Vakantiedagen
Vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli

Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen binnen zes maanden na het jaar waarin de uren zijn opgebouwd. Vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd en niet zijn opgenomen, vervallen dus per 1 juli 2016.

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit is zo sinds 2012. Toen is de vakantiewet gewijzigd en daarmee ook de vervaltermijn van vakantiedagen. Voorwaarde is wel dat je personeel redelijkerwijs in staat is geweest om deze vakantiedagen op te nemen. Is dit niet het geval? Dan geldt de wettelijke termijn van zes maanden niet en zijn ze net als de bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar geldig. De vakantiedagen kunnen in dit geval worden meegenomen naar het volgende jaar.

Zieke werknemers en vakantiedagen opnemen

Zijn er zieke werknemers binnen het bedrijf die niet in staat waren om de wettelijke vakantiedagen op te nemen? Dan geldt ook hier dat de vakantiedagen vijf jaar geldig zijn.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen aan de hand van het aantal gewerkte uren. Bied jij je personeel meer verlofdagen dan wettelijk is vastgesteld? Dan zijn dit de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen staan in een personeels­contract of eventuele cao.

Afwijken van vervaltermijn

In veel cao’s is een ruimere vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen afgesproken. Dit kun je als werkgever ook in een arbeidscontract opnemen. Let op: Heeft jouw bedrijf een ondernemingsraad of personeels­vertegenwoordiging? Dan is voor het invoeren, wijzigen of schrappen van het vakantiedagenbeleid wel hun instemming nodig.

Tip

Lees ook het artikel ‘Dit zijn de regels rondom vakantiedagen’.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests