Subsidieregeling praktijkleren
Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren in 7 vragen

Begeleid je leerlingen, deelnemers of studenten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. Zeven vragen over deze regeling die populair is in het MKB.

1. Wat is de Subsidieregeling praktijkleren?

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor werkgevers. Zij komen hiervoor in aanmerking als zij een leerling, deelnemer of student begeleiden. Daarnaast kunnen zij die ontvangen bij de begeleiding van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De overheid wil werkgevers hiermee stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

2. Wat zijn praktijk- en werkleerplaatsen?

Bij een praktijkleerplaats geef je onderricht in de praktijk van een beroep. Dat doe je voor een leerling, deelnemer of student, waarbij je gebruikmaakt van een praktijkleerovereenkomst. Een voorbeeld is een deelnemer van een koksopleiding in het mbo die meerdere dagen per week praktijkervaring opdoet in een restaurant. Bij een werkleerplaats kun je denken aan wetenschappelijk personeel, zoals een promovendus in dienst bij een werkgever.

3. Wie vraagt deze subsidie vooral aan?

De Subsidieregeling praktijkleren is vooral in trek bij MKB-bedrijven. Daarbij ging het in 2014 vooral om kleine bedrijven met maximaal 25 werknemers. Zij vormden 63 procent van de aanvragende leerbedrijven. Daarnaast behoorde 30 procent van de aanvragers tot de middelgrote bedrijven met 25 tot 250 medewerkers. De resterende 7 procent viel in de categorie van grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers in dienst.

4. Hoe kun je deze subsidie aanvragen?

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij bieden de mogelijkheid om de subsidie elektronisch aan te vragen. Dit doe je altijd over de begeleiding die je hebt gedaan in het afgelopen schooljaar en kan alleen binnen een beperkte periode. Zo kun je in 2015 voor het studiejaar 2014-2015 een aanvraag indienen. Dat is mogelijk van 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015.

5. Wanneer kom je in aanmerking?

De voorwaarden voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per doelgroep. Op de website van RVO.nl lees je wanneer je in aanmerking komt. Als je een deelnemer uit het mbo begeleidt, dan moet hij bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Bij deze leerweg werkt de deelnemer drie of vier dagen per week in een bedrijf. Ook moet je onder meer een erkenning hebben als leerbedrijf, afspraken vastleggen in een praktijkleerovereenkomst en beschikken over een complete administratie.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

6. Hoeveel geld is beschikbaar?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor de regeling jaarlijks 205 miljoen euro beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag voor een leerbedrijf bedraagt 2700 euro. Dit bedrag kan worden verlaagd als een groot aantal bedrijven subsidie aanvraagt. Daarnaast weegt ook mee hoeveel weken je begeleiding hebt gegeven. De regeling loopt door tot 2019.

7. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

RVO.nl geeft voorlichting over de Subsidieregeling praktijkleren. Als je daarnaast meer wilt weten over de erkenning als leerbedrijf, dan kun je terecht bij een van de zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dat is bijvoorbeeld SBB. Via Stagemarkt.nl vind je het kenniscentrum dat hoort bij je sector.

Let op

Vanaf 1 augustus 2015 gaan alle kenniscentra over naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Bron: RVO.nl

Meest gelezen

Whitepapers en online tests