Proeftijd werknemer contract regels
Proeftijd werknemer contract regels

Proeftijd afspreken met een werknemer

5661 Het is gebruikelijk om een proeftijd af te spreken met een nieuwe werknemer. Een periode waarin de werknemer zich kan bewijzen. De proeftijd moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de regels.

De proeftijd is bedoeld als een kennismaking voor zowel de werkgever als de werknemer. Beide partijen kunnen tijdens deze periode kijken of er sprake is van een ‘klik’. Als dat niet zo is, kan het arbeidscontract direct worden beëindigd. Daarvoor is geen toestemming van het UWV nodig, er is geen opzegtermijn en ook hoef je geen ontslagvergoeding te betalen.

Ongeldige proeftijd

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel. 

Rechters passen de regels rondom de proeftijd vaak strikt toe. Er wordt dan ook gesproken van een ‘ijzeren proeftijd’. Problemen ontstaan bijvoorbeeld als je een langere proeftijd afspreekt dan is toegestaan. Dit leidt ertoe dat de proeftijd nietig is, wat betekent dat de proeftijd in feite nooit heeft bestaan en de werknemer dus gewoon zijn contract mag uitzitten. Het is dus belangrijk dat je de voorwaarden voor een geldige proeftijd kent en goed toepast.

Voorwaarden voor een geldige proeftijd

In de wet staan de volgende regels:

1. De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen

De proeftijd moet op papier staan en beide partijen moeten daar hun handtekening onder zetten. Een mondeling afgesproken proeftijd is dus niet geldig.

2. De proeftijd moet staan in een tijdelijk contract voor meer dan 6 maanden of een vast contract

De proeftijd is niet toegestaan bij een tijdelijk contract dat 6 maanden of korter duurt. Voor een geldige proeftijd zul je dus een tijdelijk contract moeten afspreken voor meer dan 6 maanden of een vast contract moeten bieden.

3. De proeftijd mag niet langer zijn dan wettelijk toegestaan

De maximumduur van de proeftijd is afhankelijk van het soort contract:

Soort contract Maximumduur proeftijd
Tijdelijk contract voor meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar 1 maand
Tijdelijk contract waarbij geen einddatum is afgesproken, zoals een projectcontract 1 maand
Tijdelijk contract voor 2 jaar of langer 2 maanden
Vast contract 2 maanden

4. De duur van de proeftijd is voor beide partijen gelijk

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dat voor de werkgever een kortere proeftijd geldt dan voor de werknemer. Als je uitgaat van een proeftijd van twee maanden, geldt dit dus ook voor de werknemer.

Let op

In de proeftijd gelden de meeste opzegverboden niet. Dit betekent dat je bijvoorbeeld geen rekening hoeft te houden met het verbod op ontslag bij ziekte of zwangerschap. Deze zaken mogen echter nooit de reden zijn voor het ontslag. De reden voor het ontslag moet je schriftelijk kunnen uitleggen als de werknemer daarom vraagt.

Meest gelezen

Het jaarcontract, 9 vragen van werkgevers

75936 Het jaarcontract is populair. Wat zijn de voordelen en nadelen? En aan welke eisen moet een jaarcontract voldoen? Antwoord op 9 belangrijke vragen over het jaarcontract.

Whitepapers en online tests