Ketenbepaling contracten keten bepaling tijdelijk contract
Ketenbepaling contracten keten bepaling tijdelijk contract

Ketenbepaling in 2024, dit zijn de regels

Tijdelijke contracten zijn ideaal als je een bedrijf hebt waar veel factoren onzeker zijn. Maar ze mogen door de ketenbepaling maar beperkt ingezet worden. Hoeveel contracten mag je sluiten en hoe zit het met uitzendwerk en seizoensarbeid? Dit moet je weten.

Wat is ketenbepaling?

De ketenregeling bepaalt wanneer een medewerker met een tijdelijk contract recht heeft op een vast contract. Heeft je medewerker drie tijdelijke contracten gehad? Dan moet het vierde contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) zijn.

Geef je je medewerker in een periode van drie jaar tijdelijke contracten? Ook dan is de ketenbepaling van kracht en moet je een vast contract aanbieden met ingang van het vierde jaar. Dat geldt zelfs als er tijd tussen de contracten heeft gezeten (maximaal 6 maanden).

Voorbeeld ketenbepaling 2024

 1. Je geeft een nieuwe medewerker per 1 januari een tijdelijk contract van 10 maanden.
 2. In de laatste 2 maanden van dat jaar is er weinig werk, maar per 1 januari van het volgende jaar biedt je weer een tijdelijk contract aan, dit keer van 14 maanden.
 3. In het derde jaar wil je weer een tijdelijk contract aanbieden. Vanwege de ketenbepaling mag deze maximaal 10 maanden duren, want daarna is periode van 3 jaar afgelopen en moet je een vast contract aanbieden met ingang van het vierde jaar.

Wanneer geldt de ketenbepaling niet?

De ketenregeling geldt niet in de volgende situaties:

 • Er zit tussen de 3 contracten een periode van meer dan 6 maanden. De keten is dan verbroken en begint opnieuw.
 • Voor uitzendkrachten met een uitzendbeding.
 • De medewerker is jonger dan 18 en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week.
 • BBL-leertrajecten en stagiairs.
 • Invalkrachten van leraren of onderwijsondersteunend personeel tijdens ziekte.
 • Medewerkers met de AOW-leeftijd. Je mag in die gevallen maximaal 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar, voordat het een vast dienstverband wordt.

Tussenpozen aangepast naar 5 jaar?

De huidige vorm van ketenbepaling is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Die wet moet werknemers zekerheid en bescherming bieden. Maar er is nieuwe wetgeving in de maak, die misbruik van de tussenpozen van 6 maanden moet voorkomen. De nieuwe wachttijd moet 5 jaar worden, ook voor uitzendkrachten.

Ketenbepaling 2024

De veranderingen worden mogelijk in 2024 of 2025 al ingevoerd. Volg de ontwikkelingen via onze gratis nieuwsbrief.

branche risico

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Opvolgend werkgeverschap belangrijk in de ketenbepaling

De ketenregeling is niet alleen van toepassing op dezelfde werkgever. Natuurlijk vervalt de ketenbepaling als een medewerker uit eigen initiatief overstapt naar een nieuwe werkgever. Maar als je een 'opvolgend werkgever' bent, blijft de ketenbepaling wel van toepassing.

Er is in de volgende situaties sprake van opvolgende werkgevers:

 • Een uitzendkracht wordt werknemer van het bedrijf dat hem inleende
 • Een bedrijf gaat failliet, maar maakt een doorstart met dezelfde werknemers
 • Een bedrijf wordt verkocht, samengevoegd of gesplitst
 • Een medewerker gaat voor een ander bedrijfsonderdeel werken op initiatief van de werkgever

Als een medewerker in deze gevallen hetzelfde werk blijft doen, dan blijft de ketenbepaling in stand en moet je verplicht een vast contract aanbieden als aan de voorwaarden is voldaan.

Voorbeeld opvolgend werkgeverschap

Bedrijf Bé Travel neemt door een nieuwe aanbestedingsprocedure de concessie in het openbaar vervoer over van bedrijf Van As. De buschauffeurs gaan in dienst bij de nieuwe werkgever en blijven hetzelfde werk doen. In deze situatie blijft de ketenbepaling in stand.

Opvolgend werkgeverschap kan trouwens worden uitgesloten door bepalingen in een cao. Zo kunnen voorafgaande uitzendcontracten worden uitgesloten of worden opgeteld als één contract, terwijl het er feitelijk meer waren.

