Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Vakantiedagen bovenwettelijk
Vakantiedagen bovenwettelijk

8 vragen over bovenwettelijke vakantiedagen

Waarschijnlijk zul je werknemers meer vakantiedagen bieden dan het wettelijke minimum. Voor deze bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels dan voor wettelijke vakantiedagen. Lees het antwoord op acht veelgestelde vragen.

1. Bovenwettelijke vakantiedagen, wat zijn dat?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijke minimum komen.

Afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen kunnen staan in een arbeids­overeenkomst of een eventuele verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao).

  • Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft. Het gaat om vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Als iemand fulltime werkt krijgt hij jaarlijks dus vier fulltime weken vakantie.

    Bovenwettelijke vakantiedagen komen daar eventueel bovenop. Dit is afhankelijk van de afspraken die je maakt met je werknemer. Je bent niet verplicht bovenwettelijke vakantiedagen te geven, behalve als dit in je cao staat

2. Vakantiedagen intrekken?

Je mag bovenwettelijke vakantiedagen niet intrekken. Je werknemer heeft recht op het aantal dagen dat is vastgesteld in zijn contract of in de cao.

Je mag een werknemer ook niet verplichten of onder druk zetten om wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen, behalve als dit in zijn contract of in de cao voor jouw bedrijf staat.

Kom je financieel in de knel door de gevolgen van het coronavirus? Lees meer over werktijdverkorting en het noodfonds NOW.

3. Hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen heeft mijn werknemer?

Een werknemer heeft wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij dus recht op 160 uur vakantie, wat neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar.

Alle extra vakantiedagen bovenop het wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen. In overleg met je personeel bepaal je zelf hoeveel je er aanbiedt.

Het kan zijn dat een cao voorschrijft dat je een bepaald aantal bovenwettelijke vakantiedagen moet aanbieden. Bij een minimum-cao moet je minstens dit aantal bieden en bij een standaard-cao mag je hier niet van afwijken.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

4. Hoelang zijn bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Na deze verjaringstermijn vervallen de vakantiedagen. Zo kan een werknemer de bovenwettelijke vakantiedagen die hij in 2020 heeft opgebouwd tot en met 2025 opnemen.

Wettelijke vakantiedagen kunnen je werknemers veel minder lang meenemen. Deze vakantiedagen vervallen namelijk al een halfjaar na het kalenderjaar waarin een werknemer ze heeft opgebouwd.

5. Hoe zit het met de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte?

In de wet is geen recht geregeld op de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte. Het is wel mogelijk om hier afspraken over te maken in een arbeids­overeenkomst of cao.

De opbouw van wettelijke vakantiedagen bij ziekte is wel wettelijk geregeld. Een zieke werknemer blijft dus sowieso wettelijke vakantiedagen opbouwen.

6. Kan ik ziektedagen aanmerken als bovenwettelijke vakantiedagen?

Ziektedagen kun je soms aanmerken als bovenwettelijke vakantiedagen. Je kunt hier op twee momenten afspraken over maken:

  • Bij het sluiten van de arbeids­overeenkomst

    Bij het sluiten van de arbeids­overeenkomst maak je een schriftelijke afspraak over het inruilen van bovenwettelijke vakantiedagen voor ziektedagen. Zo’n afspraak kan in een arbeids­overeenkomst of cao staan.
  • Bij ziekte­verzuim

    Bij ziekte­verzuim kun je een zieke werknemer toestemming vragen om bovenwettelijke vakantiedagen in te ruilen voor ziektedagen. Je werknemer hoeft hier niet in mee te gaan.

7. Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen, kan dat?

Het is mogelijk om de bovenwettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, uit te betalen aan een werknemer. Je mag een werknemer hier echter niet toe verplichten. Andersom kan een werknemer jou hier niet toe verplichten.

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, mag je niet uitbetalen. Een uitzondering op deze regel is dat dit aan het einde van het dienstverband wel is toegestaan.

Je kunt dan alle niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen, zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

8. Wat staat in de horeca-cao over bovenwettelijke vakantiedagen?

Ben je een horecaondernemer met personeel? Dan heb je te maken met de horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens deze cao heeft een werknemer recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Check de cao voor de berekenwijze van bovenwettelijke vakantiedagen.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests