Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Aansprakelijkheid verzekering bouw CAR
Aansprakelijkheid verzekering bouw CAR

Aansprakelijkheid en schade in de bouw beperken

1753 Aansprakelijkheid is in de bouw een belangrijk thema. Er worden regelmatig fouten gemaakt, waardoor flinke schade kan ontstaan. Wie gaat dat betalen? Een aansprakelijkheids­verzekering is niet altijd genoeg. Zo zit het.

Het gaat nog steeds goed in de bouw. Klussen genoeg, ondanks het coronavirus. Er is wel kans op vertraging van bouwprojecten en een personeels­tekort. Daardoor worden er steeds vaker onervaren werknemers ingezet op de bouwplaats.

Het gevolg? Meer fouten, meer ongelukken, meer schade. Hoe zorg je ervoor dat jij niet met de gebakken peren zit? Regel je aansprakelijkheid.

Vormen van aansprakelijkheid in de bouw

Een aansprakelijkheids­verzekering is geen overbodige luxe in de bouw. De kans is vrij groot dat je als ondernemer in de bouw een keer een schadeclaim krijgt. Bijvoorbeeld als een werknemer een fout maakt of een ongeval krijgt en schade veroorzaakt aan andermans eigendommen.

aansprakelijkheidsverzekering voor bouwbedrijven

Schadeclaim

Zo'n schadeclaim kan je duur komen te staan. Met name voor kleine bouwbedrijven is het lastig om flinke schade zelf te vergoeden. Het kan zelfs tot een faillissement leiden. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Bescherm je bouwbedrijf dus goed.

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijk­heid waar je per situatie een andere verzekering voor nodig hebt. De aansprakelijkheids­verzekeringen op een rij:

1. Aansprakelijkheids­verzekering (AVB)

Met een goede aansprakelijkheids­verzekering dek je de schade aan personen (bouw­personeel, klanten, gebruikers) en aan zaken (gebouwen en andere eigendommen van bijvoorbeeld je klant). Je bent ook verzekerd voor de schade die jouw onderaannemers veroorzaken.

Schade dekken aan uitgevoerd werk

Veel kleinere aannemers en klusbedrijven beschikken alleen over een aansprakelijkheids­verzekering, maar die biedt geen dekking voor schade aan het eigen uitgevoerde werk.

Als jij bijvoorbeeld alleen een dakkapel plaatst, ben je niet verzekerd voor schade aan die dakkapel. Als je door een fout de afgesproken werkzaamheden moet herstellen of opnieuw moet uitvoeren, moet je dat uit eigen zak betalen.

Marco van Dijck, schade-expert: ‘Veel kleinere klusbedrijven beschikken vaak alleen over een aansprakelijkheids­verzekering. Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan het eigen uitgevoerde werk. Zorg dat je de juiste verzekeringen voor je bouwbedrijf afsluit. Een CAR- en montage­verzekering dekt deze schade wel'.

2. CAR- en montage­verzekering

Een Construction All Risk (CAR)- en Montage­verzekering is er voor schade aan het eigen uitgevoerde werk. Dus als jij of een van je werknemers schade veroorzaakt binnen de afgesproken werkzaamheden of aan zelf geleverde materialen, ben je verzekerd voor het herstel daarvan.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

Als onderaannemer kun je in veel gevallen het beste zelf een CAR-verzekering afsluiten. Vaak staat er in het bouwbestek of in een onderling contract dat de schade die een onderaannemer veroorzaakt voor zijn eigen rekening komt.

Dekking aan schade aan bestaande eigendommen van opdrachtgevers

Een CAR-verzekering is ook nuttig als jij werk uitbesteedt aan een zzp’er. Een CAR-verzekering biedt namelijk ook dekking voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever die tijdens de bouw is ontstaan.

Het doet er dan niet toe of de zzp’er aansprakelijk was voor de schade of niet. Ook schade aan het werk dat werd uitgevoerd door de zpp'er is dan meeverzekerd.

Varianten CAR-verzekering

Er zijn twee varianten van de CAR-verzekering:

 1. doorlopend en
 2. aflopend.

Met een doorlopende CAR-verzekering dek je automatisch al jouw bouwprojecten, totdat je de verzekering stopzet.

Een aflopende of tijdelijke CAR-verzekering sluit je per project af. Meestal is het per saldo goedkoper om een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten dan iedere keer een aflopende CAR-verzekering te nemen.

Een CAR-verzekering valt bij verzekeraars vaak niet onder het thema aansprakelijkheid maar onder bedrijfscontinuïteit. Het verschil met een aansprakelijkheids­verzekering is dat je bij een CAR-verzekering niet aansprakelijk hoeft te zijn om een vergoeding te krijgen voor de schade.

3. Beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is er voor bouwbedrijven en zzp'ers die regelmatig advies geven. Deze verzekering dekt vaak onder andere:

 • Vermogensschade (financieel nadeel) en het voorkomen of verminderen van schade.
 • Kosten van verweer en rechtsbijstand.
 • Schade die is veroorzaakt door werknemers, stagiaires, uitzendkrachten, vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders van jouw bouwbedrijf.

Een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering is niet voor elke bouwondernemer interessant. Laat je goed adviseren door een onafhankelijke adviseur en breng je beroeps­aansprakelijk­heids-risico's in kaart. 

Schade beperken in de bouw, 5 tips

Fouten en ongelukken kun je niet volledig uitbannen. Maar je kunt wel de belangrijkste risico's in de bouw herkennen en schade beperken.

Montage verzekering bouwondernemer

Vijf tips:

 1. Zorg ervoor dat je jouw personeel altijd veilig laat werken volgens de regels die in de Arbowet zijn vastgelegd. Als je die regels volgt kun je structureel de veiligheid van jou en je mensen verbeteren en ongelukken voorkomen.
 2. Als je zzp'ers of bedrijven inhuurt moet je ervoor zorgen dat ook zij veilig kunnen werken op de bouwplaats. Dat is een belangrijk onderdeel van goed opdrachtgeverschap.
 3. Ga niet zomaar in zee met de eerste de beste zzp’er of aannemer. Vraag om referenties en achterhaal zijn reputatie. Zorg ervoor dat je weet met wie je werkt.
 4. Leg alles vast in een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst van onderaanneming. Op die manier zorg je ervoor dat afspraken die je met je opdrachtgever hebt gemaakt van toepassing zijn op de onderaannemer.
 5. Zorg dat je onderaannemers goed inwerkt. Maak hen wegwijs op de bouwplaats en neem de voorschriften voor veilig werken goed door.

Wil je meer handige tips om je risico's te beperken in de bouw?

beroepsaansprakelijkheid regelen

Regel je bedrijfs­aansprakelijk­heid

Hoe zorgvuldig je ook werkt, werknemers kunnen een ongeval krijgen of maken fouten. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

Vragen over aansprakelijkheid in de bouw

 • Welke soorten bedrijfs­aansprakelijk­heid zijn er?Er zijn 4 vormen van bedrijfs­aansprakelijk­heid: Algemene bedrijfs­aansprakelijk­heid, werkgevers­aansprakelijkheid, product­aansprakelijkheid en milieu­aansprakelijkheid. Naast letselschade en schade aan spullen van een ander kun je als bouwondernemer ook aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade. Dan spreek je van beroeps­aansprakelijk­heid. Lees meer over de verschillen tussen bedrijfs- en beroeps­aansprakelijk­heid
 • Hoe verzeker je juridische hulp bij zakelijke conflicten?In sommige gevallen heb je als bouwondernemer ook juridische hulp nodig. Bijvoorbeeld bij conflicten met je bouw­personeel over arbeidsvoorwaarden. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten. Wil je meer weten over de verschillende vormen van aansprakelijkheid voor een eenmanszaak? Lees het artikel Wanneer is je MKB-bedrijf aansprakelijk?
 • Is een aansprakelijkheids­verzekering verplicht voor bouwondernemers?Een aansprakelijkheids­verzekering is niet officieel verplicht. Het kan wel zijn dat een beroepsorganisatie of opdrachtgever het kan verplichten om een aansprakelijkheids­verzekering te hebben. Zo eist de overheid (denk aan aanbestedingen) en bemiddelingsbureaus vaak dat je een aansprakelijkheids­verzekering hebt.
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s rondom aansprakelijkheid?De belangrijkste 2 risico's rondom aansprakelijkheid zijn: constructiefouten en arbeidsongevallen. Een constructiefout in een gebouw kan grote gevolgen hebben voor bouwondernemers, er kan bijvoorbeeld waterschade ontstaan. Je bent dan niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar in veel gevallen ook voor de fouten van jouw personeel. Als je werknemer ernstig letsel oploopt tijdens werktijd dan kun jij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Zorg voor een veilige werkplek en probeer ongelukken te voorkomen.

Meest gelezen

Loontabellen in de bouw, zo werkt het

103925 In de bouw wordt gewerkt met loontabellen en garantielonen. Je hebt loontabellen voor bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. Hoe werkt het precies?

Cao in de bouw, hoe zit dat?

24903 Heb je een bouwonderneming? Dan kan het zijn dat jouw bedrijf onder de regeling van een verplichte collectieve arbeids­overeenkomst (cao) valt.

Whitepapers en online tests