Alle vormen van verlof op een rij

- bijgewerkt op 10 augustus 2016
Vormen van verlof op een rij

Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Daarbij ben je als werkgever in sommige gevallen verplicht het loon van je werknemer door te betalen. We hebben op een rij gezet wanneer dat zo is.

Vormen van verlof op een rij

Het recht van werknemers op de meeste vormen van verlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg. In andere gevallen gaat het om verlof dat is geregeld in een cao. Dit heet ook wel bijzonder verlof. In dit artikel komen beide vormen aan bod.

Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg maakt het voor werknemers makkelijker om werk en privé met elkaar te combineren, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap. Als werkgever ben je verplicht om hieraan mee te werken. Afhankelijk van het soort verlof moet je het loon doorbetalen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Duur van het verlof Minstens 16 weken; langer bij een meerling of couveuseverlof
Loon doorbetalen? Ja

Een zwangere werkneemster heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van de bevalling. Vervolgens is er vanaf de dag na de bevalling recht op een bevallingsverlof van minstens 10 weken.

Een deel van het bevallingsverlof mag flexibel worden opgenomen. De werkneemster mag het verlof dat overblijft vanaf zes weken na de datum van de bevalling spreiden over een periode van maximaal 30 weken. Zij moet het verzoek hiervoor uiterlijk 3 weken na die datum indienen bij de werkgever.

In sommige gevallen duurt het verlof langer. Zo krijgt een werkneemster die een meerling verwacht 4 weken langer zwangerschapsverlof. Het zwangerschapsverlof voor meerlingen begint 10 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Bij een langdurige ziekenhuisopname van het kind heeft de moeder recht op extra couveuseverlof. Bijvoorbeeld bij extreme vroeggeboorte. Het bevallingsverlof kan dan maximaal 10 weken langer duren. In die periode heeft de moeder de gelegenheid om het kind thuis te verzorgen nadat het uit het ziekenhuis komt.

Het salaris van de werkneemster moet je volledig doorbetalen. Van het UWV ontvang je daarvoor een uitkering van 100 procent van het maximumdagloon. Als het loon hoger ligt dan dit bedrag, dan betaal je als werkgever het resterende deel. De zwangerschap van de werkneemster heeft dus geen invloed op haar inkomen.

Let op

Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, dan kan de partner het overblijvende verlof overnemen. Het gaat dan om het verlof voor de periode tot 10 weken na de datum van de bevalling. Het maakt dan niet uit of de moeder recht had op bevallingsverlof. Daarnaast bestaat dit recht als de moeder een zelfstandig ondernemer was.

Kraamverlof en ouderschapsverlof bij geboorte

Duur van het verlof 2 dagen kraamverlof en 3 dagen ouderschapsverlof
Loon doorbetalen? Ja, maar alleen bij het kraamverlof

Kersverse vaders kunnen ook verlof krijgen. Zij hebben in de eerste plaats recht op een kraamverlof van twee dagen (ook wel vaderschapsverlof genoemd). Hierover moet je het loon doorbetalen. In aansluiting hierop kunnen zij aanspraak maken op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een voorschot op het recht op ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof

Duur van het verlof 26 keer de wekelijkse arbeidsduur
Loon doorbetalen? Nee

Ouderschapsverlof geeft werknemers met kinderen het recht om tijdelijk minder te werken. Daardoor kunnen zij extra aandacht besteden aan de zorg voor hun kinderen. Het verlof hoef je niet door te betalen, tenzij je daarover andere afspraken maakt met je werknemers.

Als een werknemer bij je in dienst treedt, dan kan hij verzoeken om (het resterende deel van) het ouderschapsverlof op te nemen. Zijn vorige werkgever moet dan aan de werknemer, als die daarom vraagt, een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.

Partnerverlof

Duur van het verlof 3 dagen
Loon doorbetalen? Nee

Partnerverlof is een bijzondere vorm van ouderschapsverlof. Dit is een onbetaald verlof van drie dagen dat partners direct na het kraamverlof kunnen opnemen. Het partnerverlof gaat af van het tegoed aan ouderschapsverlof. Als werkgever mag je een aanvraag voor partnerverlof niet weigeren.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Duur van het verlof Maximaal 4 weken
Loon doorbetalen? Nee

Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. Daardoor kunnen de adoptieouders en het adoptiekind aan elkaar wennen. Bij het opnemen van een pleegkind in een gezin bestaat daarnaast recht op pleegzorgverlof. Deze vormen van verlof gelden voor beide ouders.

Bij adoptieverlof of pleegzorgverlof hoef je het salaris niet door te betalen. De adoptieouders of pleegouders genieten wel een adoptie-uitkering of pleegzorguitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 100 procent van het maximumdagloon. Bij een loon dat hoger is dan dit bedrag, gaat de werknemer dus in inkomen achteruit.

Kortdurend zorgverlof

Duur van het verlof Per jaar maximaal 2 keer de wekelijkse arbeidsduur
Loon doorbetalen? Ja (70 procent van het loon)

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die enkele dagen noodzakelijke zorg moeten bieden aan hun (pleeg)kinderen, partner of ouders. Daarbij moet je ten minste 70 procent van het loon doorbetalen. Als dat minder is dan het minimumloon, ben je verplicht het minimumloon door te betalen.

Langdurend zorgverlof

Duur van het verlof Per jaar maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur
Loon doorbetalen? Nee

Langdurend zorgverlof is interessant voor werknemers die een langere tijd voor een zieke naaste moeten zorgen. Daarbij moet het wel gaan om een levensbedreigende ziekte. Hoewel je het verlof niet hoeft door te betalen, moet je wel rekening houden met de opbouw van vakantiedagen.

Calamiteitenverlof

Duur van het verlof Zoveel tijd als nodig voor het oplossen van de eerste problemen
Loon doorbetalen? Ja

In een aantal gevallen hebben werknemers recht op calamiteitenverlof. Dat is onder meer het geval bij onvoorziene omstandigheden die vragen om een onmiddellijke onderbreking van het werk. Denk aan een leiding die in huis springt. Ook kan het gaan om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, waarvan in de wet enkele voorbeelden staan.

Bijzonder verlof (buiten de Wet arbeid en zorg)

Duur van het verlof Afhankelijk van regeling met werknemers
Loon doorbetalen? Afhankelijk van regeling met werknemers

Bijzonder of buitengewoon verlof is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst. Het gaat dan om zaken waarover niets staat in de wet. Bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing.

- bijgewerkt op 10 augustus 2016

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.