Afwijkende ketenbepaling in cao's

In de praktijk is de ketenbepaling in sommige branches en werkomgevingen onwerkbaar. Daarom mag in een cao worden afgeweken van de standaard in de wet. Zo mogen sommige branches maximaal 6 tijdelijke contracten afsluiten of de periode oprekken naar 4 jaar, voordat er sprake is van een vast contract.

Wat staat er in jouw cao? Bekijk een overzicht van cao's per branche.

Ketenbepaling uitzendkracht Ketenbepaling 2023 2024 jaarcontract verlengen

De ketenregeling voor uitzendkrachten is zo'n voorbeeld. Een uitzendkracht mag je langer op basis van een tijdelijk contract laten werken. Dit is bepaald in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zit zo:

 1. In de eerste 52 weken waarin de uitzendkracht werkt, geldt de ketenregeling niet. In deze fase van een jaar mogen er meerdere tijdelijke contracten met een uitzendbeding worden gegeven.
 2. Na 52 weken: de ketenregeling gaat in. In deze fase van 3 jaar mag je uitzendkracht maximaal 6 keer een tijdelijk contract krijgen.
 3. Na 4 jaar met ketenregeling moet je uitzendkracht bij verlenging verplicht een vast contract krijgen.

Is er een tussenpoos van meer dan 6 maanden in het geval van een uitzendkracht? Dan is de keten verbroken en begint de keten opnieuw.

Je bent opvolgend werkgever als je de uitzendkracht die eerder in dienst was van het uitzendbureau, zelf in dienst neemt. De ketenbepaling blijft dan intact. Check de cao voor de precieze afspraken.

Een uitzendbeding houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer de arbeids­overeenkomst op elk gewenst moment kan opzeggen. Je hebt geen aanzegplicht en de ketenbepaling is niet van toepassing.

Ketenbepaling bij payroll en detachering?

Voor werknemers die via payrolling of detachering bij je werken geldt de 'normale' ketenbepaling.

Ketenbepaling seizoensarbeid

Ook kan in sommige cao's de tussenperiode zijn teruggeschroefd naar maximaal 3 maanden. Dit gebeurt vaak bij seizoenswerk, zoals in de horeca en land- en tuinbouw. Om de grote piek aan werk in drukke periodes op te vangen en niet te veel vaste personeels­kosten te hebben, wordt er veel gebruikgemaakt van tijdelijke contracten.

Deze versie van de ketenbepaling is vastgelegd in de betreffende cao's en geldt als er per jaar voor maximaal 9 maanden aan werk is. Het betekent dus ook dat als de pauze tussen twee contracten langer duurt dan 3 maanden, de keten opnieuw begint.

Lees alles wat je moet weten over seizoenswerk

Cao's zonder ketenbepaling

In sommige cao's is de ketenbepaling zelfs helemaal niet van toepassing. Dat is overigens alleen in specifieke functies die door de minister van SZW zijn aangewezen. Voorbeelden hiervan zijn diverse functies in het betaald voetbal, een nationale sportbond, dans, theater of orkest.

Bekijk ook de wetswijzigingen op 1 januari 2024 voor ondernemers met personeel.

Vragen over ketenbepaling en contracten

 • Welke arbeidscontracten zijn er?

  Er zijn verschillende soorten arbeidscontracten, zoals een vast contract (onbepaalde tijd), een tijdelijk contract (bepaalde tijd, zoals een jaarcontract), een uitzendcontract, een detacheringscontract, een modelcontract en een oproepcontract (zoals een nulurencontract).

 • Hoe werkt de ketenbepaling?

  Volgens de ketenbepaling mag je maximaal drie tijdelijke contracten achter elkaar geven aan je werknemer. Het vierde contract is automatisch een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Als er tussen de drie contracten een periode van meer dan 6 maanden zit, dan is de keten verbroken. Er zijn plannen om die tussenperiode van 6 maanden flink uit te breiden, naar 5 jaar.

 • Wat is een flexibel contract?

  Een flexibel arbeidscontract heeft variabele uren. Bekende flexibele contracten zijn het nulurencontract en het min-maxcontract. In beide gevallen kun je de werknemer flexibel inzetten, bijvoorbeeld in drukke periodes of in vakantietijd.

 • Waar kan ik een voorbeeld contract vinden?

  Er zijn online verschillende voorbeelden, modelcontracten, sjablonen en tools te vinden die je kunt gebruiken om je eigen arbeidscontract te maken. Houd wel rekening met de nieuwste wetgeving. Bekijk twee voorbeeldcontracten.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests