Thuis werken delen dossier digitaal
Thuis werken delen dossier digitaal

1,5 meter afstand op kantoor, tips en voorbeelden

Werken en ondernemen in de 1,5-meter-economie vergt de nodige flexibiliteit. Hoe maak je werkplekken op kantoor coronaproof? Welke gedragsregels gelden er voor personeel? En hoe laat je zien dat je een goede werkgever bent? Tips en voorbeelden uit de zakelijke dienstverlening.

Informatie specifiek voor:

De komende maanden of zelfs jaren zullen er nog beperkingen gelden vanwege het coronavirus. De overheid wil daarom dat werkgevers in alle sectoren nadenken over de 1,5-meter-economie.

De vereiste afstand van 1,5 meter levert de nodige uitdagingen op voor ondernemers met personeel in de zakelijke dienstverlening. Hoe ga je klanten bedienen op afstand? Hoe zorg je dat werknemers veilig en hygiënisch te werk gaan?

1,5 meter op kantoor

Hoe maak je werken op kantoor mogelijk in de 1,5-meter-economie? Denk in ieder geval na over de volgende 4 onderdelen:

  1. Werkplekken aanpassen
  2. Bezetting op kantoor reguleren
  3. Gedragsregels opstellen
  4. Werkafspraken maken

1. Werplekken aanpassen

Wat kun je doen om de werkplekken op kantoor coronaproof te maken? Zorg er in alle gevallen voor dat de minimale afstand van 1,5 meter toegepast wordt in de nieuwe kantoorindeling. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van:

  • Stickers op de werkvloer
  • Posters met instructies op de wanden
  • Schotten, spatschermen, panelen en extra wanden
  • Bordjes, lampjes of stoplichten bij de entree, wc en koffieautomaat
Voorbeeld van Interior Works
Stickers op de vloer zorgen voor duidelijkheid over 1,5 meter afstand. (Bron: Interior Works)

Denk ook goed na over de looplijnen en routes binnen je bedrijf. Kies voor eenrichtingsverkeer en geef de looppaden duidelijk aan. Ga na waar mogelijke opstoppingen kunnen ontstaan en bedenk slimme oplossingen.

Je kunt laten testen of jouw kantoor volledig voldoet aan de nieuwe eisen. Als dat zo is, kun je zelfs een certificaat van het CFP krijgen dat bewijst dat je kantoor 1,5-meter-proof is.

Let op: Ook voor thuiswerkers moet er een werkplek zijn die voldoet aan de eisen van de Arbowet.

Zakelijke dienstverlener schadeclaim

Zakelijke dienstverlener

Een beroepsfout kan je een fikse schadeclaim opleveren. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

2. Bezetting op kantoor reguleren

Een belangrijke maatregel om de verspreiding van corona tegen te gaan, is het reguleren van de bezetting op kantoor. In veel bedrijven wordt ervoor gekozen een deel van de werknemers thuis te laten werken.

Doordat er minder personen op kantoor aanwezig zijn, is het ook eenvoudiger de 1,5-meter-regel toe te passen en werkplekken daarop aan te passen. Maak een werkrooster en laat groepen afwisselend toe op kantoor.

3. Gedragsregels opstellen

In verschillende sectoren wordt hard gewerkt aan een protocol voor het werken op 1,5 meter. Het is handig om ook zelf een protocol te maken voor je eigen bedrijf. Je beschrijft hierin wat de nieuwe werkwijze op kantoor inhoudt.

Protocol 1,5 meter op kantoor

Net als in een gedragscode beschrijf je concreet wat je verwacht van je personeel. Wees duidelijk, maar positief. Vertrouw je werknemers en geef complimenten over hun aanpassingsvermogen.

Stel iemand aan om de nieuwe regels te handhaven binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld je preventiemedewerker.

Probeer het protocol samen te vatten in 5 tot 10 belangrijke regels voor jouw bedrijf. Hang deze regels vervolgens op verschillende plakken in je kantoor, zichtbaar voor al je werknemers.

4. Werkafspraken maken

Tijdens de coronacrisis kun je laten zien wat voor werkgever jij bent. Je kunt je juist nu onderscheiden als een goede werkgever. Hoe? Door goed voor je personeel te zorgen, ze gericht te informeren en mee te laten denken over de juiste maatregelen tegen corona. 

Maak ook duidelijke werkafspraken, zodat de onderlinge verwachtingen helder zijn. Zorg voor een vaste structuur van werkoverleg.

Probeer zoveel mogelijk het ritme vast te houden van voor de coronacrisis. Voeg extra contactmomenten toe waar nodig. Zorg wel voor een efficiënte manier van vergaderen en beeldbellen, zodat je werknemers productief kunnen blijven.

Personeel motiveren bloemetjes

Goed werkgeverschap tijdens coronacrisis

Wees ook attent en geef je werknemers op afstand de juiste aandacht. Heb daarbij ook oog voor de mentale en fysieke gezondheid van je thuiswerkers.

Bij Pink Elephant pakten ze dat aan het begin van de coronacrisis direct goed op. 'Vanaf dat moment zijn er tal van acties ondernomen om medewerkers deze moeilijke periode door te helpen', schrijft Thijs Lamers, marketeer van Pink Elephant, in een brief aan Ondernemen Met Personeel.

'Mijn werkgever doet dit op zo’n mooie en lieve manier dat ik het niet kan laten om de publiciteit te zoeken met dit verhaal. Dit doe ik omdat ik zeker weet dat het als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor andere werkgevers.' Download de volledige brief van Thijs.

Lees meer over goed werkgeverschap in de zakelijke dienstverlening.

personeel

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Meest gelezen

Prestatiebeloning, hoe werkt dat?

Met een prestatiebeloning kun je als ondernemer je werknemers belonen als zij een bepaalde prestatie leveren. Op die manier stimuleer je werknemers individueel of in teamverband doelen te halen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Cao's in de zakelijke dienstverlening

Wat staat er in een cao? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke cao’s zijn verplicht in de zakelijke dienstverlening? Een overzicht, van architecten-cao tot schoonmaak-cao.

Personeels­kosten in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening leggen personeels­kosten veel gewicht in de schaal. Als ondernemer in deze branche besteed je hier dan ook de nodige aandacht aan. Enkele aandachtspunten en tips voor zakelijke dienstverleners.

Whitepapers en online tests