld op 36.200 euro. Daarmee is de indeling van werkgeversgrootte als volgt:

2023

Premieplichtige loonsom (t-2)

Kleine werkgever

< € 905.000

Middelgrote werkgever

€ 905.000 t/m € 3.620.000

Grote werkgever

> € 3.620.000

Aof-premie berekenen

De tarieven van de Aof-premie staan net als de overige premies voor werknemers­verzekeringen beschreven in het Handboek Loonheffingen.

Aangezien de berekening afhangt van verschillende factoren en erg complex is, kun je dit het beste uitbesteden. De meeste software voor salarisadministratie berekenen automatisch welke Aof-premie je moet afdragen. Maar ook een loonadministratiekantoor kan je daarbij helpen.

Personeel verzekeren ja of nee

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

Vragen over premies MKB

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Welke premies zijn er?

  Er zijn een aantal loonheffingen waar je rekening mee moet houden. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

 • Hoe bereken je de loonheffingen?

  De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijv. auto van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijv. het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).

 • Wie betaalt de premies?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting en premies van je personeel aan de Belastingdienst. De premies gaan deels af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor een deel van de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op loonbelasting?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen (LKV) voor ondernemers met personeel.

 • Wat zijn de kosten van personeel?

  Goed personeel is heel kostbaar. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Meest gelezen

10 vragen over de werkkostenregeling

Wat is de werkkostenregeling? Hoe groot is de vrije ruimte? Waar moet ik op letten? Tien vragen en antwoorden over de werkkostenregeling (WKR) in 2024, een belangrijke fiscale regeling voor ondernemers met personeel.

Telefoon van de zaak voor werknemers, hoe zit dat?

Een telefoon van de zaak is voor sommige werknemers gewoon noodzaak. Gelukkig heeft de Belastingdienst dit ook ingezien. Dankzij de werkkostenregeling zijn de fiscale regels voor het gebruik van mobiele telefoons eenvoudiger geworden. Dit zijn de regels voor werkgevers in 2023 en 2024.

5 vragen van werkgevers over de leaseauto

Een auto van de zaak is voor sommige werknemers noodzakelijk, maar het kan ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn. Lees het antwoord op vijf vragen van werkgevers over de leaseauto.

Whitepapers en online tests