Checklist nieuwe werknemer

- bijgewerkt op 10 augustus 2015
Checklist nieuwe werknemer

De sollicitatieprocedure zit erop. Binnenkort is de eerste werkdag van je nieuwe werknemer. Wat moet je allemaal regelen voor die dag aanbreekt? Met deze checklist zie je niets over het hoofd.

Checklist nieuwe werknemer

1. Controleer de identiteit van je werknemer

Werkgevers moeten vóór de eerste werkdag de identiteit van een werknemer controleren. Het mag ook op de eerste werkdag als je op die dag de arbeidsovereenkomst met de werknemer sluit.

Let op!
Je bent verplicht een kopie te maken van het identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) en die te bewaren in de loonadministratie.

2. Meld je aan als werkgever

Neem je voor het eerst een werknemer in dienst? Dan ben je verplicht om je bij je belastingkantoor aan te melden als werkgever. De Belastingdienst verstrekt dan een loonheffingennummer. Dat heb je op een later moment nodig om de aangifte loonheffingen te doen.

3. Leg een loonadministratie aan

De loonadministratie brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Je hebt de keuze tussen zelf doen of uitbesteden. In het eerste geval werk je meestal met een salarissoftwarepakket of online applicatie en in het tweede geval besteed je het uit aan een administratiekantoor.

4. Doe een integriteitscheck

In sommige gevallen kan het wenselijk of zelfs verplicht zijn om een werknemer te (laten) screenen. Je kunt dan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Verder kun je nagaan of diploma’s daadwerkelijk zijn behaald. Dat doe je door de sollicitant te vragen om een digitaal uittreksel uit het diplomaregister.

5. Sluit het arbeidscontract af

Alle werkafspraken zet je in de arbeidsovereenkomst. Daarin leg je zaken vast als het salaris, de toepasbaarheid van een cao en de werk- en rusttijden. Het is aan te bevelen om het contract eerst voor te leggen aan een advocaat of jurist.

Als bij een ontslag of conflict blijkt dat er gebreken in staan, kan dit leiden tot problemen. Een verkeerd afgesproken proeftijd is bijvoorbeeld ongeldig, waardoor je de werknemer niet kunt ontslaan tijdens de proeftijd.

6. Stuur de werknemer relevante informatie toe

Je moet de werknemer binnen een maand na indiensttreding informeren over de volgende zaken:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats(en) van arbeid
 • de functie van de werknemer of de aard van het werk
 • arbeidsduur per dag of per week
 • de hoogte van het salaris en de uitbetalingstermijnen
 • tijdstip van indiensttreding
 • duur van het contract (als dat voor bepaalde tijd is)
 • (eventueel) lengte van de proeftijd
 • vakantieaanspraak
 • opzegtermijn
 • (eventueel) (aanvullend) pensioen
 • (eventueel) concurrentiebeding of relatiebeding
 • toepasbaarheid van de cao

Deze gegevens mag je ook opnemen in de arbeidsovereenkomst. Is er een regeling voor arbeidsongeschiktheid en/of pensioen? Vergeet dan niet om nieuwe werknemers tijdig bij de pensioenuitvoerder (pensioenfonds en/of verzekeraar) aan te melden.

7. Zorg voor een veilige en gezonde werkplek

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dat geldt niet alleen voor reguliere werknemers, maar ook voor zzp’ers en uitzendkrachten.

Je moet letten op zaken als:

 • werkplek en apparatuur
 • lichamelijke en psychische belasting
 • stoffen, straling en besmetting

Je bent daarbij verplicht om te zorgen voor deskundige ondersteuning op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Je kunt deze deskundigheid inhuren via een arbodienst of zelf regelen.

8. Wijs een preventiemedewerker aan

Een preventiemedewerker is op hoogte van de risico's in je onderneming en geeft hierover voorlichting. Je bent verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze moet voldoende kennis en ervaring hebben om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren.

Als je onderneming 25 werknemers of minder heeft, mag je als werkgever zelf ook preventiemedewerker zijn.

9. Stel een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op

Iedere onderneming met personeel moet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben. Hierin leg je de risico’s voor je personeel vast en de maatregelen die je daartegen neemt. Het soort RI&E hangt af van de grootte van je onderneming:

Maximaal 40 uur per week personeel (in totaal) Doe de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een RI&E-instrument dat is toegespitst op kleinere werkgevers.
Maximaal 25 werknemers Maak gebruik van een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging. Als je dat niet doet, stel je de RI&E op met je preventiemedewerker. De RI&E laat je vervolgens toetsen door een gecertificeerd arbodeskundige.
Meer dan 25 werknemers Stel de RI&E op met je preventiemedewerker. De RI&E laat je vervolgens toetsen door een gecertificeerd arbodeskundige.

10. Benoem bedrijfshulpverleners

Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV'ers). Dit zijn werknemers die zijn opgeleid om in gevaarlijke situaties zoals brand hulp te verlenen. Als werkgever mag je ook als BHV'er optreden, maar daarbij moet je wel zorgen voor vervanging als je afwezig bent.

Tip

Wil je weten wat allemaal komt kijken bij personeel? Doe dan de checklist Ben jij klaar voor (meer) personeel? 

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

- bijgewerkt op 10 augustus 2015

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.